Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Uppskov ang. delning av värdefulla datamängder'.