Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Leverantörsreskontra för september 2022'.

2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Stockholms Arbetarkommun,802000-1627,9396143,604528,6900,Information och PR,425000.00,425 000,00 2022-09-01,2022-10-01,2022-10-17,Cision Sverige AB,SE556317191601,9396340,604725,6900,Information och PR,4511.00,3 608,75 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Sockerbagaren R. Anderson AB,SE556226829101,9396264,604649,7690,…vriga kostnader,213.00,190,18 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Tidningarnas TelegrambyrŒ AB,556564-5487,9396061,604446,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,1875.00,1 500,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-08,Polismyndigheten,202100-0076,9396167,604552,6901,Marknadsfšring reklam,870.00,870 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,TMG Push AB,SE556175838301,9396257,604642,6901,Marknadsfšring reklam,1753.00,1 402,37 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,TMG Tabergs AB,556288-4113,9396343,604728,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,9625.00,7 699,99 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,ITRISERVICE,SE556537363501,9396194,604579,4690,Diverse švriga personalkostnad,969.00,865,2 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Feelgood FšretagshŠlsovŒrd AB,SE556185638501,9396141,604526,4620,FšretagshŠlsovŒrd,22736.00,12 035,49 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-21,Cision Sverige AB,SE556317191601,9396301,604686,6900,Information och PR,1253.00,1 002,50 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-04,First Card,516406-0120,9396114,604499,6801,Resekostnader inom Sverige,1609.54,1 491,55 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-04,ITRISERVICE,SE556537363501,9396193,604578,7100,Kontorsmateriel M…,2341.00,2 090,20 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-22,Blick Meetings AB,556272-5860 ,9396066,604451,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,13500.00,13 500,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396089,604474,6801,Resekostnader inom Sverige,1016.00,926,23 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396097,604482,6801,Resekostnader inom Sverige,-1493.00,-1 480,19 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Sockerbagaren R. Anderson AB,SE556226829101,9396262,604647,4690,Diverse švriga personalkostnad,95.00,84,82 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,JLL Capital Markets AB,SE556754207001,9396270,604655,7560,Konsulter švriga,240452.50,192 362,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396098,604483,6802,Resor utanf Sv men inom Europa,50.00,50 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396101,604486,6802,Resor utanf Sv men inom Europa,5846.70,5 821,70 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,AISAB Ambulanssjv/8070,556461-6695,9396074,604459,7210,…vrig IT- och telecom,12500.00,10 000,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Circle K Sverige AB,556000-6834,9396196,604581,6610,Drivmedel,1697.14,1 357,71 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396086,604471,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,591.00,538,77 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396099,604484,8551,Fšrseningsavgifter,50.00,50 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396107,604492,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,591.00,538,77 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396116,604501,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,591.00,538,77 2022-09-01,2022-08-01,2022-10-03,eWork,556587-8708,9396080,604465,7544,IT konsulter švrigt,219190.00,175 352,00 2022-09-01,2022-08-01,2022-10-03,eWork,556587-8708,9396081,604466,7560,Konsulter švriga,138960.00,111 168,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5822,Regionmedel,50848937.00,1 583 333,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5821,Alf-anslag (FoUU),5235691.00,781 750,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5821,Alf-anslag (FoUU),50848937.00,9 258 333,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5821,Alf-anslag (FoUU),10052654.00,1 487 500,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5821,Alf-anslag (FoUU),6262948.00,1 192 500,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5822,Regionmedel,5235691.00,114 833,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5822,Regionmedel,50848937.00,50 000,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5822,Regionmedel,10052654.00,670 833,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5821,Alf-anslag (FoUU),5235691.00,1 278 626,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5822,Regionmedel,5235691.00,1 098 160,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5821,Alf-anslag (FoUU),50848937.00,12 717 917,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5822,Regionmedel,50848937.00,13 202 583,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5821,Alf-anslag (FoUU),10052654.00,2 065 501,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5822,Regionmedel,10052654.00,1 927 917,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5821,Alf-anslag (FoUU),6262948.00,1 389 927,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5822,Regionmedel,6262948.00,1 213 700,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5821,Alf-anslag (FoUU),5235691.00,342 730,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5821,Alf-anslag (FoUU),50848937.00,3 824 854,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5821,Alf-anslag (FoUU),10052654.00,447 403,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5821,Alf-anslag (FoUU),6262948.00,618 270,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5821,Alf-anslag (FoUU),50848937.00,2 143 333,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska Institutet,202100-2973,9394836,603201,5822,Regionmedel,908332.00,908 332,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5821,Alf-anslag (FoUU),50848937.00,708 334,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,KI, Centrum fšr Innovativ Medicin,202100-2973,9394833,603198,5822,Regionmedel,6458333.00,6 458 333,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5821,Alf-anslag (FoUU),10052654.00,375 000,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5822,Regionmedel,5235691.00,26 500,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5822,Regionmedel,50848937.00,388 250,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5822,Regionmedel,6262948.00,79 500,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5821,Alf-anslag (FoUU),5235691.00,1 170 947,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5822,Regionmedel,5235691.00,306 