Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Jag vill få ut lönelistor för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på Nya karolinsak i solna, infektionsavdelningen på Södersjukhuset och Geriatriska avdelningarna på sabbatsbergs sjukhus'.

KOEN AALDER LÖN_KR TILLÄGG_KR ANSTÄLLNING
ENHET
KOSTNADSSTÄLLE
K
24
32500
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
24
34800
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
24
31500
0 Sjuksköterska                 
Södertälje VC HLM             
690011
K
24
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
24
34000
0 Sjuksköterska                 
Hallunda HLM                  
605010
K
24
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 16 S:t Göran PNV          
304112
K
24
32600
0 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
24
32200
0 Sjuksköterska                 
avd M67 PSV ADHD/Autism       
329416
K
24
37400
0 Sjuksköterska                 
Brandbergen VC HLM            
573020
K
24
38000
0 Sjuksköterska                 
Husläkarmott Fittja VC        
606010
M
24
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 53  NSP                   
307911
K
24
32200
0 Sjuksköterska                 
avd M67 PSV ADHD/Autism       
329416
K
24
31500
0 Sjuksköterska                 
Avdelning 1                   
318011
K
24
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
23
36000
0 Sjuksköterska                 
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212
K
23
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
M
23
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 6  NSP                    
307612
K
22
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd 72 Sabbatsberg ger        
403372
K
77
49625
0 Sjuksköterska barn            
BVC Enebyberg                 
536011
K
74
45250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 140 PNV                   
304221
K
73
43300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
72
45350
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 36 PST                    
350406
K
71
47250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 4 + Finska mott
308011
K
71
37400
0 Sjuksköterska                 
Avd 36 PST                    
350406
K
69
33300
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
69
40300
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 3  NSP                    
307810
K
69
41250
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
69
48650
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv och MFU Globen  PSS  
309950
K
69
36635
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
69
44300
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
69
42300
0 Sjuksköterska                 
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801
K
69
41350
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M69  PSV PIVA             
329410

K
68
48400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk jourmott Rosenlund
309910
M
68
40050
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 36 PST                    
350406
K
68
38050
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M78 PSV Psykos            
329412
M
68
44900
0 Sjuksköterska                 
BUP Farsta                    
311412
K
68
29500
0 Sjuksköterska                 
avd M67 PSV ADHD/Autism       
329416
K
68
38500
0 Sjuksköterska barn            
BVC Hallunda                  
605012
K
68
45350
0 Sjuksköterska psykiatri       
avd M67 PSV ADHD/Autism       
329416
K
68
47300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Akutenhet                 
311652
M
68
43050
0 Sjuksköterska psykiatri       
Centrummottagn PNV            
306021
M
68
45700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212
K
68
51300
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
K
68
50100
0 Sjuksköterska barn            
BUP Dagvårdsenh               
311656
K
68
36100
0 Sjuksköterska                 
Avd 36 PST                    
350406
M
68
41400
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
K
68
39600
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvård Adm          
311651
K
68
46200
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
68
55100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Öppenvård MU BCS              
314713
K
68
46000
0 Sjuksköterska                 
Kognitiv mott Sabbatsberg ger 
403350
K
68
45200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
68
43600
0 Sjuksköterska                 
BUP Central Öppenvård Väst    
311450
K
67
44100
0 Sjuksköterska barn            
Tensta BVC                    
551030
K
67
43000
0 Sjuksköterska                 
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
67
43050
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
67
56075
0 Sjuksköterska psykiatri       
SCÄ Bedömning och utredning   
308226
K
67
37000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
67
48700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk jourmott Rosenlund
309910
K
67
40100
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
M
67
46800
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Dagakut                   
311250
K
67
39100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 6  NSP                    
307612
K
67
47400
0 Sjuksköterska barn            
BUP Brommaplan                
311312
K
67
43900
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
67
47000
3000 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
67
47600
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Kind                      
311830

M
67
46600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 570 Nacka     
309070
K
67
38200
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
67
45200
0 Sjuksköterska                 
BUP Mellanvård SV             
311508
K
67
44300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Ångest mottagning Rosenlund   
309930
K
67
43450
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
67
42800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 140 PNV                   
304221
K
67
44900
0 Sjuksköterska                 
Hässelby beroendemott BCS     
314616
K
67
43200
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
67
45000
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
M
67
46500
0 Sjuksköterska psykiatri       
EWA mott  BC                  
315313
K
67
46150
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 3, St:Eriksplan
307213
K
66
40300
0 Sjuksköterska                 
Rosenlundsmott, BC            
314815
K
66
32750
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
66
41800
0 Sjuksköterska barn            
BVC Surbrunnsgatan            
560030
K
66
46000
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
66
47700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
66
43000
0 Sjuksköterska                 
Husläkarmott Fittja VC        
606010
K
66
39000
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
66
39350
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
66
41100
0 Sjuksköterska                 
Avd 53  NSP                   
307911
K
66
46350
0 Sjuksköterska psykiatri       
Väsby psykmott 1 PNV          
305016
M
66
37750
0 Sjuksköterska                 
Centrummottagn PNV            
306021
K
66
48000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Psykos o bipolär sjd      
311655
K
66
42100
0 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
K
66
50900
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
M
66
40600
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
M
66
36650
0 Sjuksköterska psykiatri       
Adv 25 NSP                    
307910
K
66
45700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mott perssyndr Andreashus PSS 
309980
K
66
44400
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
66
43800
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Farsta                    
311412
K
66
42800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mobila akutenh NSP            
307415
K
66
40900
0 Sjuksköterska                 
Järva beroendemottagning      
314619
K
66
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212

K
66
43000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Liljeholmen               
588015
K
66
47500
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Mellanvård NV             
311308
K
66
49150
0 Sjuksköterska barn            
Närakuten KS Haga             
703100
K
66
33800
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
66
48400
0 Sjuksköterska                 
Centrum för obesitas          
702300
M
66
38320
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 3  NSP                    
307810
K
66
42000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
M
66
45250
0 Sjuksköterska                 
MobilA Akutenheten PNV        
304114
K
65
47000
0 Sjuksköterska                 
PSS Avd 32 Nacka              
309032
K
65
45700
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
65
45650
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
65
45000
0 Sjuksköterska                 
Avd 140 PNV                   
304221
M
65
41900
0 Sjuksköterska psykiatri       
H5-H6 RPV Syd                 
319113
K
65
44000
0 Sjuksköterska                 
Danderyds vårdcentral         
535011
M
65
35000
0 Sjuksköterska                 
Jourmottagning  PSV           
329258
K
65
46600
0 Sjuksköterska barn            
Miljömedicin                  
912061
K
65
38500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Jourmottagning  PSV           
329258
K
65
43900
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
65
44500
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
M
65
43100
0 Sjuksköterska                 
Avd 33-34 Rättspsyk Nord      
319220
K
65
42800
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
65
38000
0 Sjuksköterska                 
Avd 36 PST                    
350406
K
65
40100
0 Sjuksköterska                 
Läkemedel och Hälsa           
315330
K
65
40525
0 Sjuksköterska                 
Rotebro VC                    
503010
K
65
47000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
65
38150
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
65
41700
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
65
47550
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Behandlings enheten PST       
350606
K
65
40000
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
M
65
48400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Utredningsenhet  ÖV PSV       
329320
K
65
43000
0 Sjuksköterska                 
HLM Skärholmen                
594011
K
65
43400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 126 PNV                   
304220
K
65
42650
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200

K
65
33400
0 Sjuksköterska                 
HLM Salem                     
694011
M
65
46100
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
65
44800
0 Sjuksköterska psykiatri       
MobilA Akutenheten PNV        
304114
M
65
44500
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
65
49400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Väsby psyk mott 2, PNV        
305015
M
65
40850
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
65
43950
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
65
44300
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
65
42600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Fridhemsmottagningen BCS      
314822
K
65
43000
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
K
65
37750
0 Sjuksköterska                 
Bergshamra Ulriksdal VC       
514010
K
65
41010
0 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
65
47500
0 Sjuksköterska barn            
Närakuten Järva               
703500
M
65
41350
0 Sjuksköterska                 
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801
K
65
41400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk jourmott Rosenlund
309910
M
65
45600
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
K
65
49750
0 Sjuksköterska psykiatri       
H5-H6 RPV Syd                 
319113
K
65
47650
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avdelning 1                   
318011
M
65
43200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
65
48000
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
65
44800
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
65
41000
0 Sjuksköterska                 
Mini Maria Sthlm BCS          
314719
K
65
44300
0 Sjuksköterska                 
Sprututbytet BCS              
315325
K
65
37700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
65
41916
5000 Sjuksköterska psykiatri       
Konsultenhet  PSV             
329257
K
65
40375
0 Sjuksköterska psykiatri       
SCÄ Öppenvård barn o unga     
308214
M
65
49000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
K
64
32700
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
64
41700
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
64
45450
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 4 St Eriksplan 
307217
M
64
42200
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
64
45200
0 Sjuksköterska                 
BUP Globen                    
311413
M
64
39600
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010

K
64
41000
0 Sjuksköterska                 
Husby Akalla VC               
550010
K
64
49150
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
64
45600
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
64
48700
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Dagvårdsenh               
311656
K
64
38000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Axelsbergs VC        
591013
K
64
45150
4000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 51 NSP                    
307912
K
64
39400
0 Sjuksköterska                 
Centrummottagn PNV            
306021
M
64
40800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
64
39200
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
M
64
46500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
64
37500
0 Sjuksköterska                 
Tureberg VC                   
505010
K
64
43100
0 Sjuksköterska                 
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
64
43300
0 Sjuksköterska barn            
BVC Skärholmen                
594013
K
64
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801
K
64
42930
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 1, Alvik       
307510
K
64
43600
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
64
33100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mobila akutenh NSP            
307415
K
64
47000
0 Sjuksköterska barn            
BUP Danderyd                  
311210
K
64
47005
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva och Ångestprogr PSV 
329323
M
64
33300
0 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
64
37300
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 1,S:t Eriksplan
307212
K
64
42200
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 30            
309030
K
64
39700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
64
52100
0 Sjuksköterska                 
Riktade hälsosamtal, APC      
Y00238                        
K
64
38950
0 Sjuksköterska psykiatri       
Enhet för hjärnstimulering PSV
329324
K
64
36200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Rosenlundsmott, BC            
314815
K
64
44100
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
64
39750
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
64
44700
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Globen                    
311413
M
64
43250
3000 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
64
40700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
K
64
40300
0 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818
K
63
33250
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210

K
63
37300
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
63
42700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Riddargatan 1 BCS             
315318
K
63
40900
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
63
46200
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP OCD o relaterade tillstånd
311831
K
63
46900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk jourmott Rosenlund
309910
K
63
42400
0 Sjuksköterska barn            
BUP Mellanvård SO             
311408
K
63
46500
0 Sjuksköterska barn            
Miljömedicin                  
912061
K
63
40000
0 Sjuksköterska                 
Klinikledning JS              
401010
K
63
48000
0 Sjuksköterska                 
Avd 72 Sabbatsberg ger        
403372
K
63
48000
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
M
63
44400
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
63
45900
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Konsultenheten            
311818
K
63
47512
5000 Sjuksköterska psykiatri       
Konsultenhet  PSV             
329257
K
63
37598
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva mottagningen PSV    
329321
K
63
42450
0 Sjuksköterska psykiatri       
Enheten f hjärnstimulering PNV
304120
M
63
43300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Konsultenheten            
311818
K
63
41300
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
63
44700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mobila akutenh NSP            
307415
M
63
42600
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
K
63
42850
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Mobila akutenh NSP            
307415
K
63
50200
3000 Sjuksköterska akutsjukvård    
Närakuten Danderyd            
703400
M
63
38810
0 Sjuksköterska                 
Avd 6  NSP                    
307612
K
63
46000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Skärholmen                
594013
K
63
43800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 2,S:t Eriksplan
307311
K
63
41650
0 Sjuksköterska                 
Resursteam Metadon/Funkis BCS 
314811
K
63
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Segeltorp                 
599010
K
63
45000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
63
41600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 2, Alvik       
307113
K
63
46000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 30            
309030
K
63
49600
0 Sjuksköterska psykiatri       
ADHD/Autismprogrammet  PSV    
329331
K
63
44200
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
M
63
42800
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
K
63
48750
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100

K
63
50000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Kvalit, pat.säk och delakt
311121
K
63
48100
0 Sjuksköterska psykiatri       
MU Riddarg 1 BCS              
314701
K
63
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
63
43350
0 Sjuksköterska                 
Väsby psykmott 1 PNV          
305016
K
63
45000
0 Sjuksköterska                 
Alvik-Ekerö beroendemott BCS  
314610
K
63
53400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sollentuna psykmott PNV       
305014
K
63
33200
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
63
43600
0 Sjuksköterska                 
Essingen VC                   
559010
K
62
46800
0 Sjuksköterska barn            
Närakuten KS Haga             
703100
K
62
47200
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
62
41000
0 Sjuksköterska                 
Solna Centrum VC              
510010
K
62
42500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
62
50000
0 Sjuksköterska                 
Fortbildning o kvalitetsstöd, 
610045
K
62
40650
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 24  NSP                   
307913
K
62
46900
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
62
47550
0 Sjuksköterska psykiatri       
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
62
45600
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
62
43600
0 Sjuksköterska psykiatri       
RPÖV RPV Nord                 
319217
K
62
42700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
62
47300
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
62
40400
0 Sjuksköterska                 
Adm Sabbatsberg ger           
403010
K
62
39450
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
62
42600
0 Sjuksköterska barn            
Kungsängens BVC               
612014
K
62
42800
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
62
44650
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv och MFU Globen  PSS  
309950
K
62
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
62
43000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970
K
62
40950
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
62
46000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Liljeholmen               
588015
K
62
39700
0 Sjuksköterska                 
Resursteam Metadon/Funkis BCS 
314811
K
62
40000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
62
44600
0 Sjuksköterska barn            
BUP Täby                      
311211
K
62
44500
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010

