Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Handlingar om våld i nära relationer och HSLF-FS 2022:39'.

Arkivrapport
AIP-typ
Titel
Sökväg
ciceron_case
KS/2013000477 - Strategi 
/Härnösands kommun/Härnösands kommun (1969 - 
mot Våld i nära relationer
2018)/Kommunstyrelsen (1969 - 2018)/
Kommunstyrelsen/E1 - Diarieförda handlingar/2013/
KS/2013000477 - Strategi mot Våld i nära relationer
KS/2013000510 - Strategi 
/Härnösands kommun/Härnösands kommun (1969 - 
mot våld i nära relationer 
2018)/Kommunstyrelsen (1969 - 2018)/
2014-2016
Kommunstyrelsen/E1 - Diarieförda handlingar/2013/
KS/2013000510 - Strategi mot våld i nära relationer 
2014-2016
ARB/2014000094 - Strategi 
/Härnösands kommun/Härnösands kommun (1969 - 
mot våld i nära relationer 
2018)/Arbetslivsnämnden (2007-2017)/E1 - 
2014-2016
Diarieförda handlingar/2014/ARB/2014000094 - 
Strategi mot våld i nära relationer 2014-2016
SOC/2011000288 - 
/Härnösands kommun/Härnösands kommun (1969 - 
Länsgemensam strategi för 
2018)/Socialnämnden (2007 - 2018)/E1 Diarieförda 
arbetet med våld i nära 
handlingar/2011/SOC/2011000288 - 
relationer
Länsgemensam strategi för arbetet med våld i nära 
relationer
SOC/2012000108 - 
/Härnösands kommun/Härnösands kommun (1969 - 
Kvalitetsutveckla 
2018)/Socialnämnden (2007 - 2018)/E1 Diarieförda 
socialtjänstens arbete mot 
handlingar/2012/SOC/2012000108 - 
våld i nära relationer.
Kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i 
nära relationer.
SAM/2014000128 - Strategi  /Härnösands kommun/Härnösands kommun (1969 - 
mot våld i nära relationer 
2018)/Samhällsnämnden (2007 - 2018)/E1 
2014-2016
Diarieförda handlingar/2014/SAM/2014000128 - 
Strategi mot våld i nära relationer 2014-2016
SKN/2014000169 - Strategi  /Härnösands kommun/Härnösands kommun (1969 - 
mot våld i nära relationer 
2018)/Skolnämnden (2007 - 2018)/E1 Diarieförda 
2014-2016
ärenden/2014/SKN/2014000169 - Strategi mot våld 
i nära relationer 2014-2016
25 jan 2024 11:07

Document Outline