428,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5821,Alf-anslag (FoUU),50848937.00,5 869 500,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5822,Regionmedel,50848937.00,935 583,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5821,Alf-anslag (FoUU),10052654.00,1 954 833,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5822,Regionmedel,10052654.00,953 250,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5821,Alf-anslag (FoUU),6262948.00,1 175 628,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5822,Regionmedel,6262948.00,349 005,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9394828,603193,5821,Alf-anslag (FoUU),5235691.00,115 717,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5821,Alf-anslag (FoUU),50848937.00,116 917,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9394847,603212,5821,Alf-anslag (FoUU),10052654.00,170 417,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5821,Alf-anslag (FoUU),6262948.00,85 418,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Expressiva AB,556767-3826,9396108,604493,7560,Konsulter švriga,18750.00,15 000,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396095,604480,6801,Resekostnader inom Sverige,2629.75,2 463,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396087,604472,6801,Resekostnader inom Sverige,1394.50,1 293,41 2022-09-01,2022-08-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396110,604495,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,2456.50,2 296,16 2022-09-01,2022-08-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396113,604498,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,62.50,50 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-27,Dustin Sverige AB,556666-1012,9396085,604470,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),3433.00,2 746,50 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Fidelity Stockholm AB,SE556585600101,9396088,604473,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),7125.00,5 700,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Fidelity Stockholm AB,SE556585600101,9396102,604487,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),1219.00,975,25 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396094,604479,6803,Resekostnader utanfšr Europa,7046.16,7 046,16 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396105,604490,6803,Resekostnader utanfšr Europa,6929.66,6 929,66 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396109,604494,6803,Resekostnader utanfšr Europa,7046.16,7 046,16 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396111,604496,6803,Resekostnader utanfšr Europa,8971.16,8 971,16 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396115,604500,6803,Resekostnader utanfšr Europa,7048.16,7 048,16 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-06,First Card,516406-0120,9396091,604476,6803,Resekostnader utanfšr Europa,6929.66,6 929,66 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-06,First Card,516406-0120,9396100,604485,6803,Resekostnader utanfšr Europa,6233.16,6 233,16 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9394842,603207,5822,Regionmedel,50848937.00,50 000,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-26,Sšdersjukhuset AB avd 51 Kardiologi,556595-7403,9394851,603216,5822,Regionmedel,6262948.00,159 000,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Frilans Finans Sverige AB,556802-1199,9396077,604462,7677,Framtagning undervisningsmater,75000.00,60 000,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Feelgood FšretagshŠlsovŒrd AB,SE556185638501,9396250,604635,7560,Konsulter švriga,12750.00,10 200,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396096,604481,6801,Resekostnader inom Sverige,50.00,50 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396093,604478,6801,Resekostnader inom Sverige,2600.00,2 321,43 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Feelgood FšretagshŠlsovŒrd AB,SE556185638501,9396142,604527,4620,FšretagshŠlsovŒrd,1872.00,1 497,62 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Feelgood FšretagshŠlsovŒrd AB,SE556185638501,9396141,604526,4620,FšretagshŠlsovŒrd,22736.00,2 812,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396090,604475,6801,Resekostnader inom Sverige,50.00,50 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Circle K Sverige AB,556000-6834,9396432,604817,6610,Drivmedel,2623.00,1 760,14 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Circle K Sverige AB,556000-6834,9396432,604817,6699,…vr kostn bilar/tranportmedel,2623.00,405 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Feelgood FšretagshŠlsovŒrd AB,SE556185638501,9396141,604526,4620,FšretagshŠlsovŒrd,22736.00,3 435,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-09-29,Com Hem AB,556181-8724,9396263,604648,7690,…vriga kostnader,2739.00,2 191,21 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Enaco Sverige AB,SE556543933701,9396070,604455,7546,IT-tj ext dr- uhŒllsavt,9369.00,7 495,18 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,eWork,556587-8708,9396079,604464,7550,Inhyrd personal frŒn bemanning,139840.00,111 872,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,eWork,556587-8708,9396082,604467,7550,Inhyrd personal frŒn bemanning,116480.00,93 184,00 2022-09-01,2022-09-01,2022-10-03,Sonder AB,556713-5875,9396083,604468,7564,Konsulter management,269875.00,215 900,00 2022-09-01,2022-08-01,2022-10-03,First Card,516406-0120,9396103,604488,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,355.72,317,66 2022-09-02,2022-09-02,2022-10-03,Fruktbudet i Norden AB,SE556325148601,9396344,604729,4690,Diverse švriga personalkostnad,1073.00,958,02 2022-09-02,2022-09-02,2022-10-03,Mancan AB,,9396123,604508,6901,Marknadsfšring reklam,12225.00,9 780,00 2022-09-02,2022-09-02,2022-09-07,Polismyndigheten,202100-0076,9396129,604514,7650,Tillsyns-/miljšavgifter,320.00,320 2022-09-02,2022-09-01,2022-10-03,eWork,556587-8708,9396127,604512,7550,Inhyrd personal frŒn bemanning,106470.00,85 176,00 2022-09-02,2022-09-01,2022-10-03,eWork,556587-8708,9396126,604511,7560,Konsulter švriga,210757.50,168 606,00 2022-09-02,2022-09-02,2022-10-03,Atea Sverige AB,556448-0282,9396139,604524,6404,Inkšp telefoner,8350.00,6 680,00 2022-09-02,2022-09-02,2022-10-03,WSP Sverige AB,SE556057488001,9396174,604559,7560,Konsulter švriga,5775.00,4 620,00 2022-09-02,2022-10-01,2022-10-17,Infomedia Sweden AB,556937-0637,9396717,605102,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),8750.00,7 000,00 2022-09-02,2022-09-02,2022-10-03,De Lage Landen Finans AB,SE556203057601,9396140,604525,6226,…vr hyror av It-utrustning,29204.00,23 363,25 2022-09-02,2022-08-01,2022-10-03,eWork,556587-8708,9396128,604513,7564,Konsulter management,73537.50,58 