K
62
37750
0 Sjuksköterska                 
Sigtuna Läkarhus              
507010
K
62
46800
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
62
40550
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
62
49800
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
M
62
35667
0 Sjuksköterska                 
Avd 130 DS PNV                
304211
K
62
42700
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
62
49500
0 Sjuksköterska akutsjukvård    
Närakuten Danderyd            
703400
K
62
41300
0 Sjuksköterska                 
Rotebro VC                    
503010
K
62
46200
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
62
58610
0 Sjuksköterska psykiatri       
ADHD/Autismprogrammet  PSV    
329331
K
62
41000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
62
40250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Centrummottagn PNV            
306021
M
61
41300
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
61
63000
0 Sjuksköterska                 
FoUU JS                       
401022
K
61
43800
0 Sjuksköterska                 
Rotebro BVC                   
612011
K
61
44600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 3  NSP                    
307810
K
61
45000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 1,S:t Eriksplan
307212
K
61
38100
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
61
38250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
M
61
43300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv mottagning Rosenlund 
309940
M
61
36000
0 Sjuksköterska                 
Avd 36 PST                    
350406
K
61
42096
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
61
41200
0 Sjuksköterska barn            
Alviks BVC                    
612024
M
61
38775
0 Sjuksköterska                 
Avd 130 DS PNV                
304211
K
61
46350
0 Sjuksköterska psykiatri       
Täby mott BCS                 
314513
K
61
47500
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
61
47200
0 Sjuksköterska barn            
BVC Liseberg                  
596012
K
61
44780
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 130 DS PNV                
304211
K
61
41000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
61
41997
0 Sjuksköterska                 
Avd 130 DS PNV                
304211
K
61
45100
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
M
61
43100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
61
42450
0 Sjuksköterska psykiatri       
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970

K
61
36400
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
61
43400
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
61
45750
0 Sjuksköterska barn            
Transkulturellt centrum NSP   
308310
M
61
44000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosprogrammet PSV          
329337
K
61
45000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Gustavsberg               
587040
M
61
41250
0 Sjuksköterska psykiatri       
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
M
61
39700
0 Sjuksköterska psykiatri       
RPÖV RPV Syd                  
319112
K
61
47000
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
61
41900
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Sollentuna                
311212
K
61
45188
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 126 PNV                   
304220
M
61
39400
0 Sjuksköterska                 
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
61
43000
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
M
61
45000
0 Sjuksköterska                 
Mobila akutenh NSP            
307415
K
61
37200
0 Sjuksköterska                 
Södertälje VC HLM             
690011
K
61
42800
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
K
61
44500
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
61
46000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Neuropsykiatri Nordväst   
311910
K
61
41000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
61
45000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
61
44300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Globen                    
311413
M
61
40900
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
61
40200
0 Sjuksköterska                 
Fridhemsmottagningen BCS      
314822
K
61
38000
0 Sjuksköterska                 
Rinkeby VC                    
545010
K
61
39800
0 Sjuksköterska                 
Södertälje mott BCS           
314527
K
61
44300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
M
61
41300
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
61
44200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 53  NSP                   
307911
M
61
41600
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
61
45900
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
61
42200
1500 Sjuksköterska                 
Djursholms vårdenhet          
533010
K
61
47362
0 Sjuksköterska barn            
BVC Skärholmen                
594013
K
61
44000
0 Sjuksköterska akutsjukvård    
Närakuten Danderyd            
703400
K
61
44900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosmott Gubbängen PSS      
309515

K
61
35800
0 Sjuksköterska                 
Psykosenheten  PST            
350661
K
61
45000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Enebyberg                 
536011
K
61
45340
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
60
45000
0 Sjuksköterska                 
Affektiv mottagning Rosenlund 
309940
K
60
46900
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv mottagning Rosenlund 
309940
K
60
42300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
60
42900
0 Sjuksköterska                 
Väsby psykmott 1 PNV          
305016
K
60
46500
0 Sjuksköterska                 
Avd Gubbängen  PSS            
309810
M
60
39900
0 Sjuksköterska                 
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
60
46400
0 Sjuksköterska psykiatri       
EWA mott  BC                  
315313
K
60
44350
0 Sjuksköterska barn            
Tensta BVC                    
551030
K
60
41000
0 Sjuksköterska                 
Psykosenheten  PST            
350661
K
60
34600
0 Sjuksköterska                 
Avd 161 DS PNV                
304111
K
60
45100
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
60
41710
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M69  PSV PIVA             
329410
M
60
42645
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
60
43500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
60
38950
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
60
48500
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
K
60
43900
4000 Sjuksköterska                 
Rosenlundsmott, BC            
314815
K
60
40400
0 Sjuksköterska                 
Sprututbytet BCS              
315325
K
60
47000
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
60
46500
0 Sjuksköterska barn            
Miljömedicin                  
912061
K
60
46200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Salem/Nykvarn mott BCS        
314533
K
60
37160
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 4 St Eriksplan 
307217
K
60
44800
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
M
60
47500
0 Sjuksköterska psykiatri       
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
60
43500
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
60
42100
0 Sjuksköterska                 
Brandbergen VC HLM            
573020
K
60
48000
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
M
60
43550
3000 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
60
41200
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
60
45000
1700 Sjuksköterska psykiatri       
Järva Unga BCS                
314740

K
60
44110
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 53  NSP                   
307911
K
60
45000
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
M
60
41500
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
M
60
40550
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk jourmott Rosenlund
309910
K
60
42400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 131 DS PNV                
304110
K
60
45300
0 Sjuksköterska                 
BUP Globen                    
311413
K
60
43400
0 Sjuksköterska barn            
BHV Barnängen                 
627012
K
60
46300
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
60
46300
0 Sjuksköterska barn            
Rosenlunds BHV-team BCS       
315324
K
60
43300
0 Sjuksköterska barn            
BVC Trångsund                 
600012
K
60
41000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
60
50100
0 Sjuksköterska barn            
BVC Älvsjö                    
595013
K
60
41700
0 Sjuksköterska barn            
BVC Nacka Forum               
579013
K
60
32800
0 Sjuksköterska                 
Avdelning 1                   
318011
M
60
39900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
60
45200
0 Sjuksköterska                 
Psykosenheten  PST            
350661
K
60
42000
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
60
47950
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk utredningsmott PSS
309909
K
60
49000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Solna-Sundbyberg mott BCS     
314519
K
60
43300
0 Sjuksköterska                 
HLM Vårby                     
589010
K
60
39000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
60
42400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
60
43700
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
59
44150
0 Sjuksköterska                 
Avd 20 Nacka PSS              
309020
M
59
47000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
M
59
43000
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
M
59
40700
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 2, Alvik       
307113
K
59
43200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avdelning 1                   
318011
K
59
42500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 1,S:t Eriksplan
307212
K
59
39750
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
M
59
48800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
59
40750
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
59
51600
0 Sjuksköterska psykiatri       
MobilA Akutenheten PNV        
304114

M
59
38700
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
59
38400
0 Sjuksköterska                 
Avd 131 DS PNV                
304110
K
59
47500
0 Sjuksköterska                 
Barkarby VC                   
525010
K
59
36600
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gustavsberg          
587025
K
59
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mobila akutenh NSP            
307415
K
59
43200
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
59
51600
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
59
45300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Riddargatan 1 BCS             
315318
M
59
44000
0 Sjuksköterska psykiatri       
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
59
43200
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
59
44500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 20 Nacka PSS              
309020
K
59
42800
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
K
59
38500
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
59
31400
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
59
42700
0 Sjuksköterska barn            
Vällingby BVC                 
612025
K
59
40070
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 24  NSP                   
307913
K
59
41500
0 Sjuksköterska                 
HLM Trollbäcken               
586020
K
59
45085
0 Sjuksköterska                 
HLM Vendelsö                  
576020
K
59
36400
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Liseberg             
596011
K
59
39700
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
59
45400
0 Sjuksköterska                 
Enheten f hjärnstimulering PNV
304120
K
59
39000
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
59
44800
0 Sjuksköterska barn            
BHV Barnängen                 
627012
K
59
39800
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
59
48700
0 Sjuksköterska onkologi        
Handen ASIH St S              
608018
K
59
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
59
44200
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
M
59
39000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 161 DS PNV                
304111
K
59
44300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Väsby psykmott 1 PNV          
305016
K
59
42500
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
K
59
48300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Konsultenheten            
311818
K
59
38000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
59
45850
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050

K
59
43000
0 Sjuksköterska                 
EWA mott  BC                  
315313
K
58
38900
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
58
40500
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
58
46000
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
58
42900
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
58
42600
0 Sjuksköterska                 
BUP Täby                      
311211
K
58
37000
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
K
58
43000
0 Sjuksköterska                 
MU Riddarg 1 BCS              
314701
K
58
42500
3000 Sjuksköterska barn            
BUP Danderyd                  
311210
K
58
41050
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
58
41600
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
58
45700
3000 Sjuksköterska psykiatri       
H1-H2 RPV Syd                 
319110
M
58
34400
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
58
43850
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
58
40000
0 Sjuksköterska                 
Avdelning 1                   
318011
K
58
42500
0 Sjuksköterska barn            
Alviks BVC                    
612024
K
58
45500
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
M
58
40700
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
58
42300
0 Sjuksköterska                 
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
58
42100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Vallentuna mott, BC           
314512
K
58
47900
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
58
46980
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva mottagningen PSV    
329321
M
58
32100
0 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
M
58
40500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 141 PNV                   
304213
K
58
44200
0 Sjuksköterska barn            
BVC Surbrunnsgatan            
560030
K
58
46000
0 Sjuksköterska barn            
Rinkeby BVC                   
612021
K
58
47600
2000 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
58
42900
0 Sjuksköterska barn            
BVC Gröndal                   
590013
K
58
46600
3000 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
58
41900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
M
58
34500
0 Sjuksköterska                 
Avd 53  NSP                   
307911
K
58
36500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
58
44010
0 Sjuksköterska                 
ADHD/Autismprogrammet  PSV    
329331

K
58
47600
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
58
43500
0 Sjuksköterska barn            
BHV Vantör                    
627014
K
58
42800
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Rosenlundsmott, BC            
314815
K
58
35000
0 Sjuksköterska barn            
Spånga VC                     
546010
K
58
43700
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
58
42000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
58
48700
2000 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
58
34800
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
58
42150
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avdelning 1                   
318011
K
58
43000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 2,S:t Eriksplan
307311
K
58
40000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Flemingsberg         
601011
K
58
41700
0 Sjuksköterska                 
Järva beroendemottagning      
314619
M
58
46200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
M
57
38450
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
57
38100
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
K
57
39100
0 Sjuksköterska                 
BUP Huddinge                  
311512
M
57
47250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 6  NSP                    
307612
M
57
42900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
57
42000
0 Sjuksköterska                 
RPÖV RPV Nord                 
319217
K
57
40750
0 Sjuksköterska                 
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
57
46250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosenheten  PST            
350661
K
57
49000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
57
45050
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Diabetes             
702200
K
57
46000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Öppenvård barn o unga     
308214
K
57
41850
0 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818
M
57
41900
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Kungsholmen               
311314
K
57
36500
0 Sjuksköterska                 
ADHD/Autismprogrammet  PSV    
329331
M
57
45000
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
M
57
49050
0 Sjuksköterska psykiatri       
H5-H6 RPV Syd                 
319113
K
57
46800
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
57
42200
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
57
44400
0 Sjuksköterska barn            
BVC Trollbäcken               
586040
M
57
37000
0 Sjuksköterska                 
H5-H6 RPV Syd                 
319113

K
57
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
57
44000
0 Sjuksköterska barn            
BUP Neuropsykiatri Nordväst   
311910
K
57
35600
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
57
43000
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
57
40700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Järva beroendemottagning      
314619
M
57
43000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
57
47000
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
57
45150
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sollentuna psykmott PNV       
305014
K
57
40000
0 Sjuksköterska                 
Väsby psyk mott 2, PNV        
305015
K
57
43000
0 Sjuksköterska barn            
BHV Vantör                    
627014
M
57
35100
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
M
57
44700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Ångest mottagning Rosenlund   
309930
K
57
43300
0 Sjuksköterska                 
Bergshamra Ulriksdal VC       
514010
M
57
42900
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
57
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Skärholmen                
594011
K
57
34700
0 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
57
43700
0 Sjuksköterska barn            
BVC Trollbäcken               
586040
K
57
34600
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
57
41110
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
M
57
36300
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
M
57
43600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Solna-Sundbyberg mott BCS     
314519
K
57
41700
3000 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
57
44000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
57
47000
3000 Sjuksköterska psykiatri       
MobilA Akutenheten PNV        
304114
K
57
44000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
57
44100
0 Sjuksköterska barn            
Boo VC BVC                    
578014
K
57
43950
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
57
46500
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Psykos o bipolär sjd      
311655
K
57
42000
0 Sjuksköterska                 
HLM Djurö                     
587021
M
57
37000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Skärholmen           
594012
K
57
39700
0 Sjuksköterska                 
Sollentuna mott BCS           
314520
K
57
41800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mott perssyndr Andreashus PSS 
309980
K
57
46000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019

K
57
39050
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
57
46900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
57
39800
0 Sjuksköterska                 
ADHD/Autismprogrammet  PSV    
329331
K
57
34500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
57
48100
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Mellanvård NO             
311208
K
57
41500
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
57
43000
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
57
38600
0 Sjuksköterska                 
Bredäng Hemsjukv              
593011
K
57
44600
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
M
57
37900
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
K
57
42700
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
57
41000
0 Sjuksköterska                 
HLM Skärholmen                
594011
K
57
50750
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
57
38500
0 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
K
57
39300
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
56
42900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Järva beroendemottagning      
314619
K
56
44850
0 Sjuksköterska barn            
BVC Johannes                  
561030
K
56
37900
0 Sjuksköterska                 
Boo VC Hemsjukv               
578011
K
56
43700
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
56
48200
0 Sjuksköterska barn            
BUP Neuropsykiatri Nordväst   
311910
K
56
43400
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
56
40950
0 Sjuksköterska                 
Boo VC HLM                    
578010
M
56
43500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
56
41300
0 Sjuksköterska                 
Solna Sundbybergs psykmott    
306022
K
56
44300
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
56
38700
0 Sjuksköterska                 
Sthlms mott sexuell hälsa     
556070
K
56
46200
0 Sjuksköterska                 
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
56
43900
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
56
48200
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva mottagningen PNV    
305018
K
56
46500
0 Sjuksköterska                 
Läkemedel och Hälsa           
315330
K
56
44650
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
56
40650
0 Sjuksköterska                 
Affektiv och MFU Globen  PSS  
309950
K
56
42600
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711

