This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Begäran om kommunens gällande avtal avseende Trygghetslarm'.