830,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-09-19,Lokaltidningen MItt i Direkt AB,SE556597051301,9396260,604645,6910,Annonser (ej personalrekr),337500.00,270 000,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-10-05,Bulldog Media Group AB,SE556809849401,9396271,604656,6910,Annonser (ej personalrekr),20000.00,16 000,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-10-05,Comcath,SE620306690401,9396145,604530,4620,FšretagshŠlsovŒrd,7500.00,6 000,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-10-05,TMG SthlM AB,556271-4534,9396161,604546,6901,Marknadsfšring reklam,17596.00,16 600,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-10-05,TMG SthlM AB,556271-4534,9396162,604547,6901,Marknadsfšring reklam,60083.00,48 066,50 2022-09-05,2022-09-01,2022-10-05,Securitas Sverige AB,SE556108608201,9396159,604544,7391,BevakningstjŠnster,32375.00,25 900,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-09-30,Corepark AB,SE556884066301,9396339,604724,7690,…vriga kostnader,8460.00,6 768,00 2022-09-05,2022-09-01,2022-10-05,eWork,556587-8708,9396155,604540,7560,Konsulter švriga,141310.00,113 048,00 2022-09-05,2022-09-01,2022-10-05,Fršjd Interactive AB,SE556712023201,9396157,604542,7560,Konsulter švriga,53437.50,42 750,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-10-05,SprŒkservice Sverige AB,SE556629151301,9396160,604545,7560,Konsulter švriga,937.00,749,62 2022-09-05,2022-09-05,2022-09-30,Landstingsfastigheter/2700,,9396158,604543,7690,…vriga kostnader,6000.00,6 000,00 2022-09-05,2022-09-01,2022-10-05,eWork,556587-8708,9396154,604539,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,759281.25,607 425,00 2022-09-05,2022-09-01,2022-10-05,eWork,556587-8708,9396153,604538,7544,IT konsulter švrigt,45630.00,36 504,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-09-07,Servicefšrvaltningen,232100-0016,9396152,604537,1692,Fordringar anstŠllda,10163.00,10 163,00 2022-09-05,2022-09-05,2022-09-12,Servicefšrvaltningen,232100-0016,9396168,604553,2899,Utredningskonto,1930.28,1 930,28 2022-09-06,2022-10-31,2022-11-08,Dagens Industri,SE556221849401,9397160,605545,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,330.00,311,33 2022-09-06,2022-09-06,2022-10-06,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396163,604548,4690,Diverse švriga personalkostnad,857.12,765,29 2022-09-06,2022-10-17,2022-10-19,Bonnier News Local AB,SE556004181501,9396888,605273,6910,Annonser (ej personalrekr),22875.00,18 300,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-10-06,MarknadsKommunikation AB,SE556511673701,9396268,604653,6901,Marknadsfšring reklam,845.00,676 2022-09-06,2022-09-06,2022-09-20,Nordic Made Media AB,SE559199127701,9396203,604588,6910,Annonser (ej personalrekr),18750.00,15 000,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-09-27,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396183,604568,4698,Fakturerade lšnekostn,215273.00,171 988,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-09-27,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396183,604568,6010,Lokalhyror,215273.00,29 540,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-09-27,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396183,604568,7210,…vrig IT- och telecom,215273.00,6 025,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-09-27,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396183,604568,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),215273.00,7 720,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-10-06,Stockholms sjukhem,SE802002981801,9396172,604557,5821,Alf-anslag (FoUU),1617560.00,539 187,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-10-06,Stockholms sjukhem,SE802002981801,9396172,604557,5822,Regionmedel,1617560.00,1 078 373,00 2022-09-06,2022-09-13,2022-09-30,Kvartersakuten Mšrby Centrum,SE556785043201,9396266,604651,5821,Alf-anslag (FoUU),16192.00,16 192,00 2022-09-06,2022-11-01,2022-11-24,Sthlm City Conference center AB,556323-2601,9397219,605604,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,20336.00,16 268,75 2022-09-06,2022-09-06,2022-09-27,HSN/1500 (3020),232100-0016,9396171,604556,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),75000.00,75 000,00 2022-09-06,2022-09-06,2022-10-06,Invajo AB,SE556984082901,9396199,604584,6420,IT-programvar o IT-licenser,624.00,499,25 2022-09-06,2022-10-01,2022-10-10,B2 Bredband AB,556575-7738,9396381,604766,7204,Telekostnader datanŠt,246.72,246,72 2022-09-06,2022-10-01,2022-10-10,Bahnhof Unipassoal Lde,SE556519949301,9396422,604807,7210,…vrig IT- och telecom,1547.00,1 237,60 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-04,Svenska Dagbladet,556136-0263,9396421,604806,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,3133.00,2 955,66 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Mancan AB,,9396180,604565,6901,Marknadsfšring reklam,12225.00,9 780,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Stray Cat AB,SE559252446501,9396204,604589,6901,Marknadsfšring reklam,41419.00,135,22 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Stray Cat AB,SE559252446501,9396204,604589,6910,Annonser (ej personalrekr),41419.00,25 000,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Stray Cat AB,SE559252446501,9396204,604589,7560,Konsulter švriga,41419.00,8 000,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Ernst & Young,556053-5873,9396208,604593,7560,Konsulter švriga,2478587.50,1 982 870,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Meetly AB,SE559014063701,9396181,604566,7678,Genomfšrande av konferens, utb,7444.00,5 955,25 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Meetly AB,SE559014063701,9396182,604567,7678,Genomfšrande av konferens, utb,70388.00,59 550,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Meetly AB,SE559014063701,9396198,604583,7678,Genomfšrande av konferens, utb,-7444.00,-5 955,25 2022-09-07,2022-09-07,2022-09-30,Johan Westin Enskild firma,800319-7830,9396216,604601,4698,Fakturerade lšnekostn,8214.00,6 571,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9396178,604563,5822,Regionmedel,44000.00,44 000,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-09-30,Compass Group AB,SE556258146101,9396185,604570,7678,Genomfšrande av konferens, utb,642.81,573,94 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,AB Storstockholms Lokaltrafik,556013-0683,9396188,604573,6801,Resekostnader inom Sverige,30570.00,9 613,21 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,AB Storstockholms Lokaltrafik,556013-0683,9396188,604573,6801,Resekostnader inom Sverige,30570.00,9 613,20 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Swedbank AB,502017-7753,9396197,604582,8590,Bankkostnader,4718.00,4 718,00 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Swedbank