Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg

Myndigheter för överklagningar och Nedlagda myndigheter, även kallad EPN GU

Denna myndighet existerar inte längre, så du kan inte göra en begäran till den.