K
56
46200
0 Sjuksköterska                 
Riddargatan 1 BCS             
315318
K
56
39400
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
M
56
44800
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
56
43690
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
56
46900
0 Sjuksköterska akutsjukvård    
Närakut Rosenlund             
703300
K
56
32700
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
56
39940
0 Sjuksköterska                 
Enhet för hjärnstimulering PSV
329324
K
56
41600
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
56
40800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Alvik-Ekerö beroendemott BCS  
314610
K
56
37800
0 Sjuksköterska                 
Stocksunds HLM                
534011
K
56
45000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
M
56
45800
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Haninge mott BCS              
314528
K
56
43000
0 Sjuksköterska                 
PSS Avd 72 Nacka              
309072
M
56
44500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Solna Sundbybergs psykmott    
306022
K
56
41200
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
56
38100
0 Sjuksköterska                 
Psykosprogrammet PSV          
329337
K
56
42000
0 Sjuksköterska                 
Alby VC HLM                   
604010
M
56
39200
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
56
38250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212
K
56
44500
0 Sjuksköterska                 
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
M
56
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970
K
56
45300
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
56
43200
0 Sjuksköterska                 
Beroendeteam på I54 BCS       
315311
K
56
42800
0 Sjuksköterska psykiatri       
SCÄ Öppenvård barn o unga     
308214
K
56
47000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
56
40300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd Gubbängen  PSS            
309810
K
56
46125
0 Sjuksköterska                 
Hallonbergens vårdcentral     
519010
K
56
43100
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 3  NSP                    
307810
K
56
38500
0 Sjuksköterska                 
Solna Centrum VC              
510010
M
56
43850
3000 Sjuksköterska psykiatri       
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
56
37450
0 Sjuksköterska                 
Behandlings enheten PST       
350606
K
56
46700
0 Sjuksköterska barn            
BUP Kungsholmen               
311314
K
56
43900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 6, S:t Erikspl 
307613

K
56
41300
0 Sjuksköterska barn            
Hässelby BVC                  
612023
K
56
44600
0 Sjuksköterska barn            
BUP Skärholmen                
311511
K
56
40500
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
56
38900
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
56
47000
0 Sjuksköterska barn            
BUP Dagakut                   
311250
K
56
44300
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
56
36000
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
M
55
46300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv mottagning Rosenlund 
309940
K
55
42500
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
55
45200
1000 Sjuksköterska barn            
BVC int kost Axelsbergs VC    
591014
K
55
49350
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
55
40250
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 NSP                     
307411
K
55
39000
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
55
39100
0 Sjuksköterska                 
HLM Djurö                     
587021
K
55
42800
2500 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
55
42450
0 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818
K
55
43900
0 Sjuksköterska barn            
Kista BVC                     
612020
M
55
45900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801
K
55
43600
0 Sjuksköterska                 
Järfälla-Upplands Bro BCS     
314517
K
55
42000
0 Sjuksköterska                 
Uppl Väsby mott BCS           
314521
K
55
42100
0 Sjuksköterska barn            
Tensta BVC                    
551030
M
55
39850
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
55
43700
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
M
55
46000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 1, Alvik       
307510
K
55
40000
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
K
55
39300
2000 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
M
55
41050
0 Sjuksköterska                 
avd M67 PSV ADHD/Autism       
329416
K
55
43100
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
55
46000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
55
43900
0 Sjuksköterska                 
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
55
41000
0 Sjuksköterska                 
Husby Akalla VC               
550010
K
55
44600
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 4 + Finska mott
308011
M
55
44000
3000 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510

K
55
48000
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri            
311662
K
55
43850
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 3, Alvik       
307513
M
55
41300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 161 DS PNV                
304111
M
55
43250
0 Sjuksköterska                 
Uppl Väsby mott BCS           
314521
K
55
36900
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
55
39450
0 Sjuksköterska                 
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
55
44400
5000 Sjuksköterska psykiatri       
Järfälla-Upplands Bro BCS     
314517
K
55
42800
0 Sjuksköterska                 
Konsultmott BCS               
315310
K
55
36550
3000 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
55
37450
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
55
39000
0 Sjuksköterska                 
Avd 36 PST                    
350406
K
55
41700
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
55
43000
13700 Sjuksköterska                 
Gem Långbro ASIH St S         
608000
K
55
44500
0 Sjuksköterska                 
Avd Gubbängen  PSS            
309810
M
55
40800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
54
43000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Gustavsberg               
587040
K
54
46000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Liljeholmen               
588015
K
54
41700
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
M
54
34600
0 Sjuksköterska                 
Avd 16 S:t Göran PNV          
304112
M
54
45700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 30            
309030
K
54
35050
0 Sjuksköterska                 
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
54
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
M
54
44000
0 Sjuksköterska                 
Alby VC Hemsjukv              
604011
K
54
44200
3000 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
M
54
42500
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
54
42900
0 Sjuksköterska                 
Läkemedel och Hälsa           
315330
K
54
47000
0 Sjuksköterska                 
Solna-Sundbyberg mott BCS     
314519
K
54
40750
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
54
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
54
39050
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
54
46350
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
54
40900
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
54
39450
0 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818

K
54
48500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
M
54
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 7, S:t Erik    
307312
K
54
45000
0 Sjuksköterska                 
BUP Dagakut                   
311250
M
54
40700
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
54
42100
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
54
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
54
49500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
M
54
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Akutenhet                 
311652
K
54
39300
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
54
34950
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
54
45000
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
54
45300
0 Sjuksköterska barn            
Danderyds BVC                 
535012
K
54
46000
0 Sjuksköterska barn            
Närakuten KS Haga             
703100
K
54
48000
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri Sydväst    
311911
K
54
41500
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
54
38800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 20 Nacka PSS              
309020
K
54
44000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 53  NSP                   
307911
K
54
39750
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
54
55600
0 Sjuksköterska                 
Gem MU BCS                    
314700
K
54
46200
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
54
43000
0 Sjuksköterska                 
Sprututbytet BCS              
315325
K
54
41300
0 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
K
54
44100
0 Sjuksköterska geriatrik       
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
54
40000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Alvik-Ekerö beroendemott BCS  
314610
M
54
47840
0 Sjuksköterska psykiatri       
Haninge mott BCS              
314528
K
54
48000
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
54
46850
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Öppenvård barn o unga     
308214
K
54
44200
0 Sjuksköterska psykiatri       
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
54
42300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sollentuna mott BCS           
314520
K
54
47500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mini Maria Sthlm BCS          
314719
K
54
43750
0 Sjuksköterska psykiatri       
Vallentuna mott, BC           
314512
K
54
38300
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
54
43000
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016

K
54
46000
0 Sjuksköterska barn            
Danderyds BVC                 
535012
K
54
46800
0 Sjuksköterska                 
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
M
53
40200
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
53
43500
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
M
53
37010
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
53
33800
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
K
53
37000
0 Sjuksköterska                 
PSS Avd 32 Nacka              
309032
K
53
41300
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
K
53
39500
0 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
K
53
46100
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
K
53
48300
0 Sjuksköterska barn            
BVC Älvsjö                    
595013
K
53
40700
0 Sjuksköterska barn            
BVC Tumba                     
603012
K
53
46400
0 Sjuksköterska psykiatri       
MU Riddarg 1 BCS              
314701
K
53
43400
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
53
45000
0 Sjuksköterska                 
Gröndal HLM                   
590011
K
53
46400
0 Sjuksköterska psykiatri       
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
53
42150
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
53
47500
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
K
53
46000
0 Sjuksköterska                 
Essingen VC                   
559010
K
53
37200
0 Sjuksköterska barn            
BVC Tullinge                  
602012
M
53
42000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 4  NSP                    
307611
M
53
44550
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 30            
309030
K
53
39200
0 Sjuksköterska                 
Norrviken VC                  
504010
M
53
44200
0 Sjuksköterska                 
Avd M77 PSV Personlighetsynds 
329413
M
53
44450
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
M
53
40500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 6, S:t Erikspl 
307613
K
53
49100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Södertälje mott BCS           
314527
M
53
32000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
53
44500
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
53
46950
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
53
39167
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
53
38700
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
K
53
44150
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412

K
53
45000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gröndal              
590012
K
53
49361
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 161 DS PNV                
304111
K
53
40900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
53
46500
0 Sjuksköterska                 
Hässelby beroendemott BCS     
314616
K
53
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
ALF Med Sellgren CPF          
Y00181                        
K
53
38000
0 Sjuksköterska                 
Valsta VC                     
508010
K
53
39000
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
53
41600
3000 Sjuksköterska psykiatri       
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
53
43600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva mottagningen PSV    
329321
K
53
42690
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva och Ångestprogr PSV 
329323
K
53
35400
0 Sjuksköterska                 
Riskbruk/Beroende CPF         
330031
K
53
48000
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri            
311662
K
53
39200
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
53
44400
0 Sjuksköterska barn            
BVC Tullinge                  
602012
K
53
33000
0 Sjuksköterska                 
Adv 25 NSP                    
307910
K
53
46500
1500 Sjuksköterska barn            
BVC Skärholmen                
594013
M
53
43300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
53
45000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
53
41600
0 Sjuksköterska                 
Boo VC HLM                    
578010
M
53
41200
0 Sjuksköterska                 
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
53
46000
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 23  NSP                   
308010
K
53
42100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
M
53
44000
0 Sjuksköterska                 
BUP Skärholmen                
311511
K
53
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
53
40000
0 Sjuksköterska                 
Avd 20 Nacka PSS              
309020
K
53
35500
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
53
47500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Fackliga företr SO gem        
100021
K
53
45000
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
53
40900
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
52
48500
0 Sjuksköterska                 
Safiren barnboende H&H        
908722
K
52
43625
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
52
38100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 161 DS PNV                
304111
K
52
48445
0 Sjuksköterska psykiatri       
H3-H4 RPV Syd                 
319111

K
52
42000
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
52
37200
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
52
50400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv mottagning Rosenlund 
309940
K
52
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 RPV Nord               
319211
K
52
38800
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
52
36300
0 Sjuksköterska                 
Avd 161 DS PNV                
304111
M
52
42000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 570 Nacka     
309070
M
52
40300
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
52
38800
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
M
52
38000
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
M
52
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
PSS Avd 72 Nacka              
309072
K
52
38200
0 Sjuksköterska                 
Avd 33-34 Rättspsyk Nord      
319220
K
52
44700
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsukiatri Väst       
311663
K
52
38500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
52
43550
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 3  NSP                    
307810
K
52
39600
0 Sjuksköterska                 
HLM Korallen                  
540010
K
52
35500
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
K
52
45600
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
52
45000
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avdelning 1                   
318011
K
52
43200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Läkemedel och Hälsa           
315330
M
52
47025
0 Sjuksköterska                 
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212
K
52
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
52
41000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
52
42100
1000 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
52
40400
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
52
46000
0 Sjuksköterska barn            
BUP Neuropsukiatri Väst       
311663
K
52
44500
0 Sjuksköterska                 
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
52
31500
0 Sjuksköterska                 
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
52
41850
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avdelning 1                   
318011
K
52
41300
0 Sjuksköterska                 
MU Riddarg 1 BCS              
314701
M
52
34300
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
52
38000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
M
52
42000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600

K
52
38150
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
52
28500
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
52
38500
0 Sjuksköterska                 
Solna Sundbybergs psykmott    
306022
K
52
34500
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
52
50300
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
52
44000
0 Sjuksköterska                 
Surbrunnsgatan 66             
560010
K
52
43400
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
K
52
48900
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
52
44340
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M77 PSV Personlighetsynds 
329413
K
52
37300
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
52
45700
0 Sjuksköterska                 
RPÖV RPV Nord                 
319217
K
52
47000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Dagvårdsenh               
311656
K
52
35600
0 Sjuksköterska                 
Sollentuna mott BCS           
314520
K
52
43400
0 Sjuksköterska barn            
BHV Lidingö                   
627010
K
52
43300
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
52
44200
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
52
45900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
52
35400
0 Sjuksköterska                 
Gem psykiatrisk hdv PSS       
309800
K
52
38500
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
M
52
32000
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
52
46000
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
52
42000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
52
45100
0 Sjuksköterska barn            
Alviks BVC                    
612024
K
52
43000
0 Sjuksköterska                 
Gärdets HLM                   
565010
K
51
44200
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri Sydväst    
311911
K
51
48000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
51
42800
2500 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
51
51100
2500 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Globen                    
311413
K
51
41900
0 Sjuksköterska barn            
Kista BVC                     
612020
K
51
45000
0 Sjuksköterska                 
Rissne VC                     
520010
K
51
43000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
K
51
37000
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
M
51
42100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219

K
51
64400
0 Sjuksköterska                 
Kungsängen VC                 
526010
K
51
41500
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 570 Nacka     
309070
K
51
35500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
51
48000
0 Sjuksköterska barn            
BUP Neuropsukiatri Väst       
311663
K
51
46450
0 Sjuksköterska                 
BUP Täby                      
311211
M
51
37100
0 Sjuksköterska                 
Avd Gubbängen  PSS            
309810
K
51
41500
0 Sjuksköterska                 
Väsby psykmott 1 PNV          
305016
K
51
44300
1000 Sjuksköterska barn            
BVC Bollmora VC               
585040
K
51
41900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
M
51
33050
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 30            
309030
K
51
36550
4000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 51 NSP                    
307912
K
51
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
51
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
51
47600
3000 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Farsta                    
311412
K
51
43000
0 Sjuksköterska barn            
BHV Vantör                    
627014
K
51
39500
0 Sjuksköterska                 
Danderyds vårdcentral         
535011
K
51
42000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
51
41000
0 Sjuksköterska                 
Avd 131 DS PNV                
304110
K
51
32250
0 Sjuksköterska                 
Kognitiv mott JS              
401023
K
51
38000
0 Sjuksköterska                 
HLM Ektorp                    
624010
K
51
38300
0 Sjuksköterska                 
Täby VC HL Grupp              
537011
K
51
42000
0 Sjuksköterska                 
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212
K
51
34400
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Södertälje                
311513
M
51
36900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
51
38000
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
51
45900
0 Sjuksköterska                 
BUP Globen                    
311413
K
51
42100
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
51
42000
0 Sjuksköterska                 
HLM Ektorp                    
624010
K
51
44750
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 36 PST                    
350406
K
51
41700
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 3, St:Eriksplan
307213
K
51
39950
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 4 St Eriksplan 
307217
K
51
44300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Psykos o bipolär sjd      
311655
K
51
40100
0 Sjuksköterska                 
BUP Sollentuna                
311212