AB,502017-7753,9396267,604652,8590,Bankkostnader,184.00,184 2022-09-07,2022-09-07,2022-09-22,Compass Group AB,SE556258146101,9396189,604574,7678,Genomfšrande av konferens, utb,3339.37,2 981,58 2022-09-07,2022-09-07,2022-09-26,Compass Group AB,SE556258146101,9396186,604571,4690,Diverse švriga personalkostnad,1575.00,1 406,25 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,AB Storstockholms Lokaltrafik,556013-0683,9396188,604573,6801,Resekostnader inom Sverige,30570.00,9 613,21 2022-09-07,2022-09-07,2022-09-22,Compass Group AB,SE556258146101,9396187,604572,7070,Extern representation,525.00,468,75 2022-09-07,2022-09-07,2022-09-22,Compass Group AB,SE556258146101,9396190,604575,7070,Extern representation,343.66,306,84 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Compass Group AB,SE556258146101,9396482,604867,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,630.00,562,5 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396265,604650,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,3658.00,2 926,47 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Ricoh Sverige AB,SE556228885101,9396177,604562,6221,Hyra kopiator samt kopiekostn,20396.36,16 317,09 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Atea Sverige AB,556448-0282,9396210,604595,7101,Toners/fŠrgband M…,1008.75,807 2022-09-07,2022-09-07,2022-10-07,Atea Sverige AB,556448-0282,9396213,604598,6420,IT-programvar o IT-licenser,30904.01,24 723,21 2022-09-07,2022-09-07,2022-09-20,Dustin Sverige AB,556666-1012,9396179,604564,7544,IT konsulter švrigt,8092.00,6 473,57 2022-09-07,2023-01-20,2023-02-03,Peppi AB,SE556536162201,9399302,600484,4698,Fakturerade lšnekostn,4928.00,3 942,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-10,Bonnier News Local AB,SE556004181501,9396302,604687,6910,Annonser (ej personalrekr),11950.00,9 560,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-09-14,Moderaterna i Sthlms lŠn,SE802001548601,9396184,604569,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),800000.00,800 000,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-09-20,D.M.C Disco,SE731023023501,9396214,604599,7678,Genomfšrande av konferens, utb,3750.00,3 000,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-09-20,Nordic Made Media AB,SE559199127701,9396209,604594,6910,Annonser (ej personalrekr),31250.00,25 000,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-07,Statistiska CentralbyrŒn,SE202100083701,9396207,604592,7547,IT-tjŠnster švrigt,473438.00,378 750,50 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-10,M & M Mštesledarna AB,559059-1417,9396219,604604,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,4875.00,3 900,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-10,Warm in the Winter AB,559070-8805,9396215,604600,4698,Fakturerade lšnekostn,8214.00,6 571,25 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-07,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9396211,604596,5822,Regionmedel,-44000.00,-44 000,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-10,Interflora Lindhagen,SE831129324801,9396296,604681,7690,…vriga kostnader,1986.00,1 588,80 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-10,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396217,604602,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),22476.00,22 476,00 2022-09-08,2022-09-08,2022-09-27,Dustin Sverige AB,556666-1012,9396218,604603,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),-3433.00,-2 746,50 2022-09-08,2022-09-08,2022-09-23,Compass Group AB,SE556258146101,9396212,604597,7678,Genomfšrande av konferens, utb,3296.95,2 943,71 2022-09-08,2022-09-08,2022-10-10,Grafiska Sliperiet L H & CO AB,556222-1589,9396341,604726,6460,…vr fšrbrukningsmtrl,1806.00,1 444,75 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Entercard Group AB,SE556673059301,9396254,604639,6900,Information och PR,839.00,839 2022-09-09,2022-09-09,2022-09-22,Entercard Group AB,SE556673059301,9396253,604638,4690,Diverse švriga personalkostnad,4535.00,2 496,86 2022-09-09,2022-09-09,2022-09-22,Entercard Group AB,SE556673059301,9396253,604638,6901,Marknadsfšring reklam,4535.00,1 623,45 2022-09-09,2022-09-09,2022-09-22,Entercard Group AB,SE556673059301,9396253,604638,8590,Bankkostnader,4535.00,50 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Entercard Group AB,SE556673059301,9396252,604637,6901,Marknadsfšring reklam,43310.00,43 310,00 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Entercard Group AB,SE556673059301,9396255,604640,6901,Marknadsfšring reklam,22500.00,22 500,00 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Entercard Group AB,SE556673059301,9396256,604641,6901,Marknadsfšring reklam,15486.00,15 057,00 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Entercard Group AB,SE556673059301,9396256,604641,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,15486.00,429 2022-09-09,2022-10-01,2022-10-28,Humanova Utbildning AB,556400-1443,9396437,604822,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,33000.00,26 400,00 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Entercard Group AB,SE556673059301,9396251,604636,7690,…vriga kostnader,5430.00,5 430,00 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Entercard Group AB,SE556673059301,9396246,604631,8551,Fšrseningsavgifter,50.00,50 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Atea Sverige AB,556448-0282,9396224,604609,7101,Toners/fŠrgband M…,1008.75,807 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Coromatic AB,SE556578641401,9396225,604610,7546,IT-tj ext dr- uhŒllsavt,78641.00,62 912,75 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Visma Draftit AB,SE556578395701,9396358,604743,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,3750.00,3 000,00 2022-09-09,2022-09-09,2022-10-10,Synologen Service AB,SE556262610001,9396223,604608,4621,Terminalglasšgon,3451.25,2 800,00 2022-09-10,2022-09-10,2022-10-10,Stockholms Arbetarkommun,802000-1627,9396282,604667,6900,Information och PR,450000.00,450 000,00 2022-09-10,2022-09-10,2022-10-07,Bauer Media Audio Filial,SE516412808301,9396670,605055,6901,Marknadsfšring reklam,102163.00,81 730,49 2022-09-10,2022-09-10,2022-10-10,TUPP reklam AB,SE556915200101,9396492,604877,6901,Marknadsfšring reklam,14139.00,11 311,12 2022-09-10,2022-09-10,2022-10-05,Kvartersakuten Mšrby Centrum,SE556785043201,9396342,604727,5821,Alf-anslag (FoUU),8096.00,8 096,00 2022-09-11,2022-09-11,2022-10-11,Ricoh Sverige AB,SE556228885101,9396226,604611,6221,Hyra kopiator samt kopiekostn,245.06,196,05 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Bonnier News Local AB,SE556004181501,9396345,604730,6910,Annonser (ej personalrekr),12575.00,10 060,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Bonnier