Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelista för Miljöenheten'.

ENH_KST
KATEGORIBEN
GRUNDLÖN
Miljö
Handläggare, miljö
56 900
Miljö
Handläggare, miljö
52 000
Miljö
Handläggare, miljö
53 100
Miljö
Handläggare, annan
50 000
Miljö
Handläggare, annan
50000
Miljö
Handläggare, annan
50000
Miljö
Chef, administration
76 000
Miljö
Handläggare, annan
43 000
Miljö
Handläggare, annan
35 000

Document Outline