K
51
45900
3000 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
51
39500
3000 Sjuksköterska                 
SCÄ Dagvård barn o unga       
308223
K
51
40000
0 Sjuksköterska                 
Hallonbergens vårdcentral     
519010
K
51
48500
0 Sjuksköterska                 
Avd M77 PSV Personlighetsynds 
329413
K
51
39200
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Diabetes             
702200
K
51
38000
0 Sjuksköterska                 
Hallunda HLM                  
605010
K
51
39500
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gustavsberg          
587025
K
51
43500
0 Sjuksköterska                 
ALF Med Forsén CPF            
Y00185                        
K
51
48400
0 Sjuksköterska barn            
BVC Älvsjö                    
595013
K
50
39600
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Öppenvård barn o unga     
308214
K
50
34100
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
50
46500
1000 Sjuksköterska                 
HLM Trångsund                 
600010
K
50
49000
0 Sjuksköterska barn            
Sollentuna BVC                
612012
K
50
46800
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
50
56300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Globen                    
311413
K
50
48000
0 Sjuksköterska                 
Jakobsberg VC                 
523010
K
50
42100
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
M
50
40500
0 Sjuksköterska                 
Kista VC                      
544010
K
50
35200
0 Sjuksköterska                 
Rosenlundsmott, BC            
314815
K
50
44600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 3, Alvik       
307513
K
50
43100
0 Sjuksköterska barn            
BVC Bollmora VC               
585040
K
50
43250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Centrummottagn PNV            
306021
K
50
41000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Huddinge                  
598013
K
50
36600
0 Sjuksköterska                 
Avd 6  NSP                    
307612
M
50
42100
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
50
39000
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
50
44500
0 Sjuksköterska barn            
Rosenlunds BHV-team BCS       
315324
K
50
42000
0 Sjuksköterska barn            
Rinkeby BVC                   
612021
K
50
39900
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 2, Alvik       
307113
K
50
46600
0 Sjuksköterska barn            
Brommaplans BVC               
612022
K
50
36700
0 Sjuksköterska                 
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
M
50
32775
0 Sjuksköterska                 
Avd 23  NSP                   
308010
K
50
50000
0 Sjuksköterska                 
Palliativt kunskapscentrum    
410010

K
50
35700
0 Sjuksköterska                 
Sprututbytet BCS              
315325
K
50
35150
0 Sjuksköterska                 
Södertälje VC HLM             
690011
K
50
47850
0 Sjuksköterska                 
BUP Sollentuna                
311212
M
50
46000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 3  NSP                    
307810
K
50
32800
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
50
49700
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
50
40850
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
50
46030
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
50
47000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mini Maria Sthlm BCS          
314719
K
50
39700
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
50
45800
0 Sjuksköterska                 
Riskbruk/Beroende CPF         
330031
K
50
41200
0 Sjuksköterska                 
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
50
42700
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
50
46200
0 Sjuksköterska barn            
Alviks BVC                    
612024
K
50
46300
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
50
42300
0 Sjuksköterska                 
Lidingö mott BCS              
314514
K
50
40000
0 Sjuksköterska                 
Husläkarmott Fittja VC        
606010
K
50
39100
0 Sjuksköterska                 
BUP Central Öppenvård Väst    
311450
K
50
35500
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
K
50
43700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 1, Alvik       
307510
K
50
44000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
50
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
RPÖV RPV Syd                  
319112
M
50
41000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
50
42700
0 Sjuksköterska                 
Kognitiv mott JS              
401023
K
50
38150
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri Sydväst    
311911
K
50
43000
0 Sjuksköterska akutsjukvård    
Enheten f hjärnstimulering PNV
304120
K
50
41700
0 Sjuksköterska                 
Bredäng HLM                   
593010
K
50
37500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
50
39550
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
50
48310
0 Sjuksköterska                 
Personlighetsprogrammet  PSV  
329332
K
50
45400
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
K
50
46000
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
50
46300
0 Sjuksköterska psykiatri       
S:t Eriksteamet, BC           
314818

K
49
32500
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
49
34300
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
49
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
49
43700
0 Sjuksköterska                 
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801
K
49
47800
0 Sjuksköterska                 
Gem öv nordöst  BCS           
314500
K
49
44000
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
49
44000
0 Sjuksköterska kirurgi         
Avd 140 PNV                   
304221
M
49
45000
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
49
43260
1500 Sjuksköterska                 
Hallonbergens vårdcentral     
519010
K
49
43500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
49
42300
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
49
41855
0 Sjuksköterska                 
Hjärnstimulering NSP S:t Göran
307320
K
49
38950
0 Sjuksköterska                 
NPF-programmet PSV            
329339
M
49
49500
0 Sjuksköterska                 
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
49
40500
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
49
45200
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
49
44900
3000 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsukiatri Väst       
311663
M
49
44100
0 Sjuksköterska psykiatri       
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
M
49
43700
3000 Sjuksköterska psykiatri       
MU Riddarg 1 BCS              
314701
K
49
36000
0 Sjuksköterska                 
HLM Vårby                     
589010
K
49
46900
0 Sjuksköterska                 
BUP Södertälje                
311513
K
49
40300
0 Sjuksköterska                 
RPÖV RPV Syd                  
319112
K
49
36000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gustavsberg          
587025
K
49
45500
0 Sjuksköterska barn            
BVC Gustavsberg               
587040
K
49
41200
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
49
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Korallen                  
540010
K
49
46000
0 Sjuksköterska                 
Husby Akalla VC               
550010
K
49
40500
1000 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
49
43500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 2,S:t Eriksplan
307311
K
49
42900
0 Sjuksköterska                 
Avd 33-34 Rättspsyk Nord      
319220
K
49
41600
0 Sjuksköterska                 
Rosenlundsmott, BC            
314815
K
49
41350
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avdelning 1                   
318011
K
49
45100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Lidingö mott BCS              
314514

K
49
41500
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
49
37200
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
49
40050
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
49
40300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
M
49
36400
0 Sjuksköterska                 
Mobila akutenh NSP            
307415
K
49
46300
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
K
49
48000
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
49
37500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 1,S:t Eriksplan
307212
K
49
40200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
49
43530
0 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
49
40900
1000 Sjuksköterska                 
HLM Vårby                     
589010
K
49
44000
0 Sjuksköterska barn            
Rosenlunds BHV-team BCS       
315324
K
49
45000
0 Sjuksköterska                 
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
49
41500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
49
43000
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
49
42400
0 Sjuksköterska                 
Kista VC                      
544010
K
49
43000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
49
46650
3000 Sjuksköterska                 
Centrum för obesitas          
702300
K
49
35150
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
49
44800
3000 Sjuksköterska barn            
BUP Skärholmen                
311511
K
48
39000
0 Sjuksköterska                 
Täby VC HL Grupp              
537011
M
48
36500
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
M
48
45200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
48
42000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
48
35000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
48
43700
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Sickla                    
311410
K
48
36000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
48
35000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
48
38600
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
48
49000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
48
42400
0 Sjuksköterska barn            
BVC Nacka Forum               
579013
K
48
41350
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
48
43500
0 Sjuksköterska barn            
BVC Salems VC                 
694015

K
48
42900
0 Sjuksköterska                 
Rinkeby VC                    
545010
M
48
40600
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
48
34000
0 Sjuksköterska                 
Södertälje mott BCS           
314527
M
48
46000
0 Sjuksköterska                 
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
48
39800
0 Sjuksköterska                 
HLM Axelsbergs VC             
591012
K
48
39400
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
48
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
M
48
46600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Behandlings enheten PST       
350606
K
48
45800
0 Sjuksköterska                 
Gem Långbro ASIH St S         
608000
K
48
42500
0 Sjuksköterska barn            
Kungsängens BVC               
612014
K
48
44500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
48
40000
0 Sjuksköterska                 
Psykosenheten  PST            
350661
K
48
41000
0 Sjuksköterska                 
Surbrunnsgatan 66             
560010
K
48
48450
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Solna Sundbybergs psykmott    
306022
K
48
41000
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
48
36200
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 51 NSP                    
307912
K
48
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
48
44700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 1,S:t Eriksplan
307212
M
48
44500
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
48
45000
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
M
48
37900
0 Sjuksköterska                 
Rosenlundsmott, BC            
314815
K
48
41300
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
48
43000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
48
35300
0 Sjuksköterska                 
Lidingö mott BCS              
314514
K
48
44300
0 Sjuksköterska barn            
BVC Bollmora VC               
585040
K
48
35000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
48
46300
2500 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
M
48
40300
0 Sjuksköterska barn            
BUP Dagvårdsenh               
311656
K
48
42000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
48
43000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
48
39700
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Ektorp               
624011
K
48
44800
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
48
37000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018

K
48
43700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
48
45100
0 Sjuksköterska barn            
BVC Essingen                  
559030
K
48
35000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
48
42700
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
M
48
36200
0 Sjuksköterska                 
Jourmottagning  PSV           
329258
K
48
44700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 2,S:t Eriksplan
307311
K
48
39550
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
M
48
40000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gröndal              
590012
K
47
40535
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
47
40000
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
47
36300
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
K
47
38400
0 Sjuksköterska                 
Täby VC HL Grupp              
537011
K
47
44500
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 RPV Nord               
319211
K
47
46500
0 Sjuksköterska                 
RPÖV RPV Nord                 
319217
K
47
39600
0 Sjuksköterska                 
En väg in BUP                 
311660
K
47
35100
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
47
37000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 31 RPV Nord               
319211
K
47
37500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
M
47
42500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
47
33300
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
M
47
47500
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 570 Nacka     
309070
K
47
47500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Solna-Sundbyberg mott BCS     
314519
K
47
41600
0 Sjuksköterska barn            
Sollentuna BVC                
612012
M
47
39500
0 Sjuksköterska                 
Hjärnstimulering NSP S:t Göran
307320
M
47
35800
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
M
47
43000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
47
34000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
47
48700
0 Sjuksköterska barn            
Valsta VC                     
508010
K
47
38000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Skärholmen           
594012
K
47
35000
0 Sjuksköterska                 
HLM Liseberg                  
596010
M
47
33200
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
K
47
37500
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
47
44000
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri            
311662

K
47
32000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
47
38388
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
47
41700
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Konsultenheten            
311818
M
47
33300
0 Sjuksköterska                 
Avd 35 RPV Nord               
319215
M
47
44000
0 Sjuksköterska                 
Avdelning 1                   
318011
K
47
40000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 3, Alvik       
307513
K
47
42700
0 Sjuksköterska barn            
BHV Lidingö                   
627010
K
47
41000
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
46
44500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sprututbytet BCS              
315325
K
46
44200
0 Sjuksköterska barn            
BVC Liljeholmen               
588015
K
46
40475
0 Sjuksköterska                 
Tureberg VC                   
505010
K
46
42700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
46
44300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Farsta                    
311412
K
46
43350
0 Sjuksköterska                 
Kognitiv mott JS              
401023
K
46
41000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
46
35500
0 Sjuksköterska                 
Södertälje VC HLM             
690011
K
46
46450
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri            
311662
K
46
41800
0 Sjuksköterska barn            
BVC Tumba                     
603012
K
46
34800
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
46
43800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sprututbytet BCS              
315325
K
46
36400
0 Sjuksköterska                 
Rotebro VC                    
503010
M
46
38210
0 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
46
43500
0 Sjuksköterska                 
Järfälla-Upplands Bro BCS     
314517
K
46
45100
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
K
46
36500
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
K
46
38500
0 Sjuksköterska                 
Gem kostn Segeltorp           
599000
K
46
45600
0 Sjuksköterska psykiatri       
SCÄ Intervalldagvård          
308217
K
46
44500
0 Sjuksköterska                 
Ger mott JS                   
401019
K
46
43700
3000 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
46
41200
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
46
42450
0 Sjuksköterska barn            
Tensta BVC                    
551030
K
46
40000
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
46
43100
0 Sjuksköterska                 
Psykosprogrammet PSV          
329337

K
46
44000
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
K
46
39200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
46
35300
0 Sjuksköterska                 
Rinkeby VC                    
545010
K
46
34000
0 Sjuksköterska                 
ADHD/Autismprogrammet  PSV    
329331
K
46
44000
0 Sjuksköterska barn            
Sollentuna BVC                
612012
K
46
46800
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
46
39000
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
K
46
45800
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
46
41950
0 Sjuksköterska                 
Torsviks HLM                  
628010
K
46
47400
0 Sjuksköterska barn            
BVC Liljeholmen               
588015
M
46
34500
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
45
43500
3000 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
45
31800
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
45
48700
0 Sjuksköterska                 
Valsta BVC                    
508011
K
45
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Liseberg                  
596010
K
45
40000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 3, Alvik       
307513
K
45
40500
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
45
47250
0 Sjuksköterska barn            
BVC Älvsjö                    
595013
K
45
44300
0 Sjuksköterska barn            
Kista BVC                     
612020
K
45
46300
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Väsby psykmott 1 PNV          
305016
K
45
46700
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
45
43200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
45
42000
0 Sjuksköterska                 
Kungsängen VC                 
526010
K
45
43600
0 Sjuksköterska                 
Sigtuna Läkarhus              
507010
K
45
40000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
45
36800
0 Sjuksköterska                 
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970
K
45
36100
0 Sjuksköterska                 
Haninge mott BCS              
314528
K
45
42000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
45
38600
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
45
39000
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Gubbängen PSS      
309515
M
45
42000
0 Sjuksköterska                 
Nynäshamn mott BCS            
314529
K
45
40200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
45
45200
0 Sjuksköterska                 
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801