News Local AB,SE556004181501,9396346,604731,6910,Annonser (ej personalrekr),10075.00,8 060,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Norr MŠlarstrands Blommor AB,SE556613906801,9396347,604732,4690,Diverse švriga personalkostnad,550.00,440 2022-09-12,2022-09-12,2022-09-27,Schibsted Marketing Services AB,SE556690078201,9396376,604761,6910,Annonser (ej personalrekr),152560.00,122 048,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-09-27,Schibsted Marketing Services AB,SE556690078201,9396379,604764,6910,Annonser (ej personalrekr),232872.00,186 297,56 2022-09-12,2022-10-01,2022-10-21,Solita AB,SE5568768781,9396237,604622,7543,IT-konsult (enbart) nyutveckl,28410.00,22 728,00 2022-09-12,2022-10-01,2022-10-31,Transportstyrelsen,SE202100609901,9396656,605041,7660,TrŠngselskatt/miljšavg,67.00,67 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-13,Kungliga Tekniska Hšgskolan,SE202100305401,9396234,604619,5821,Alf-anslag (FoUU),6000000.00,5 000 000,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-09-30,Clas Ahlm LŠkarbolag,SE560729397301,9396245,604630,4689,SŠrskild lšneskatt pensioner,29569.00,23 655,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-13,Kungliga Tekniska Hšgskolan,SE202100305401,9396234,604619,5822,Regionmedel,6000000.00,1 000 000,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Origo Group Sverige AB,SE556671165001,9396249,604634,7690,…vriga kostnader,55000.00,44 000,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Amfora Ledarintelligens AB,556715-2045,9396238,604623,7560,Konsulter švriga,16625.00,13 300,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,AB Storstockholms Lokaltrafik,556013-0683,9396230,604615,6801,Resekostnader inom Sverige,10210.00,9 629,21 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,WSP Sverige AB,SE556057488001,9396261,604646,7560,Konsulter švriga,61320.00,49 056,00 2022-09-12,2022-10-25,2022-10-27,Biogas …st AB,556904-4166,9397018,605403,7680,Fšrenings-/medlemsavgifter,124500.00,100 000,00 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Telia Sverige AB,SE556430014201,9396299,604684,7200,Telefonkostnader (telefonvŠxel,495.00,396 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Telia Sverige AB,SE556430014201,9396300,604685,7200,Telefonkostnader (telefonvŠxel,435.00,348 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Telia Sverige AB,SE556430014201,9396305,604690,7200,Telefonkostnader (telefonvŠxel,495.00,396 2022-09-12,2022-10-01,2022-10-31,Transportstyrelsen,SE202100609901,9396655,605040,7660,TrŠngselskatt/miljšavg,22.00,22 2022-09-12,2022-09-12,2022-10-12,Studiefšrb. NŠringsliv,,9396233,604618,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,100000.00,100 000,00 2022-09-13,2022-10-01,2022-10-28,PraktikertjŠnst AB,556077-2419,9396243,604628,5824,…vriga avgifter,247335.00,247 335,00 2022-09-13,2022-09-13,2022-10-13,Albin Biblom Hšglund,750808-0533,9396244,604629,7677,Framtagning undervisningsmater,28125.00,22 500,00 2022-09-13,2022-10-10,2022-10-28,Albin Biblom Hšglund,750808-0533,9396789,605174,7677,Framtagning undervisningsmater,28125.00,22 500,00 2022-09-13,2022-09-13,2022-09-16,Delegationen mot segregation,SE202100670101,9396247,604632,7690,…vriga kostnader,93690.00,93 690,00 2022-09-13,2022-09-13,2022-09-28,Compass Group AB,SE556258146101,9396236,604621,7070,Extern representation,1202.04,1 073,25 2022-09-13,2022-09-13,2022-10-13,Insamlingsstift. Vi planterar TrŠd,SE802012808101,9396448,604833,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,2187.50,1 750,00 2022-09-13,2022-09-13,2022-10-04,HSN/1500 (3020),232100-0016,9396235,604620,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,62078.00,62 078,00 2022-09-13,2022-09-13,2022-10-13,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396377,604762,6460,…vr fšrbrukningsmtrl,278.00,222,35 2022-09-13,2022-09-13,2022-10-13,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396378,604763,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,9069.00,7 255,20 2022-09-13,2022-09-13,2022-09-21,D/B/A SANS Institute,,9396239,604624,4612,Utbildn o konf i Europa ej Sve,100106.78,100 106,78 2022-09-13,2022-09-13,2022-10-13,Atea Sverige AB,556448-0282,9396274,604659,6404,Inkšp telefoner,335.00,268 2022-09-13,2022-09-13,2022-10-13,Atea Sverige AB,556448-0282,9396279,604664,6420,IT-programvar o IT-licenser,193947.39,155 157,91 2022-09-14,2022-10-01,2022-10-17,Atea Sverige AB,556448-0282,9396294,604679,6404,Inkšp telefoner,1773.75,1 419,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-14,KD Stockholms Stad,802009-6890,9396327,604712,6901,Marknadsfšring reklam,40960.00,40 960,00 2022-09-14,2022-10-01,2022-10-25,AB Restaurant StallmŠstargŒrden,SE556030000501,9396328,604713,7070,Extern representation,10771.00,9 500,89 2022-09-14,2022-09-14,2022-09-27,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396280,604665,7561,Konsulter juridik,-77885.00,-77 885,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-05,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396281,604666,7561,Konsulter juridik,62308.00,62 308,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-14,Atea Sverige AB,556448-0282,9396291,604676,6404,Inkšp telefoner,8660.00,6 928,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-14,Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB,556491-6764,9396375,604760,5822,Regionmedel,2500.00,2 500,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-14,Sweden by Bike AB,SE559016066801,9396283,604668,7560,Konsulter švriga,8000.00,6 400,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-14,Atea Sverige AB,556448-0282,9396284,604669,6404,Inkšp telefoner,8871.25,7 097,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-14,Ricoh Sverige AB,SE556228885101,9396306,604691,6221,Hyra kopiator samt kopiekostn,146250.00,117 000,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-10-14,Atea Sverige AB,556448-0282,9396295,604680,6404,Inkšp telefoner,8350.00,6 680,00 2022-09-14,2022-09-14,2022-09-28,Berga Medical,SE670311439401,9396326,604711,4698,Fakturerade lšnekostn,29569.50,23 655,60 2022-09-14,2022-09-14,2022-09-16,Servicefšrvaltningen,232100-0016,9396275,604660,2899,Utredningskonto,1295.00,1 295,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Atea Sverige AB,556448-0282,9396324,604709,6404,Inkšp telefoner,171.25,137 2022-09-15,2022-10-24,2022-10-27,VŠnsterpartiet,802005-9716,9396987,605372,6901,Marknadsfšring reklam,170000.00,170 000,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-25,Kraft och Form,5,70312E+11,9396386,604771,4660,FriskvŒrdsfšrmŒner,3250.00,2 600,00 2022-09-15,2022-11-08,2022-11-15,Retriever Sverige AB,SE556586157101,9397396,605781,6900,Information och PR,7438.00,5 950,50 2022-09-15,2022-10-01,2022-10-25,Sodexo