This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Fråga om underlåtelse att polisanmäla trots påvisande av bedrägeri mot staten och därmed skattebetalarna och begäran om beslutsunderlag för detta.'.