Regionala Etikprövningsnämnden I Linköping

Myndigheter för överklagningar och Nedlagda myndigheter, även kallad EPN LIU

Denna myndighet existerar inte längre, så du kan inte göra en begäran till den.