AB,556232-7873,9396660,605045,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,23717.50,19 615,93 2022-09-15,2022-09-15,2022-09-29,Executives Globel Network SverigeAB,556739-7905,9396293,604678,7680,Fšrenings-/medlemsavgifter,28744.00,22 995,25 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,S:t Eriks šgonsjh AB/8530,556574-3589,9396307,604692,5821,Alf-anslag (FoUU),411329.00,201 839,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,S:t Eriks šgonsjh AB/8530,556574-3589,9396307,604692,5822,Regionmedel,411329.00,209 490,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,2177-Capio S:t Gšrans Sjukhus AB,SE663000147401,9396318,604703,5821,Alf-anslag (FoUU),188168.00,114 625,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,2177-Capio S:t Gšrans Sjukhus AB,SE663000147401,9396318,604703,5822,Regionmedel,188168.00,73 543,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,S:t Eriks šgonsjh AB/8530,556574-3589,9396308,604693,5821,Alf-anslag (FoUU),189796.00,174 105,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,S:t Eriks šgonsjh AB/8530,556574-3589,9396308,604693,5822,Regionmedel,189796.00,15 691,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Ricordi AB,SE556991220601,9396373,604758,7070,Extern representation,4440.00,3 964,29 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Medlo AB,SE559116552601,9396316,604701,7544,IT konsulter švrigt,78375.00,62 700,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,2702-Capio Geriatrik AB,SE663000147401,9396311,604696,5822,Regionmedel,5600.00,5 600,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,2702-Capio Geriatrik AB,SE663000147401,9396312,604697,5822,Regionmedel,11200.00,11 200,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,2702-Capio Geriatrik AB,SE663000147401,9396313,604698,5822,Regionmedel,2800.00,2 800,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,2702-Capio Geriatrik AB,SE663000147401,9396314,604699,5822,Regionmedel,2800.00,2 800,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,2702-Capio Geriatrik AB,SE663000147401,9396315,604700,5822,Regionmedel,11200.00,11 200,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-06,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396309,604694,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,1945436.00,1 945 436,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396286,604671,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),19250.00,19 250,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396289,604674,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),6250.00,6 250,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396292,604677,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,119167.00,119 167,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396287,604672,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),1111111.00,1 111 111,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396288,604673,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),607383.00,607 383,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Ewf Eco AB,SE556748423201,9396325,604710,6091,…vr material inredn,110250.00,88 200,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Retriever Sverige AB,SE556586157101,9396449,604834,6900,Information och PR,10625.00,8 500,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Lyssna & Njut EURONICS AB,SE556183292301,9396387,604772,7204,Telekostnader datanŠt,540.00,432 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396423,604808,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,1942.00,1 553,56 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,iero ledarutveckling ab,559091-2332,9396290,604675,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,50000.00,40 000,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Landstinget i Uppsala lŠn/Adm.c,232100-0024,9396317,604702,4698,Fakturerade lšnekostn,13950.00,11 160,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-17,Atea Sverige AB,556448-0282,9396323,604708,6415,IT Periferiutrustn under 21tkr,4001.25,3 201,00 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-06,HSN/1500 (3020),232100-0016,9396297,604682,2920,Semesterskuld,58498.00,39 734,94 2022-09-15,2022-09-15,2022-10-06,HSN/1500 (3020),232100-0016,9396297,604682,2935,PO semesterskuld,58498.00,18 763,06 2022-09-16,2022-09-16,2022-09-22,VŠnsterpartiets kansli,SE802463165001,9395881,604266,6910,Annonser (ej personalrekr),15250.00,15 250,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Atea Sverige AB,556448-0282,9396348,604733,6404,Inkšp telefoner,335.00,268 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-03,Compass Group AB,SE556258146101,9396321,604706,4680,Personalrepresentation RLK,2383.09,2 127,76 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396333,604718,7560,Konsulter švriga,31200.00,31 200,00 2022-09-16,2022-10-01,2022-10-21,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396337,604722,6900,Information och PR,5460.00,5 460,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-06,Compass Group AB,SE556258146101,9396320,604705,7070,Extern representation,84.85,75,76 2022-09-16,2022-10-01,2022-10-12,Compass Group AB,SE556258146101,9396319,604704,7070,Extern representation,959.03,856,28 2022-09-16,2022-10-01,2022-10-17,Kompetensutvecklingsinst Sverige AB,SE663000264701,9396334,604719,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,7875.00,6 300,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-03,Compass Group AB,SE556258146101,9396322,604707,4684,Int representation švr RS,722.98,645,52 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396329,604714,6010,Lokalhyror,4223834.00,3 782 500,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396329,604714,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),4223834.00,441 334,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396336,604721,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),58334.00,58 334,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396332,604717,5820,…vr anslagsstyrd verksamhet,8580.00,8 580,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Vakansa AB,SE559214116101,9396352,604737,7560,Konsulter švriga,6250.00,5 000,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396338,604723,7550,Inhyrd personal frŒn bemanning,21250.00,21 250,00 2022-09-16,2022-10-01,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396330,604715,7550,Inhyrd personal frŒn bemanning,17940.00,14 040,00 2022-09-16,2022-10-01,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396330,604715,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,17940.00,3 900,00 2022-09-16,2022-10-01,2022-10-10,Mullsjš Folkhšgskola,867200-1396,9396438,604823,5893,Ers rekreation/aktivering,4163.00,4 163,00 