Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Handlingar om våld i nära relationer och HSLF-FS 2022:39'.