K
45
41000
0 Sjuksköterska                 
Kungsängen VC                 
526010
K
45
40500
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
M
45
34900
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
45
49600
0 Sjuksköterska                 
Osteoporosmottagning          
403305
K
45
41400
0 Sjuksköterska                 
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970
K
45
38000
3000 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
45
40500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
M
45
42350
0 Sjuksköterska                 
Affektiv mottagning Rosenlund 
309940
K
45
38700
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
45
41150
0 Sjuksköterska                 
Valsta VC                     
508010
K
45
39200
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
K
45
40200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
45
46000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Liljeholmen               
588015
K
45
40200
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
45
46700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
K
45
38950
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
45
39700
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
45
42100
0 Sjuksköterska barn            
BVC Vallentuna                
539014
K
45
42300
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
M
45
40000
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 131 DS PNV                
304110
K
45
41000
1000 Sjuksköterska                 
HLM Trångsund                 
600010
K
45
36300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 4  NSP                    
307611
K
45
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
45
34450
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
45
42000
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 141 PNV                   
304213
K
45
44000
0 Sjuksköterska                 
Järva beroendemottagning      
314619
K
45
37300
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 NSP                     
307411
K
45
38000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
M
45
38000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Axelsbergs VC        
591013
K
45
40200
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
M
45
42506
3500 Sjuksköterska psykiatri       
Konsultenhet  PSV             
329257
M
45
46000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
45
41000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 1, Alvik       
307510

K
45
48000
0 Sjuksköterska barn            
Närakut Rosenlund             
703300
K
45
41000
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri Sydväst    
311911
K
45
37300
0 Sjuksköterska                 
BUP Dagvårdsenh               
311656
K
45
40000
0 Sjuksköterska                 
Gröndal HLM                   
590011
K
45
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
44
39400
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
44
38300
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 4 + Finska mott
308011
K
44
42800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
44
36800
0 Sjuksköterska                 
Husläkmott Bollmora VC        
585020
M
44
42600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Metadonmott 44, BC            
314844
K
44
45500
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
K
44
42500
0 Sjuksköterska barn            
Kallhälls BVC                 
612013
K
44
37000
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
44
35000
0 Sjuksköterska                 
Barkarby VC                   
525010
K
44
42100
0 Sjuksköterska                 
BUP Täby                      
311211
K
44
43750
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 4 + Finska mott
308011
M
44
34330
0 Sjuksköterska                 
Avd 6  NSP                    
307612
K
44
36427
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 130 DS PNV                
304211
K
44
38200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
44
44000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP OCD o relaterade tillstånd
311831
K
44
42500
0 Sjuksköterska barn            
BVC Bollmora VC               
585040
M
44
37600
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
44
42000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
44
40500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
44
41750
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
44
37500
0 Sjuksköterska                 
HLM Skärholmen                
594011
K
44
40000
0 Sjuksköterska                 
Gärdets HLM                   
565010
K
44
45800
0 Sjuksköterska                 
Avd M77 PSV Personlighetsynds 
329413
K
44
45800
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Alvik-Ekerö beroendemott BCS  
314610
M
44
41000
0 Sjuksköterska                 
KOM enheten  PST              
350605
K
44
29200
0 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
44
37400
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
44
44500
0 Sjuksköterska                 
HLM Skärholmen                
594011

K
44
33000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
44
44500
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
44
45000
0 Sjuksköterska                 
Södertälje mott BCS           
314527
K
44
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
M
44
45200
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
44
42000
0 Sjuksköterska                 
Fisksätra HLM                 
580010
K
44
42600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Väsby psykmott 1 PNV          
305016
K
44
45050
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
44
37500
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
44
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
M
44
42750
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
44
42400
0 Sjuksköterska                 
Södertälje mott BCS           
314527
K
44
20000
0 Sjuksköterska                 
BMM Bromma                    
556023
K
44
34100
0 Sjuksköterska                 
Rinkeby VC                    
545010
K
44
44800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
44
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
44
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
44
41000
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
M
44
44000
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
44
42500
0 Sjuksköterska                 
Bredäng Hemsjukv              
593011
K
44
42000
0 Sjuksköterska                 
Kognitiv mott Sabbatsberg ger 
403350
K
44
45000
0 Sjuksköterska                 
BUP Täby                      
311211
K
44
44500
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Psykos o bipolär sjd      
311655
K
44
36600
0 Sjuksköterska                 
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
44
44000
0 Sjuksköterska                 
Jakobsberg VC                 
523010
K
44
41700
0 Sjuksköterska                 
BUP Sollentuna                
311212
K
44
29200
0 Sjuksköterska                 
Hagalund Frösunda VC          
512010
K
44
38300
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
43
46000
1000 Sjuksköterska barn            
BVC Vårby                     
589012
K
43
35325
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
K
43
38000
0 Sjuksköterska                 
Enebybergs HLM                
536010
K
43
38400
3000 Sjuksköterska psykiatri       
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
43
47000
1000 Sjuksköterska barn            
BVC Fittja VC                 
606012

K
43
38300
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Axelsbergs VC        
591013
M
43
45000
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
43
45000
0 Sjuksköterska                 
BUP Dagakut                   
311250
K
43
39500
3000 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
43
45900
0 Sjuksköterska barn            
Vällingby BVC                 
612025
K
43
37000
0 Sjuksköterska                 
Behandlings enheten PST       
350606
K
43
40000
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
43
40000
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
43
46000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Neuropsykiatri Nordväst   
311910
K
43
40000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mott perssyndr Andreashus PSS 
309980
M
43
44100
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
43
39300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
43
41150
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
43
37300
0 Sjuksköterska                 
Avd 33-34 Rättspsyk Nord      
319220
K
43
48700
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Mellanvård NO             
311208
K
43
37000
0 Sjuksköterska                 
Psykosenheten  PST            
350661
K
43
40000
0 Sjuksköterska                 
Abrahmsbergs VC               
554010
K
43
40000
0 Sjuksköterska                 
Tureberg VC                   
505010
K
43
42800
0 Sjuksköterska barn            
BUP Central Öppenvård Väst    
311450
K
43
39200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sprututbytet BCS              
315325
K
43
44500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Behandlings enheten PST       
350606
M
43
37920
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
43
34700
0 Sjuksköterska                 
BUP Skärholmen                
311511
K
43
33900
1500 Sjuksköterska                 
HLM Jordbro                   
575020
K
43
38500
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
43
35450
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
43
44000
0 Sjuksköterska                 
Flemingsberg HLM              
601010
K
43
41200
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gustavsberg          
587025
K
43
41000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
43
39550
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
43
39100
0 Sjuksköterska                 
PSS Avd 72 Nacka              
309072
M
43
43500
0 Sjuksköterska barn            
BUP Sickla                    
311410
K
43
42000
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220

K
43
46000
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
43
40500
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
43
41500
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
M
43
43050
0 Sjuksköterska                 
Avd Gubbängen  PSS            
309810
K
43
44600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 140 PNV                   
304221
M
43
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
M
43
48000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
43
39610
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
43
38560
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 4 St Eriksplan 
307217
K
43
39500
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
43
40650
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
43
42000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
43
41100
0 Sjuksköterska                 
PSS Avd 72 Nacka              
309072
K
43
43750
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
43
44500
0 Sjuksköterska                 
Riddargatan 1 BCS             
315318
K
43
38900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sprututbytet BCS              
315325
K
43
41500
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Flemingsberg         
601011
K
43
35100
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
42
40000
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
42
41100
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
42
39000
0 Sjuksköterska                 
BUP Södertälje                
311513
M
42
48000
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 RPV Nord               
319211
K
42
45000
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
42
45400
3000 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Sickla                    
311410
K
42
35000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
42
38000
0 Sjuksköterska                 
Rissne VC                     
520010
K
42
43890
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
42
43000
3000 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
42
39500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
42
34100
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
42
43000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
M
42
42000
0 Sjuksköterska                 
Avd Gubbängen  PSS            
309810
K
42
39500
0 Sjuksköterska                 
BUP Södertälje                
311513

K
42
47000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Skärholmen                
594013
K
42
32100
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
K
42
39400
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
42
46000
0 Sjuksköterska                 
Transkulturellt centrum NSP   
308310
K
42
41500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 31 RPV Nord               
319211
K
42
41500
0 Sjuksköterska                 
BUP Huddinge                  
311512
K
42
39800
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
K
42
41200
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd Gubbängen  PSS            
309810
K
42
41100
0 Sjuksköterska                 
Centrum för obesitas          
702300
K
42
40200
0 Sjuksköterska                 
Kognitiv mott Sabbatsberg ger 
403350
K
42
43100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Alvik-Ekerö beroendemott BCS  
314610
K
42
35800
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
42
41700
0 Sjuksköterska                 
Affektiva och Ångestprogr PSV 
329323
K
42
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
42
36250
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
42
41800
0 Sjuksköterska                 
Gröndal HLM                   
590011
K
42
34200
0 Sjuksköterska                 
Rosenlundsmott, BC            
314815
M
42
38088
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
42
45200
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
42
36000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
42
41250
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
42
40000
0 Sjuksköterska                 
Solna Sundbybergs psykmott    
306022
K
42
38500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
42
39000
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
42
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
42
41000
0 Sjuksköterska                 
Järfälla-Upplands Bro BCS     
314517
M
42
46500
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Globen                    
311413
M
42
46900
5500 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Akutenhet                 
311652
K
42
33600
0 Sjuksköterska                 
Torsviks HLM                  
628010
K
42
33900
0 Sjuksköterska                 
Adv 25 NSP                    
307910
K
42
41700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 31 RPV Nord               
319211
K
42
43200
0 Sjuksköterska                 
Tyresö mott BCS               
314530
M
42
50800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Utveckling o implementering   
330041

K
42
38700
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Centrummottagn PNV            
306021
K
41
48000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Flemingsberg              
601012
K
41
41700
2000 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
41
38500
0 Sjuksköterska                 
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
41
36500
0 Sjuksköterska                 
Boo VC Hemsjukv               
578011
K
41
44200
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
K
41
47000
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
41
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Neuropsukiatri Väst       
311663
K
41
41400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv och MFU Globen  PSS  
309950
K
41
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Forum                     
579050
K
41
40700
0 Sjuksköterska                 
Enhet för hjärnstimulering PSV
329324
K
41
35600
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
41
42200
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
K
41
39300
0 Sjuksköterska                 
Bredäng HLM                   
593010
K
41
36000
0 Sjuksköterska                 
Södertälje VC HLM             
690011
K
41
44000
0 Sjuksköterska barn            
Tensta BVC                    
551030
K
41
38500
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
41
37700
0 Sjuksköterska                 
Avd 161 DS PNV                
304111
K
41
27500
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
41
41950
0 Sjuksköterska                 
Torsviks HLM                  
628010
K
41
40000
0 Sjuksköterska                 
Råsunda VC                    
513010
K
41
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
41
39900
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
M
41
48000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Neuropsykiatri Sydväst    
311911
K
41
40300
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
41
43600
0 Sjuksköterska barn            
BVC Vårby                     
589012
K
41
47000
0 Sjuksköterska barn            
Klipp samordnare AVC          
649013
K
41
36500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
41
34700
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
K
41
42000
0 Sjuksköterska barn            
Rissne BVC                    
520014
K
41
39500
3000 Sjuksköterska                 
SCÄ Öppenvård vuxna           
308211
K
41
31000
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
41
39850
0 Sjuksköterska                 
Husläkmott Bollmora VC        
585020

K
41
43600
0 Sjuksköterska barn            
Hässelby BVC                  
612023
K
41
42000
0 Sjuksköterska                 
Enheten f hjärnstimulering PNV
304120
K
41
42900
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
M
41
36600
0 Sjuksköterska                 
Resursteam Metadon/Funkis BCS 
314811
K
41
42500
0 Sjuksköterska                 
Barkarby VC                   
525010
K
41
38300
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
41
43700
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Södra BCS        
314760
K
41
40400
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
M
41
34700
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
M
41
38000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
41
34000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 3, St:Eriksplan
307213
K
41
40000
2000 Sjuksköterska                 
Rinkeby VC                    
545010
K
41
34500
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
M
41
39300
0 Sjuksköterska                 
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
41
37000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
K
41
34500
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
41
38000
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
K
41
39334
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
41
39000
0 Sjuksköterska                 
Jakobsberg VC                 
523010
K
41
42500
0 Sjuksköterska barn            
Boo VC BVC                    
578014
M
41
36300
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
41
42800
0 Sjuksköterska                 
BUP Dagvårdsenh               
311656
M
41
40700
0 Sjuksköterska                 
Behandlings enheten PST       
350606
K
41
45800
0 Sjuksköterska                 
Avd M77 PSV Personlighetsynds 
329413
K
41
46200
0 Sjuksköterska geriatrik       
Klipp samordnare AVC          
649013
K
41
41500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Uppl Väsby mott BCS           
314521
K
41
32000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
41
33000
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
41
44000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Neuropsykiatri Nordväst   
311910
K
40
36500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
40
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
SCÄ Öppenvård vuxna 2         
308224
K
40
38800
0 Sjuksköterska                 
Kista VC                      
544010
K
40
44900
0 Sjuksköterska barn            
BUP Neuropsykiatri Sydväst    
311911

K
40
43650
0 Sjuksköterska psykiatri       
Kurator Huddinge              
598014
M
40
33300
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
40
40200
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
M
40
35650
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
40
35300
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
40
40100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
40
41100
0 Sjuksköterska                 
Omvård och vårdvetenskap CPF  
330022
K
40
43500
0 Sjuksköterska                 
Fackliga företr SO gem        
100021
K
40
45400
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
M
40
34900
3000 Sjuksköterska                 
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212
K
40
40000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
40
37000
0 Sjuksköterska                 
Brandbergen VC HLM            
573020
K
40
44450
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva mottagningen PNV    
305018
K
40
40000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
40
32000
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
M
40
38000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
40
43500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
40
44750
0 Sjuksköterska psykiatri       
H5-H6 RPV Syd                 
319113
K
40
44000
0 Sjuksköterska                 
BUP Farsta                    
311412
K
40
41000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
40
41900
0 Sjuksköterska                 
Mobila akutenh NSP            
307415
K
40
41500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 7, S:t Erik    
307312
K
40
40000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
40
40700
3000 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818
K
40
32500
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
40
33000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
40
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Solna Sundbybergs psykmott    
306022
K
40
36500
0 Sjuksköterska                 
BUP Huddinge                  
311512
K
40
40500
0 Sjuksköterska                 
HLM Segeltorp                 
599010
K
40
38700
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
40
35000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
40
34400
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
40
44150
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mott perssyndr Andreashus PSS 
309980