2022-09-16,2022-10-01,2022-10-10,Mullsjš Folkhšgskola,867200-1396,9396441,604826,5893,Ers rekreation/aktivering,4163.00,4 163,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396331,604716,7560,Konsulter švriga,5100.00,5 100,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Visma Draftit AB,SE556578395701,9396359,604744,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,65000.00,52 000,00 2022-09-16,2022-09-16,2022-10-17,Hermansson och dotter AB,SE559329488601,9396380,604765,4698,Fakturerade lšnekostn,33759.00,27 007,30 2022-09-17,2022-09-17,2022-10-03,Compass Group AB,SE556258146101,9396350,604735,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,1722.98,1 538,38 2022-09-17,2022-09-17,2022-10-17,Kompanjonen Norden AB,SE556714870401,9396447,604832,7560,Konsulter švriga,3750.00,3 000,00 2022-09-17,2022-09-17,2022-10-17,Pension Hill Productions,SE720414021901,9396370,604755,7560,Konsulter švriga,3750.00,3 000,00 2022-09-18,2022-09-18,2022-10-10,Panini AB,556270-7884,9396355,604740,4683,Representation, gŒvor RLK,818.00,730,36 2022-09-18,2022-09-18,2022-10-18,Loopia AB,SE556633930401,9396351,604736,6420,IT-programvar o IT-licenser,186.25,149 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,TUPP reklam AB,SE556915200101,9396491,604876,6901,Marknadsfšring reklam,24271.00,19 416,87 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,TUPP reklam AB,SE556915200101,9396493,604878,6901,Marknadsfšring reklam,9938.00,8 805,78 2022-09-19,2022-09-19,2022-09-30,Sverigedemokraterna,802018-1791,9396354,604739,6910,Annonser (ej personalrekr),2330000.00,1 864 000,00 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,AB Storstockholms Lokaltrafik,556013-0683,9396357,604742,6801,Resekostnader inom Sverige,10210.00,9 629,21 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-04,Bisnis Analys Sverige AB,SE556989227501,9396369,604754,6420,IT-programvar o IT-licenser,60000.00,48 000,00 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396368,604753,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,18975.00,18 975,00 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,Anna Molander fotograf,590529-1000,9396356,604741,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),1500.00,1 200,00 2022-09-19,2022-11-07,2022-12-07,Gaia Leadership AB,SE556588806101,9397382,605767,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,378036.00,302 428,75 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,Atea Sverige AB,556448-0282,9396367,604752,6420,IT-programvar o IT-licenser,23457.50,18 766,00 2022-09-19,2022-10-01,2022-10-28,Meningsfull Media AB,556990-6620,9396362,604747,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,8268.00,7 800,00 2022-09-19,2022-09-19,2022-09-22,ALMI Fšretagspartner Sthlm,SE556141839201,9396353,604738,4698,Fakturerade lšnekostn,393022.00,393 022,00 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,Earth Of Billions,SE810906655801,9396371,604756,7560,Konsulter švriga,6250.00,5 000,00 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396439,604824,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,3176.00,2 540,82 2022-09-19,2022-09-19,2022-10-19,Atea Sverige AB,556448-0282,9396366,604751,6430,IT Fšrbruknings materiel,1627.50,1 302,00 2022-09-19,2022-10-01,2022-10-19,Bredband 2 AB,5564248747,9396544,604929,7203,NŠtkostnader SLLnet,14369.00,11 495,25 2022-09-19,2022-11-07,2022-12-07,Gaia Leadership AB,SE556588806101,9397382,605767,1695,IngŒende moms Ludvika,378036.00,-50 404,00 2022-09-19,2022-11-07,2022-12-07,Gaia Leadership AB,SE556588806101,9397382,605767,1696,IngŒende moms Sthlm,378036.00,50 404,00 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Aluma AB,SE556752914301,9396414,604799,7690,…vriga kostnader,4621.05,4 125,94 2022-09-20,2022-10-01,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396424,604809,6801,Resekostnader inom Sverige,80246.00,5 691,50 2022-09-20,2022-10-01,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396424,604809,6901,Marknadsfšring reklam,80246.00,66 179,32 2022-09-20,2022-10-01,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396424,604809,7210,…vrig IT- och telecom,80246.00,344 2022-09-20,2022-10-01,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396424,604809,7690,…vriga kostnader,80246.00,4 933,00 2022-09-20,2022-10-01,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396424,604809,8551,Fšrseningsavgifter,80246.00,216,95 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396425,604810,4690,Diverse švriga personalkostnad,23396.00,6 762,59 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396425,604810,6610,Drivmedel,23396.00,966,23 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396425,604810,6900,Information och PR,23396.00,420 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396425,604810,6907,Sponsring,23396.00,14 849,58 2022-09-20,2022-10-01,2022-11-02,First Card,516406-0120,9396390,604775,8550,RŠntekostn leverantšrsskulder/,1847.87,1 847,87 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Karolinska Institutet,202100-2973,9396403,604788,5821,Alf-anslag (FoUU),132173.00,105 738,50 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Meetly AB,SE559014063701,9396383,604768,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,6270.00,5 016,00 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Meetly AB,SE559014063701,9396384,604769,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,7230.00,5 784,00 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Meetly AB,SE559014063701,9396385,604770,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,26110.00,20 888,00 2022-09-20,2022-10-01,2022-10-20,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396412,604797,7561,Konsulter juridik,71498.00,71 498,00 2022-09-20,2022-10-07,2022-10-31,Rambšll Mangenment consulting AB,556610-4724,9396755,605140,7560,Konsulter švriga,312500.00,250 000,00 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-31,First Card,516406-0120,9396389,604774,6801,Resekostnader inom Sverige,93.13,93,13 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396419,604804,4680,Personalrepresentation RLK,873.00,564,68 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Entercard Group AB,SE556673059301,9396419,604804,6699,…vr kostn bilar/tranportmedel,873.00,240 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,MediCarrier AB,SE556543616801,9396440,604825,6790,…vr transporter o frakter,1395.00,1 115,95 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Compass Group AB,SE556258146101,9396569,604954,7678,Genomfšrande av konferens, utb,324.13,289,4 2022-09-20,2022-12-01,2023-01-12,Dustin Sverige AB,556666-1012,9396372,604757,7546,IT-tj ext dr- uhŒllsavt,9441.00,7 552,84 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Deloitte