Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Öppna data om utköp av anställda'.