K
40
39600
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
40
35920
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
40
39750
0 Sjuksköterska                 
Valsta VC                     
508010
K
40
31800
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
40
37000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 570 Nacka     
309070
K
40
43440
3000 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
40
37000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
40
40500
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
K
40
35500
0 Sjuksköterska                 
RPÖV BCS                      
314870
K
40
49000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
40
40700
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
40
37200
0 Sjuksköterska                 
Täby VC HL Grupp              
537011
K
40
38000
0 Sjuksköterska                 
Kista VC                      
544010
K
40
39500
0 Sjuksköterska                 
EWA mott  BC                  
315313
K
40
43600
0 Sjuksköterska barn            
BVC Gröndal                   
590013
K
40
36700
0 Sjuksköterska                 
Brandbergen VC HLM            
573020
K
40
40000
0 Sjuksköterska                 
KOM enheten  PST              
350605
K
40
36400
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
M
40
34800
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
K
39
34500
0 Sjuksköterska                 
Kista VC                      
544010
K
39
38000
0 Sjuksköterska                 
HLM Trångsund                 
600010
K
39
40000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
39
39000
0 Sjuksköterska                 
HLM Salem                     
694011
K
39
38650
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
39
33350
0 Sjuksköterska                 
Avd Gubbängen  PSS            
309810
K
39
39500
0 Sjuksköterska                 
Täby mott BCS                 
314513
K
39
38000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
39
37000
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
39
54100
0 Sjuksköterska                 
Gem Cancerrehabilitering      
701000
K
39
44800
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
39
40900
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
M
39
34900
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 6, S:t Erikspl 
307613
M
39
39000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019

M
39
44300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiv och MFU Globen  PSS  
309950
K
39
41500
0 Sjuksköterska barn            
Solna BVC                     
612016
M
39
33300
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
39
40250
0 Sjuksköterska                 
HLM Skärholmen                
594011
K
39
32350
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
39
36700
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
39
44350
3000 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
39
37100
0 Sjuksköterska                 
Enhet för hjärnstimulering PSV
329324
K
39
38800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Uppl Väsby mott BCS           
314521
K
39
40700
0 Sjuksköterska                 
Surbrunnsgatan 66             
560010
K
39
41300
0 Sjuksköterska barn            
Boo VC BVC                    
578014
K
39
42525
1500 Sjuksköterska                 
Tureberg VC                   
505010
M
39
44500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Konsultenhet  PSV             
329257
K
39
37300
0 Sjuksköterska                 
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
39
37200
0 Sjuksköterska                 
Jakobsberg VC                 
523010
K
39
37100
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
39
38600
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
39
37550
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 131 DS PNV                
304110
M
39
37400
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
39
44000
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
39
43700
0 Sjuksköterska psykiatri       
MU Riddarg 1 BCS              
314701
M
39
39900
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
39
37600
0 Sjuksköterska                 
BUP Mellanvård NV             
311308
K
39
33100
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
39
38600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sprututbytet BCS              
315325
K
39
39000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
39
43500
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
39
39150
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
39
44700
0 Sjuksköterska                 
Resursteam Metadon/Funkis BCS 
314811
K
39
40500
0 Sjuksköterska psykiatri       
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
39
44000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Älvsjö               
595012
K
39
37000
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
39
35100
0 Sjuksköterska                 
Hallunda HLM                  
605010

K
39
42000
0 Sjuksköterska                 
Väsby psyk mott 2, PNV        
305015
K
39
43000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
39
35100
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
M
39
38500
0 Sjuksköterska                 
Avd 16 S:t Göran PNV          
304112
K
39
41000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsykiatriska enheten PST 
350607
K
39
42000
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 4  NSP                    
307611
K
39
36400
0 Sjuksköterska                 
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
39
38000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
39
41200
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
39
41000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 6, S:t Erikspl 
307613
K
39
41000
0 Sjuksköterska                 
Hallonbergens vårdcentral     
519010
K
39
42000
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 2,S:t Eriksplan
307311
K
39
41300
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 54, BCS                   
314403
K
38
35700
0 Sjuksköterska                 
Rissne VC                     
520010
K
38
37000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
M
38
38200
0 Sjuksköterska psykiatri       
PNV-NHV slutenvård självskad v
304206
K
38
37300
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gustavsberg          
587025
K
38
40500
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
38
43300
0 Sjuksköterska                 
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801
K
38
35400
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
38
40700
0 Sjuksköterska barn            
BHV Vantör                    
627014
K
38
40900
2500 Sjuksköterska psykiatri       
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
38
36400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
38
37000
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
K
38
42400
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Älvsjö               
595012
K
38
38500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 3, St:Eriksplan
307213
K
38
34900
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
38
37059
0 Sjuksköterska                 
Rissne VC                     
520010
K
38
38000
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
M
38
36200
0 Sjuksköterska                 
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
38
41500
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
38
37950
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 570 Nacka     
309070
M
38
40700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 6, S:t Erikspl 
307613

K
38
35500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 2,S:t Eriksplan
307311
M
38
38600
0 Sjuksköterska                 
Alvik-Ekerö beroendemott BCS  
314610
K
38
38300
0 Sjuksköterska                 
Järfälla-Upplands Bro BCS     
314517
K
38
37400
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
38
38700
3000 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
38
42500
0 Sjuksköterska psykiatri       
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
38
41800
0 Sjuksköterska barn            
BVC Trollbäcken               
586040
M
38
39100
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
38
36550
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
M
38
36450
0 Sjuksköterska                 
HLM Axelsbergs VC             
591012
K
38
44600
1500 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
38
42000
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
38
32500
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
38
36000
0 Sjuksköterska                 
Hallunda HLM                  
605010
K
38
42100
0 Sjuksköterska                 
BUP Könsinkongruens o dysfori 
311829
K
38
40300
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 5 NSP                     
307411
K
38
39500
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
38
37000
0 Sjuksköterska                 
Sigtuna Läkarhus              
507010
K
38
34700
0 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
38
36284
0 Sjuksköterska                 
Affektiva mottagningen PSV    
329321
K
38
45000
0 Sjuksköterska                 
Uppl Väsby mott BCS           
314521
K
38
30600
0 Sjuksköterska                 
Långtidsförlopp, CPF31        
X00594                        
K
38
45500
0 Sjuksköterska                 
BUP Dagakut                   
311250
K
38
39560
0 Sjuksköterska                 
HLM Vendelsö                  
576020
K
38
44000
0 Sjuksköterska                 
Norrviken VC                  
504010
K
38
33900
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
38
38650
0 Sjuksköterska                 
Boo VC HLM                    
578010
K
38
34500
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
38
39000
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
38
38400
4000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 51 NSP                    
307912
K
38
39100
0 Sjuksköterska                 
Avd 130 DS PNV                
304211
M
38
38000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Alvik-Ekerö beroendemott BCS  
314610
K
38
33000
0 Sjuksköterska                 
Uppl Väsby mott BCS           
314521

K
38
42350
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
K
38
34400
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
38
36700
3000 Sjuksköterska                 
avd M67 PSV ADHD/Autism       
329416
K
38
38600
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
38
40700
0 Sjuksköterska                 
Sprututbytet BCS              
315325
K
38
39000
0 Sjuksköterska                 
BUP Täby                      
311211
M
38
37550
0 Sjuksköterska psykiatri       
Adv 25 NSP                    
307910
K
37
38000
0 Sjuksköterska                 
Husläkarmott Fittja VC        
606010
K
37
33800
3000 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
37
40100
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
K
37
38200
0 Sjuksköterska                 
Sthlm Mansmott Järva          
556050
K
37
34600
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
37
36000
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Adv 25 NSP                    
307910
K
37
47000
0 Sjuksköterska                 
BUP Dagakut                   
311250
K
37
40700
0 Sjuksköterska barn            
Gärdets BVC                   
565030
K
37
42000
0 Sjuksköterska                 
BUP Huddinge                  
311512
K
37
34000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
K
37
33900
0 Sjuksköterska                 
Avd 16 S:t Göran PNV          
304112
K
37
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
37
43000
0 Sjuksköterska                 
Avd 33-34 Rättspsyk Nord      
319220
K
37
37200
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
37
38500
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
37
40250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Spec psyk mott 3, St:Eriksplan
307213
K
37
37600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
37
41550
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosprogrammet PSV          
329337
K
37
36700
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
37
46000
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
37
37630
0 Sjuksköterska                 
Huddinge-Botkyrka beroend, BCS
315801
K
37
38500
0 Sjuksköterska                 
Solna Centrum VC              
510010
K
37
42610
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Adv 25 NSP                    
307910
K
37
36000
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
37
36900
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
37
32900
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402

K
37
35300
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 1,S:t Eriksplan
307212
K
37
40700
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
37
31500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
37
42300
0 Sjuksköterska barn            
BVC Fisksätra                 
580012
K
37
40700
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
37
36700
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
37
42400
0 Sjuksköterska barn            
Kallhälls BVC                 
612013
M
37
37900
0 Sjuksköterska                 
avd M67 PSV ADHD/Autism       
329416
K
37
40100
0 Sjuksköterska                 
BUP Könsinkongruens o dysfori 
311829
K
37
45100
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sprututbytet BCS              
315325
K
37
34100
0 Sjuksköterska                 
Läkemedel och Hälsa           
315330
K
37
40300
0 Sjuksköterska                 
Bergshamra Ulriksdal VC       
514010
M
37
37700
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
M
37
42200
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
37
40700
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
M
37
32000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
37
34200
0 Sjuksköterska                 
HLM Jordbro                   
575020
K
37
37700
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
M
37
34900
0 Sjuksköterska                 
Mobila akutenh NSP            
307415
K
37
35600
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
37
41690
0 Sjuksköterska                 
Psykosprogrammet PSV          
329337
K
37
37500
0 Sjuksköterska                 
Kista VC                      
544010
K
37
33700
0 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818
M
37
37850
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 NSP                     
307411
M
37
42000
0 Sjuksköterska                 
Hallonbergens vårdcentral     
519010
K
37
34200
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
37
45850
0 Sjuksköterska                 
BUP Mellanvård NV             
311308
K
37
32300
0 Sjuksköterska                 
HLM Forum                     
579050
K
37
43000
0 Sjuksköterska barn            
Valsta BVC                    
508011
K
37
41900
0 Sjuksköterska psykiatri       
Utveckling o implementering   
330041
K
37
34020
4000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 51 NSP                    
307912
K
37
35000
0 Sjuksköterska                 
HLM Forum                     
579050
K
37
33800
0 Sjuksköterska                 
Sollentuna mott BCS           
314520

K
37
36200
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
M
37
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
37
39200
0 Sjuksköterska barn            
BVC int kost Axelsbergs VC    
591014
K
36
39000
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
36
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
36
34500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
36
41600
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Öppenvård vuxna 2         
308224
K
36
39000
0 Sjuksköterska                 
Solna-Sundbyberg mott BCS     
314519
K
36
34800
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
36
42500
0 Sjuksköterska                 
Maria Ungdom Norra BCS        
314750
K
36
41000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Vallentuna                
539014
K
36
32500
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
36
32000
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
36
39000
0 Sjuksköterska                 
Valsta VC                     
508010
K
36
42700
0 Sjuksköterska barn            
BVC Tullinge                  
602012
K
36
36900
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri Sydväst    
311911
K
36
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
M
36
37500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 1, Alvik       
307510
K
36
34700
0 Sjuksköterska                 
Behandlings enheten PST       
350606
M
36
39300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Läkemedel och Hälsa           
315330
K
36
35000
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
36
37900
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
36
31800
0 Sjuksköterska                 
Avd 161 DS PNV                
304111
M
36
43900
0 Sjuksköterska                 
Gröndal HLM                   
590011
K
36
41000
0 Sjuksköterska                 
Nacka ASIH St S               
608014
K
36
38000
0 Sjuksköterska                 
Solna Centrum VC              
510010
K
36
37350
0 Sjuksköterska                 
Gem Centrum f reumatologi     
702000
K
36
40650
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva mottagningen PNV    
305018
K
36
41200
0 Sjuksköterska                 
HLM Vendelsö                  
576020
M
36
37900
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
36
32000
3500 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818
K
36
39900
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
36
41580
0 Sjuksköterska                 
Rissne Flyktingmott           
520017

K
36
38000
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
M
36
38000
0 Sjuksköterska                 
Lidingö mott BCS              
314514
K
36
42450
0 Sjuksköterska                 
Husläkmott Bollmora VC        
585020
K
36
39800
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
36
33000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
36
45500
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
36
34000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
36
38000
0 Sjuksköterska                 
Torsviks HLM                  
628010
K
36
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
M
36
40700
0 Sjuksköterska                 
Södra Cancer Långbro ASIH St S
608016
K
36
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
36
45000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Neuropsykiatri Nordväst   
311910
K
36
35800
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
K
36
40600
3000 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
36
43260
0 Sjuksköterska                 
HLM Vendelsö                  
576020
K
36
32000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
M
36
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
36
36000
0 Sjuksköterska                 
Jakobsberg VC                 
523010
K
36
42250
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 53  NSP                   
307911
K
36
44500
0 Sjuksköterska                 
Barkarby VC                   
525010
K
36
38200
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
36
44900
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
36
43800
0 Sjuksköterska                 
Brandbergen VC HLM            
573020
K
35
38600
0 Sjuksköterska psykiatri       
Sprututbytet BCS              
315325
M
35
34500
0 Sjuksköterska                 
Avd 53  NSP                   
307911
M
35
40300
0 Sjuksköterska                 
BUP Danderyd                  
311210
K
35
41100
0 Sjuksköterska                 
BUP Täby                      
311211
K
35
38000
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
35
48600
1200 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
35
35300
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 30            
309030
K
35
37300
0 Sjuksköterska                 
Konsultmott BCS               
315310
K
35
40600
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
K
35
40250
0 Sjuksköterska                 
HLM Vendelsö                  
576020

