This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Fråga om underlåtelse att polisanmäla trots påvisande av bedrägeri mot staten och därmed skattebetalarna och begäran om beslutsunderlag för detta.'.

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

- - - - - - - - - - - - - - -
Med vänlig hälsning,

Tommy Nordin
Handläggare
Kundservice och diarium

xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Direkt: 010 - 123 55 19
Mobil:  072 - 085 15 51

Trafikverket
Box 186
87124 Härnösand

Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hugo Johansson <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 5 januari 2024 12:35
Till: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fråga om underlåtelse att polisanmäla trots påvisande av bedrägeri mot staten och därmed skattebetalarna och begäran om beslutsunderlag för detta.

Till Trafikverket,

Jag saknar trots upprepade förfrågningar och påminnelser ännu svar i sak från Trafikverket på en viktig fråga som jag ställt som uppföljning till en begäran i höstas av handlingar här på handlingar.se (Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter, 25 oktober 2023). Visserligen har många arbetsdagar försvunnit med helgerna men nu tycker jag allt att jag borde ha fått svar. Försöker nu igen men denna gången som ett nytt ärende. Bedömer också egentligen att frågan är för viktig för att inte ställa den just som en egen fråga.

Varför polisanmälde Trafikverket inte också de regionala organisationerna inom NTF efter det att man hade konstaterat att de tillsammans med NTF riks utsatt myndigheten för ett mycket omfattande bidragsfusk?

Jag önskar få ut befintligt underlag för detta beslut som innebar att man inte polisanmälde organisationer som orättmätigt lagt beslag på tiotals miljoner kronor av allas våra skattemedel.

Bakgrund

Jag har tillsammans med några gamla goda vänner som liksom jag är intresserade av ekonomisk brottslighet i allmänhet och bidragsfusk i synnerhet bildat en liten hobbyspaningsgrupp. Två av oss är också medlemmar i Skattebetalarna. Vi verkade tidigare inom bl a Skatteverket, Kronofogden och Polisen men är nu pensionärer och har alltså förmånen att själva kunna välja våra fall.

Vi råkade för tre månader sedan på ett i vårt tycke knepigt fall som vi bestämde oss för att studera lite närmare.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF gick i konkurs 2022 efter att ha blivit avslöjade för ett bedrägeri mot Trafikverket. Bidragsfusk i mångmiljonklassen. Solklart och inga tveksamheter kring just det. Äntligen har vi först nu hela bilden klar efter att strax före jul ha fått ut all dokumentation från en JO-anmälan mot er för hur ni skötte ärendet efter det att ni själva hade utrett det. Antar att ni inte själva har fått materialet direkt från JO så här är en länk till alltsammans (säkert sparat hos JO) som vi har fått i ett mejl från dem.

https://filetransfer.jo.se/message/er6EQCDCAoHxZv8cfQFYvh

JO anger på sin sida att materialet är öppet för allmänheten till den 21 januari 2024 att läsa och ladda ned.

En av våra hustrur läste om anmälan i ett forum om visselblåsning hon är med i på facebook. Bingo för vår del visade det sig. I den framgår bland mycket annat att ni utredde ärendet själva genom er internrevision och sedan lät ni Ernst & Ypung också göra det. Båda utredningarna visar att både NTF riks som ni kallat dem, och de regionala NTF-förbunden lurat av er stora summor skattemedel och det med systematik. Av JO-anmälan framgår att Trafikverket trots det inte polisanmälde de regionala NTF-förbunden utan nöjde sig med att polisanmäla NTF riks. Där finns bland annat mejl med där ni förklarar beslutet för en så kallad visselblåsare att bara polisanmäla NTF riks med att det vara bara den organisationen ni hade en avtalsrelation med. Det är också har vi uppfattat ett av de viktigare skälen till att JO-anmälan gjordes. Enligt den är det de regionala organisationerna som vunnit mest på bidragsfusket. Det framgår tydligt också av nämnda utredningar som finns med bland de många bilagorna. Intressant från JO-anmälan är bland annat också att nästan alla dessa vid uppvaktning av media efter det att DN avslöjade NTF riks (finns också med som bilaga) helt förnekade både kännedom och egen skuld. Trots att Trafikverkets utredning tydligt visar motsatsen och trots att ett av förbunden (NTF Skaraborg) erkände sitt eget fusk direkt. Om man söker på ntf+fusk ser man det. Ernst & Youngs rapport kom först lite senare och är också tydlig kring de begångna brotten.

Vi har också sett på er hemsida att flera regionala NTF-förbund har lyckats få över 11 miljoner kronor i nya projektbidrag efter avslöjandet trots att de var delaktiga i bidragsfusket mot er som ledde till NTF riks konkurs våren 2022 och att de blev polisanmälda. I JO-anmälan finns en tidningsartikel där er presschef bland annat får frågan ”Så ni har fortsatt samarbete med samma organisation som har bidragit till att mångmiljonbidrag försvunnit från er?” En del av hans svar blev ”Vi kan aldrig diskvalificera en organisation om de inte har en dom på sig”. Det är nästan så man kan anta vänskapskorruption. Inte minst eftersom ni inte polisanmälde dem. Detta gjorde också den person som ligger bakom den mycket utförliga JO-anmälan. I denna ingår som en av många bilagor en anmälan till Riksrevisionen om just misstankar om vänskapskorruption mellan Trafikverket och NTF. Spännande ärende som sagt men som skattebetalare blir man ju fundersam för att uttrycka det väldigt försiktigt.

Med den bakgrunden upprepar jag alltså nu den aktuella frågan.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Är xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till xxxx@xxxxxxxxxx.xx:
https://handlingar.se/change_request/new?body=trafikverket

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.


-------------------------------------------------------------------