Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelista för samtliga anställda på E-Hälsomyndigheten'.