K
35
37400
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 53  NSP                   
307911
K
35
36500
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
35
36000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Dagvård barn o unga       
308223
K
35
37500
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
35
36800
0 Sjuksköterska                 
Södertälje VC HLM             
690011
M
35
40500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Mini Maria Sthlm BCS          
314719
K
35
37850
0 Sjuksköterska                 
HLM Trollbäcken               
586020
K
35
41000
0 Sjuksköterska                 
Bredäng Hemsjukv              
593011
K
35
34400
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
35
36350
0 Sjuksköterska                 
HLM Salem                     
694011
M
35
31500
0 Sjuksköterska                 
H5-H6 RPV Syd                 
319113
M
35
41500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
M
35
37400
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 1,S:t Eriksplan
307212
K
35
41650
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 126 PNV                   
304220
M
35
42700
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
35
36800
0 Sjuksköterska                 
Avd 16 S:t Göran PNV          
304112
K
35
39500
0 Sjuksköterska                 
Barkarby VC                   
525010
K
35
42500
0 Sjuksköterska barn            
BUP Sollentuna                
311212
K
35
36000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
35
41200
3000 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
K
35
38500
0 Sjuksköterska                 
Sigtuna Läkarhus              
507010
M
35
35000
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
35
44000
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
35
37700
0 Sjuksköterska                 
Sprututbytet BCS              
315325
K
35
38500
0 Sjuksköterska                 
HLM Trångsund                 
600010
K
35
37500
0 Sjuksköterska                 
Valsta VC                     
508010
K
35
42000
0 Sjuksköterska                 
Enheten f hjärnstimulering PNV
304120
K
35
37600
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukvård Sigtuna           
507016
K
35
33800
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
K
35
34000
0 Sjuksköterska                 
RPÖV RPV Nord                 
319217
K
35
38300
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri            
311662
K
35
44700
0 Sjuksköterska barn            
BUP Danderyd                  
311210
K
35
37300
0 Sjuksköterska                 
Alby VC Hemsjukv              
604011

K
35
36500
0 Sjuksköterska                 
Bergshamra Ulriksdal VC       
514010
K
35
41000
0 Sjuksköterska                 
Bredäng Hemsjukv              
593011
K
35
37100
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
35
41900
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
35
31900
0 Sjuksköterska                 
Avd 33-34 Rättspsyk Nord      
319220
M
35
36850
3000 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
K
35
35600
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmsbergets mott BCS    
314532
K
35
40800
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 52, BCS                   
314407
K
35
34800
0 Sjuksköterska                 
Hjärnstimulering NSP S:t Göran
307320
M
35
38000
0 Sjuksköterska                 
Surbrunnsgatan 66             
560010
K
35
38100
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
35
33950
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
35
35000
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd Södermalm PSS       
309510
K
35
37400
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 53  NSP                   
307911
K
35
36500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
35
40000
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Uppl Väsby mott BCS           
314521
K
35
38150
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
35
36000
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
M
35
38300
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
35
36600
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
35
40000
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva mottagningen PSV    
329321
K
35
44000
0 Sjuksköterska barn            
Hässelby BVC                  
612023
K
35
39050
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
35
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
35
31350
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
34
32000
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
34
37000
0 Sjuksköterska                 
Alby VC HLM                   
604010
K
34
44000
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970
K
34
39250
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
34
35800
0 Sjuksköterska                 
Rinkeby VC                    
545010
K
34
43000
0 Sjuksköterska                 
Arbets- och miljödermatologi  
912063
K
34
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tullinge                  
602010
K
34
36900
3000 Sjuksköterska                 
Tyresö mott BCS               
314530

K
34
35000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
34
37300
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
34
39300
5500 Sjuksköterska                 
Avd 16 S:t Göran PNV          
304112
M
34
38500
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
34
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Axelsbergs VC             
591012
K
34
44500
0 Sjuksköterska                 
BUP Sollentuna                
311212
K
34
37000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Handen               
574021
K
34
38200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
34
32500
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
34
30650
0 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
34
33000
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
K
34
32250
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 2,S:t Eriksplan
307311
M
34
37900
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
34
35100
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
34
31500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
34
33950
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 6, S:t Erikspl 
307613
M
34
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 36 PST                    
350406
K
34
35000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
M
34
35000
0 Sjuksköterska                 
Täby VC HL Grupp              
537011
K
34
35200
0 Sjuksköterska                 
HLM Vårby                     
589010
M
34
37400
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
34
41500
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
34
37500
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
34
35900
0 Sjuksköterska                 
Sthlm Mansmott Järva          
556050
K
34
38800
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
K
34
32800
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
34
41300
0 Sjuksköterska barn            
Närakuten Danderyd            
703400
K
34
35600
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
34
39300
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
34
32900
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
34
43900
0 Sjuksköterska barn            
Vällingby BVC                 
612025
M
34
36700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Behandlings enheten PST       
350606
K
34
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213

K
34
41500
3000 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
34
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Dagakut                   
311250
K
34
36600
0 Sjuksköterska                 
Riskbruk/Beroende CPF         
330031
K
34
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
M
34
33850
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
34
40000
0 Sjuksköterska                 
BUP Sollentuna                
311212
K
34
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 140 PNV                   
304221
K
34
38800
0 Sjuksköterska                 
Sprututbytet BCS              
315325
K
34
32500
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
34
39150
0 Sjuksköterska barn            
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
K
34
40700
0 Sjuksköterska barn            
BVC Hemmesta                  
587041
K
34
36500
3000 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
34
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
M
34
36000
0 Sjuksköterska                 
Öst Med Långbro ASIH St S     
608012
M
34
31500
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
34
41900
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsukiatri Väst       
311663
M
34
40400
0 Sjuksköterska                 
Alby VC HLM                   
604010
K
34
41300
3000 Sjuksköterska                 
BUP Sollentuna                
311212
K
33
37000
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
33
33800
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 60 PSS        
309060
K
33
34000
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
33
38000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
33
41700
0 Sjuksköterska                 
Brandbergen VC Gem kostn      
573000
K
33
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
33
36400
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
K
33
37500
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Handen               
574021
K
33
32500
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
33
34800
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
33
32000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
33
38000
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
33
34500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 4 + Finska mott
308011
K
33
33500
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
33
34800
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100

M
33
36000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
33
38500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
M
33
44200
0 Sjuksköterska                 
ASIH Natt Sthlm Norr          
401218
K
33
36400
2500 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
33
37200
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
K
33
35500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
33
37000
3000 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
33
36900
0 Sjuksköterska                 
Solna-Sundbyberg mott BCS     
314519
K
33
40000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970
K
33
32050
0 Sjuksköterska                 
Gem psykiatrisk hdv PSS       
309800
K
33
35150
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
K
33
38600
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Täby mott BCS                 
314513
K
33
34000
0 Sjuksköterska                 
Gärdets HLM                   
565010
K
33
38000
0 Sjuksköterska                 
HLM Liseberg                  
596010
K
33
36000
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
33
37900
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
33
34500
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Södermalm PSS      
309508
K
33
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
33
41100
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
33
33000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Solna Sundbybergs psykmott    
306022
K
33
36800
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 6  NSP                    
307612
K
33
40500
0 Sjuksköterska                 
Tureberg VC                   
505010
K
33
34600
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Danderyd            
703400
K
33
31000
0 Sjuksköterska                 
Avd 6  NSP                    
307612
K
33
40000
0 Sjuksköterska                 
Avd 3  NSP                    
307810
K
33
36800
0 Sjuksköterska                 
Brandbergen VC HLM            
573020
K
33
36800
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
33
33200
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
33
43300
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Konsultenheten            
311818
K
33
36100
0 Sjuksköterska                 
HLM Salem                     
694011
K
33
35500
0 Sjuksköterska                 
RPÖV BCS                      
314870
M
33
33300
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Adv 25 NSP                    
307910
K
33
39500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 52, BCS                   
314407

K
33
33000
0 Sjuksköterska                 
Affektiv mottagning Rosenlund 
309940
K
33
35600
0 Sjuksköterska                 
Läkemedel och Hälsa           
315330
K
33
35800
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
33
32000
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
33
43500
0 Sjuksköterska                 
Haninge BVC                   
627015
K
33
34400
3000 Sjuksköterska                 
Avd 34 PST                    
350404
K
33
33500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
33
36000
0 Sjuksköterska                 
PSS Avd 72 Nacka              
309072
K
33
35000
0 Sjuksköterska                 
Råsunda VC                    
513010
K
33
38250
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
33
38750
0 Sjuksköterska                 
Husläkmott Bollmora VC        
585020
K
33
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
33
36400
0 Sjuksköterska                 
BUP Skärholmen                
311511
K
33
36500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
33
41100
3000 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
M
33
34550
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
33
42500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
33
36500
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
32
39700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
M
32
42000
3000 Sjuksköterska                 
Avd 23  NSP                   
308010
K
32
37000
0 Sjuksköterska                 
Haninge mott BCS              
314528
K
32
30500
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
32
33800
0 Sjuksköterska                 
Närakut Rosenlund             
703300
K
32
38200
4000 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
32
36500
0 Sjuksköterska                 
Solna-Sundbyberg mott BCS     
314519
K
32
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 20 Nacka PSS              
309020
M
32
36800
4000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 51 NSP                    
307912
K
32
38760
0 Sjuksköterska                 
HLM Axelsbergs VC             
591012
K
32
41000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
32
37150
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 141 PNV                   
304213
K
32
32500
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
32
36100
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 4 + Finska mott
308011
K
32
41000
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010

M
32
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
M
32
37000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
32
42680
2500 Sjuksköterska psykiatri       
Krukis/Örnsberg BCS           
314404
M
32
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
32
40600
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
32
40000
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
32
39520
0 Sjuksköterska                 
HLM Vendelsö                  
576020
M
32
35900
3000 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
32
37600
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
32
34350
0 Sjuksköterska psykiatri       
Adv 25 NSP                    
307910
K
32
34800
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
32
35000
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
32
34500
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 RPV Nord               
319211
M
32
39500
0 Sjuksköterska                 
BUP Skärholmen                
311511
K
32
37700
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 8  BCS                    
314402
K
32
37300
2500 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
32
32700
3000 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
K
32
32700
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
32
41600
3000 Sjuksköterska                 
Mini Maria Sthlm BCS          
314719
K
32
36500
0 Sjuksköterska                 
Norrviken VC                  
504010
K
32
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 Nacka sjukhus PSS      
309031
K
32
35100
0 Sjuksköterska                 
Magnus Huss-mottagningen BCS  
314620
K
32
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 20 Nacka PSS              
309020
K
32
41600
0 Sjuksköterska barn            
Enebybergs HLM                
536010
K
32
42000
0 Sjuksköterska                 
Bergshamra Ulriksdal VC       
514010
K
32
39000
0 Sjuksköterska akutsjukvård    
Närakuten Handen              
703600
K
32
40500
0 Sjuksköterska                 
Hässelby VC                   
547010
K
32
39200
0 Sjuksköterska                 
Sthlm Mansmott Järva          
556050
K
32
31000
0 Sjuksköterska                 
Avd 130 DS PNV                
304211
K
32
39000
0 Sjuksköterska                 
Jakobsberg VC                 
523010
K
32
34600
0 Sjuksköterska                 
BUP Brommaplan                
311312
K
32
32500
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Ektorp               
624011
K
32
37700
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020

K
32
34600
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsukiatri Väst       
311663
M
32
35300
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
32
35000
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
32
41500
0 Sjuksköterska                 
Jakobsberg VC                 
523010
K
32
33000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
32
37600
0 Sjuksköterska                 
HLM Djurö                     
587021
K
32
34900
0 Sjuksköterska                 
HLM Trångsund                 
600010
M
32
30500
0 Sjuksköterska                 
M66-M68 Rättspsykiatri Syd    
319117
K
32
43500
0 Sjuksköterska barn            
BVC Skärholmen                
594013
K
32
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
32
36200
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Gustavsberg          
587025
K
32
34000
0 Sjuksköterska                 
H3-H4 RPV Syd                 
319111
K
32
37100
0 Sjuksköterska                 
Ger mott JS                   
401019
K
32
31750
0 Sjuksköterska                 
Adv 25 NSP                    
307910
K
32
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Segeltorp                 
599010
K
32
40020
0 Sjuksköterska psykiatri       
Affektiva och Ångestprogr PSV 
329323
K
32
32700
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
31
32300
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 570 Nacka     
309070
K
31
43000
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
31
33000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
31
35900
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
31
37000
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
31
35400
0 Sjuksköterska                 
Hallunda HLM                  
605010
K
31
36600
0 Sjuksköterska                 
HLM Gustavsberg               
587020
K
31
38000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
31
33000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
31
39800
0 Sjuksköterska                 
BUP Huddinge                  
311512
M
31
39000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
31
40000
0 Sjuksköterska                 
Avd 34 PST                    
350404
K
31
35300
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
31
30000
0 Sjuksköterska                 
Torsviks HLM                  
628010
K
31
36700
0 Sjuksköterska                 
Avd 33-34 Rättspsyk Nord      
319220
K
31
34000
0 Sjuksköterska                 
Abrahmsbergs VC               
554010

K
31
34000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
31
42000
0 Sjuksköterska                 
PSS Avd 32 Nacka              
309032
K
31
39300
0 Sjuksköterska                 
Bredäng HLM                   
593010
K
31
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 131 DS PNV                
304110
K
31
32000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 50 Nacka      
309050
K
31
38200
0 Sjuksköterska                 
BUP Neuropsykiatri            
311662
K
31
39650
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 20 Nacka PSS              
309020
K
31
37500
0 Sjuksköterska                 
Bredäng Hemsjukv              
593011
K
31
35350
0 Sjuksköterska                 
Södertälje VC HLM             
690011
K
31
32000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
31
36000
0 Sjuksköterska                 
Avd Gubbängen  PSS            
309810
K
31
35300
0 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
K
31
35600
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
K
31
38100
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
31
33000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
31
38700
0 Sjuksköterska                 
BUP Södertälje                
311513
K
31
40000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
31
35200
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
31
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 6  NSP                    
307612
K
31
43500
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
M
31
36700
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
31
40600
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
31
43700
0 Sjuksköterska barn            
Södertälje centrum BVC        
690013
K
31
35700
0 Sjuksköterska                 
HLM Salem                     
694011
K
31
38000
1500 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
31
41250
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
31
38800
3000 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
31
33100
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
M
31
35000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
31
42000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
31
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
31
40000
3000 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
31
32500
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040

