Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelistor för kliniken Klinisk farmakologi och läkemedelsenheten'.

10 Hälso- och sjukvården
030 Diagnostikcentrum
030501 Klinisk farmakologi
Läkare
Namn
71 000
Namn
80 000
Namn
76 000
Namn
67 500
Medicinsk teknisk personal
apotekare
Namn
38 500
Namn
37 300
Namn
45 300
Namn
42 100
Namn
48 800
Namn
37 800
Namn
42 800
Namn
43 700
Namn
38 900
Namn
38 000
Namn
41 000
Namn
43 300
Namn
44 900
Namn
36 300
Namn
35 800
Namn
36 200
Namn
41 700
Namn
44 700
Namn
43 100
Namn
40 400
Namn
44 310
Namn
41 100
Namn
41 400
Namn
47 200
Namn
55 000
Namn
56 300
Namn
39 100
Namn
40 100
Namn
44 000
Namn
41 000
Namn
40 300
Namn
47 600
Namn
38 000
Namn
43 900
Namn
48 750
Namn
42 400
Namn
39 800
80 Regionledningskontoret
Medicinsk teknisk personal
apotekare

Namn
41 400
Namn
45 400
Namn
41 100