K
31
35000
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
K
31
32500
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 4 St Eriksplan 
307217
K
31
37500
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
31
38500
3000 Sjuksköterska                 
En väg in BUP                 
311660
K
31
33000
0 Sjuksköterska                 
HLM Salem                     
694011
M
31
35600
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
31
33500
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
M
31
37000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
K
31
34500
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
31
32200
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
31
34500
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
31
32500
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
31
38800
0 Sjuksköterska                 
Fisksätra HLM                 
580010
K
30
36500
0 Sjuksköterska                 
Väst Med Långbro ASIH Sthl S  
608010
K
30
34400
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
30
38000
0 Sjuksköterska                 
Kista VC                      
544010
K
30
33700
0 Sjuksköterska                 
Hjärnstimulering NSP S:t Göran
307320
K
30
40000
0 Sjuksköterska                 
Kungsängen VC                 
526010
K
30
35000
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
30
35200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
30
33000
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Gubbängen PSS      
309515
K
30
32500
0 Sjuksköterska                 
Krukis/Örnsberg BCS           
314404
K
30
33000
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
K
30
39600
0 Sjuksköterska                 
BUP Akutenhet                 
311652
M
30
40700
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
30
33250
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
M
30
30500
3000 Sjuksköterska                 
H1-H2 RPV Syd                 
319110
M
30
33800
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
30
42500
0 Sjuksköterska barn            
Rissne BVC                    
520014
K
30
42500
0 Sjuksköterska barn            
BVC Surbrunnsgatan            
560030
K
30
36100
0 Sjuksköterska                 
BUP Skärholmen                
311511
K
30
38000
0 Sjuksköterska                 
HLM Ektorp                    
624010
M
30
39000
0 Sjuksköterska                 
Flemingsberg HLM              
601010

K
30
35500
0 Sjuksköterska                 
Danderyds vårdcentral         
535011
K
30
37500
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
30
41100
0 Sjuksköterska psykiatri       
BUP Sickla                    
311410
M
30
34500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
30
32500
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
30
37000
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
30
37500
5500 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 8  BCS                    
314402
K
30
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 23  NSP                   
308010
K
30
39400
0 Sjuksköterska                 
HLM Segeltorp                 
599010
K
30
35000
0 Sjuksköterska                 
ADHD/Autismprogrammet  PSV    
329331
K
30
33850
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
30
35950
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Öppenvård barn o unga     
308214
K
30
31500
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
30
34750
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Gubbängen PSS      
309515
M
30
31500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
30
34000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
30
38000
0 Sjuksköterska                 
Huddinge ASIH St S            
608019
K
30
41900
3000 Sjuksköterska psykiatri       
Krukis/Örnsberg BCS           
314404
K
30
40000
0 Sjuksköterska barn            
Haninge BVC                   
627015
K
30
36100
0 Sjuksköterska                 
Sollentuna psykmott PNV       
305014
K
30
42000
0 Sjuksköterska barn            
Danderyds BVC                 
535012
K
30
32100
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
30
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
30
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
K
30
39200
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
30
43000
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
30
37000
0 Sjuksköterska                 
Järva Unga BCS                
314740
M
30
33500
0 Sjuksköterska                 
Adv 25 NSP                    
307910
K
30
31000
0 Sjuksköterska                 
Metadonmott 44, BC            
314844
K
30
38000
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
30
31300
0 Sjuksköterska                 
Avd 53  NSP                   
307911
M
30
38800
0 Sjuksköterska                 
HLM Trångsund                 
600010
K
30
42300
0 Sjuksköterska                 
Kognitiv mott Sabbatsberg ger 
403350

K
30
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
30
33000
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
K
30
41500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
M
30
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
30
32300
0 Sjuksköterska                 
Avd 6 Jger                    
401017
M
30
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 35 RPV Nord               
319215
K
30
32000
0 Sjuksköterska                 
Adv 25 NSP                    
307910
K
30
35100
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
30
32000
0 Sjuksköterska                 
Akut o SLV Maria Ungd BCS     
314711
M
30
36100
0 Sjuksköterska                 
Boo VC HLM                    
578010
K
30
33500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Palliativ slv Sthlm Norr 
401213
K
30
33600
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
30
31500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
30
32500
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
30
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
M
30
34700
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
M
29
34300
0 Sjuksköterska                 
Avd M86 PSV Bipolär 1         
329415
K
29
35150
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
29
32850
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
29
31200
0 Sjuksköterska                 
Avd 16 S:t Göran PNV          
304112
K
29
36500
0 Sjuksköterska                 
Studieenheten ASC             
702400
K
29
32000
4000 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
M
29
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 23  NSP                   
308010
K
29
37500
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
29
34750
0 Sjuksköterska                 
HLM Huddinge                  
598010
M
29
35500
3000 Sjuksköterska                 
Avd 140 PNV                   
304221
K
29
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
29
38000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
K
29
32900
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 7, S:t Erik    
307312
K
29
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
29
36000
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
29
34200
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
29
31550
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913

K
29
37000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
29
32900
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Ektorp               
624011
M
29
35350
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
29
34500
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
29
42500
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
29
34900
0 Sjuksköterska                 
MobilA Akutenheten PNV        
304114
K
29
39000
0 Sjuksköterska                 
Liljeholmens Vårdcentral      
588011
K
29
30900
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott 5, S:t Erikspl 
307412
K
29
34500
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
29
36300
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Handen              
703600
K
29
36750
0 Sjuksköterska                 
Rissne VC                     
520010
K
29
33050
0 Sjuksköterska                 
Avd 71 Sabbatsberg ger        
403371
K
29
35600
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
29
40000
0 Sjuksköterska                 
Hallonbergens vårdcentral     
519010
K
29
33400
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
29
32000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
29
40000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tumba                     
603010
M
29
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
29
36500
0 Sjuksköterska                 
Husby Akalla VC               
550010
K
29
40000
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
M
29
36000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
29
36000
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401
K
29
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
29
37000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
M
29
32100
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 NSP                     
307411
K
29
38000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Handen               
574021
K
29
32500
0 Sjuksköterska                 
Psykosavd  Ytterö PSS         
309520
K
29
36000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
29
35500
0 Sjuksköterska                 
Sollentuna psykmott PNV       
305014
K
28
36500
0 Sjuksköterska                 
Norrviken VC                  
504010
K
28
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 23  NSP                   
308010
K
28
33000
0 Sjuksköterska                 
Adv 25 NSP                    
307910
K
28
45000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Hallunda                  
605012

K
28
33900
0 Sjuksköterska                 
Avd 53  NSP                   
307911
K
28
34000
0 Sjuksköterska                 
Gemensam Neurologi            
702100
K
28
33000
0 Sjuksköterska                 
Psykiatrisk avd 40 PSS        
309040
K
28
33500
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
28
36800
0 Sjuksköterska                 
HLM Älvsjö                    
595011
K
28
37500
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
28
36000
0 Sjuksköterska                 
Avd 126 PNV                   
304220
K
28
33000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Huddinge             
598011
K
28
33000
0 Sjuksköterska                 
Neuropsyk Hagsätra  PSS       
309970
K
28
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd M77 PSV Personlighetsynds 
329413
K
28
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
28
38500
3000 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
28
35900
0 Sjuksköterska                 
Psykiatriska akutmottagningen 
318010
M
28
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 34 PST                    
350404
M
28
37500
0 Sjuksköterska psykiatri       
Avd 30, Rättspsyk Nord        
319219
K
28
32500
0 Sjuksköterska                 
Behandlings enheten PST       
350606
K
28
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 4 Jger                    
401016
K
28
35000
0 Sjuksköterska                 
Torsviks HLM                  
628010
K
28
36800
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
28
37500
0 Sjuksköterska                 
Solna Centrum VC              
510010
K
28
33000
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
M
28
33600
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
28
33200
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
28
36000
0 Sjuksköterska                 
Råsunda VC                    
513010
M
28
35200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Haga             
703100
K
28
34000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010
K
28
38800
0 Sjuksköterska                 
ASiH Järfälla Uppl Bro SthNorr
401210
K
28
44000
0 Sjuksköterska barn            
BVC Hallunda                  
605012
K
28
34200
0 Sjuksköterska                 
Avd M69  PSV PIVA             
329410
M
28
33400
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659
K
28
36500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Danderyds sjh Sthlm Norr 
401216
K
28
32200
0 Sjuksköterska                 
Gem psykiatrisk hdv PSS       
309800
K
28
34000
0 Sjuksköterska                 
Hemsjukv Ektorp               
624011

K
28
31050
0 Sjuksköterska                 
Spec psyk mott, Alviksstrand  
307610
K
27
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
27
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
M
27
32000
0 Sjuksköterska                 
Avd 140 PNV                   
304221
K
27
36500
0 Sjuksköterska                 
Tureberg VC                   
505010
K
27
38500
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
27
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 5 Jger                    
401015
K
27
35350
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
27
32200
0 Sjuksköterska                 
Avd 4  NSP                    
307611
K
27
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd 61 Sabbatsberg ger        
403361
K
27
33100
0 Sjuksköterska                 
Avd 52, BCS                   
314407
K
27
31500
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
M
27
30500
0 Sjuksköterska                 
H5-H6 RPV Syd                 
319113
K
27
33000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
27
31000
0 Sjuksköterska                 
Avdelning 1                   
318011
K
27
33500
0 Sjuksköterska                 
Uppl Väsby mott BCS           
314521
K
27
32300
0 Sjuksköterska                 
Avd 161 DS PNV                
304111
K
27
35000
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
K
27
35500
0 Sjuksköterska                 
Avd 31 RPV Nord               
319211
M
27
38000
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
M
27
42000
0 Sjuksköterska                 
Flemingsberg HLM              
601010
K
27
33200
0 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
M
27
34000
0 Sjuksköterska                 
Avd M76 PSV Psykos            
329411
K
27
35200
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
27
37000
0 Sjuksköterska                 
Psykosprogrammet PSV          
329337
K
27
36000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnsvård vuxna        
308210
K
27
33200
0 Sjuksköterska                 
Gem psykiatrisk hdv PSS       
309800
K
27
34500
0 Sjuksköterska                 
Valsta VC                     
508010
K
27
33300
0 Sjuksköterska                 
Avd 8  BCS                    
314402
K
26
33500
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 2         
311654
K
26
31000
0 Sjuksköterska                 
Avd 18 S:t Göran PNV          
304212
K
26
32000
0 Sjuksköterska                 
Psykosmott Gubbängen PSS      
309515
K
26
34000
0 Sjuksköterska                 
Bromma VC                     
548010

K
26
31000
0 Sjuksköterska                 
Avd 131 DS PNV                
304110
M
26
33500
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
K
26
33200
0 Sjuksköterska                 
Avd 82 Sabbatsberg ger        
403382
K
26
32100
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
26
39700
0 Sjuksköterska                 
Danderyds vårdcentral         
535011
K
26
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 141 PNV                   
304213
K
26
35000
0 Sjuksköterska                 
HLM Handen                    
574020
K
26
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
26
31500
0 Sjuksköterska                 
S:t Eriksteamet, BC           
314818
K
26
39000
0 Sjuksköterska                 
Råsunda VC                    
513010
M
26
33200
0 Sjuksköterska                 
Avd M78 PSV Psykos            
329412
K
26
33000
0 Sjuksköterska                 
Alviks  VC                    
553010
K
26
34000
0 Sjuksköterska                 
BUP Huddinge                  
311512
K
26
32500
0 Sjuksköterska                 
HLM Ektorp                    
624010
K
26
31500
0 Sjuksköterska                 
Avdelning 1                   
318011
K
26
31800
0 Sjuksköterska                 
Närakuten KS Huddinge         
703200
K
26
33500
0 Sjuksköterska                 
Pall vårdavd Långbro ASIH St S
608013
K
26
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd M77 PSV Personlighetsynds 
329413
K
26
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 81 Sabbatsberg ger        
403381
K
26
35500
0 Sjuksköterska                 
Kungsängen VC                 
526010
K
26
32850
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
26
34000
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
26
31300
0 Sjuksköterska                 
Avd 6  NSP                    
307612
K
26
31000
0 Sjuksköterska                 
Avd 51 NSP                    
307912
K
26
32500
0 Sjuksköterska                 
Avd M79 PSV OCD/Ångest/Depr   
329414
K
26
34000
0 Sjuksköterska                 
Enebybergs HLM                
536010
K
26
32000
0 Sjuksköterska                 
Närakuten Järva               
703500
K
25
35000
0 Sjuksköterska                 
HLM Tallhöjden                
693010
K
25
35500
0 Sjuksköterska                 
Handen ASIH St S              
608018
K
25
35000
0 Sjuksköterska                 
Tensta VC                     
551010
K
25
32500
0 Sjuksköterska                 
Spånga VC                     
546010
K
25
33000
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
25
33500
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdsenhet 3      
311659

K
25
32000
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
M
25
35500
0 Sjuksköterska                 
ASiH Solna Strand  Sthlm  Norr
401211
K
25
31000
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 3               
401003
K
25
33900
0 Sjuksköterska                 
Avd 24  NSP                   
307913
M
25
30000
0 Sjuksköterska                 
SCÄ Heldygnvård barn o unga   
308220
K
25
33400
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
25
33000
0 Sjuksköterska                 
BUP Heldygnsvårdenh 1         
311653
K
25
37000
0 Sjuksköterska                 
BUP Dagakut                   
311250
K
25
31500
0 Sjuksköterska                 
Avd 54, BCS                   
314403
K
25
32000
0 Sjuksköterska                 
Vårdavdelning 7               
401007
K
25
38500
0 Sjuksköterska                 
HLM Segeltorp                 
599010
K
25
38000
0 Sjuksköterska                 
HLM Salem                     
694011
K
25
34500
0 Sjuksköterska                 
BAS akuten+mångbesökare BCS   
314401