AB,SE556271530901,9396388,604773,7564,Konsulter management,385500.00,308 400,00 2022-09-20,2022-09-20,2022-10-20,Bonnier Business Media Sweden AB,SE556468889201,9396464,604849,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,22249.00,20 989,60 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396392,604777,4684,Int representation švr RS,900.14,803,7 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396394,604779,4684,Int representation švr RS,1200.19,1 071,60 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396393,604778,4690,Diverse švriga personalkostnad,820.12,732,25 2022-09-21,2022-09-21,2022-09-29,Billes Tryckeri AB,SE559063934901,9396400,604785,6901,Marknadsfšring reklam,215.00,215 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396397,604782,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,5525.00,4 933,04 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396391,604776,4684,Int representation švr RS,450.07,401,85 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396395,604780,4684,Int representation švr RS,1625.12,1 451,00 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Atea Sverige AB,556448-0282,9396398,604783,6430,IT Fšrbruknings materiel,440.00,352 2022-09-21,2022-09-21,2022-10-21,Atea Sverige AB,556448-0282,9396399,604784,6430,IT Fšrbruknings materiel,2112.50,1 690,00 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-12,First Rent a Car AB,SE556434782001,9396678,605063,6640,Leasing/hyra transportmedel/tj,21370.50,20 124,66 2022-09-22,2022-10-01,2022-10-28,Locum AB,SE556438790901,9396435,604820,7690,…vriga kostnader,44578.13,35 662,50 2022-09-22,2022-10-01,2022-10-28,Locum AB,SE556438790901,9396436,604821,7690,…vriga kostnader,23796.88,19 037,50 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-24,Time Danowsky AdvokatbyrŒ AB,SE559179979501,9396535,604920,7561,Konsulter juridik,50000.00,40 000,00 2022-09-22,2022-10-01,2022-10-25,Athenas Sverige AB,SE556932165501,9396413,604798,7560,Konsulter švriga,87500.00,70 000,00 2022-09-22,2022-12-15,2022-12-20,…stermalms TŠltuthyrning AB,556797-8902,9398445,606830,6902,Kostn fšr mŠssor/utstŠllningar,5950.00,4 760,00 2022-09-22,2023-01-16,2023-02-08,Apsis International AB,SE556615543701,9399229,600343,6420,IT-programvar o IT-licenser,47125.00,37 700,00 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-24,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396538,604923,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,14047.00,11 237,59 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-24,Atea Sverige AB,556448-0282,9396430,604815,6415,IT Periferiutrustn under 21tkr,18220.00,14 576,00 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-24,Synologen Service AB,SE556262610001,9396418,604803,4621,Terminalglasšgon,156.25,125 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396416,604801,6070,Rep o undh av fastigh o lokal,167145.00,167 145,00 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-24,Synologen Service AB,SE556262610001,9396417,604802,4621,Terminalglasšgon,3451.25,2 800,00 2022-09-22,2022-11-01,2022-11-22,Time Danowsky AdvokatbyrŒ AB,SE559179979501,9396536,604921,7561,Konsulter juridik,15842.19,12 673,75 2022-09-22,2022-09-22,2022-10-24,Karolinska Institutet,202100-2973,9396470,604855,4698,Fakturerade lšnekostn,23746.00,19 713,22 2022-09-23,2022-10-01,2022-10-13,Bahrosuryoyo mediafšrening,SE802429984701,9396698,605083,6900,Information och PR,25000.00,20 000,00 2022-09-23,2022-09-23,2022-10-24,Atea Sverige AB,556448-0282,9396444,604829,6404,Inkšp telefoner,8350.00,6 680,00 2022-09-23,2022-09-23,2022-09-26,Moderaterna i Sthlms lŠn,SE802001548601,9396374,604759,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),800000.00,800 000,00 2022-09-23,2022-12-01,2022-12-23,AB Dagens Nyheter,SE556246817201,9396659,605044,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,5199.00,4 904,71 2022-09-23,2022-09-23,2022-10-24,Giss Stockholms lŠn,802401-5023,9396442,604827,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,4740.00,4 125,00 2022-09-23,2022-11-08,2022-11-10,GŠllšfsta Perlan AB,556274-0984,9397401,605786,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,23159.00,18 699,93 2022-09-23,2022-10-01,2022-10-24,Ersta DiakonisŠllskap,SE802000671701,9396661,605046,5822,Regionmedel,250000.00,250 000,00 2022-09-23,2022-09-23,2022-10-24,The Collector`s Hotels AB,SE556509717601,9396434,604819,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,13975.00,11 180,00 2022-09-23,2022-09-23,2022-10-24,Atea Sverige AB,556448-0282,9396445,604830,6404,Inkšp telefoner,268.75,215 2022-09-23,2022-10-01,2022-10-24,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396428,604813,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,36812.05,32 867,90 2022-09-23,2022-10-01,2022-10-24,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396657,605042,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,8323.00,6 658,37 2022-09-23,2022-09-23,2022-10-24,Atea Sverige AB,556448-0282,9396446,604831,6404,Inkšp telefoner,8922.50,7 138,00 2022-09-23,2022-09-23,2022-10-24,Atea Sverige AB,556448-0282,9396443,604828,6404,Inkšp telefoner,4323.75,3 459,00 2022-09-24,2022-10-01,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396405,604790,7680,Fšrenings-/medlemsavgifter,1667.00,1 667,00 2022-09-24,2022-09-24,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396407,604792,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),387917.00,387 917,00 2022-09-24,2022-09-24,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396408,604793,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),45720.00,45 720,00 2022-09-24,2022-09-24,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396409,604794,4698,Fakturerade lšnekostn,133167.00,133 167,00 2022-09-24,2022-10-01,2022-10-24,Fšreningen Autism Stockholms lŠn,8060004357,9396634,605019,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),4200.00,4 200,00 2022-09-24,2022-09-24,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396410,604795,4698,Fakturerade lšnekostn,310417.00,310 417,00 2022-09-24,2022-09-24,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396404,604789,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,362667.00,362 667,00 2022-09-24,2022-09-24,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396406,604791,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),12583.00,12 583,00 2022-09-24,2022-09-24,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396411,604796,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,20000.00,20 000,00 2022-09-25,2022-10-01,2022-10-25,Panini AB,556270-7884,9396643,605028,4690,Diverse švriga personalkostnad,214.00,191,07 2022-09-25,2022-09-25,2022-10-20,Medoc,531118-7636,9396452,604837,4698,Fakturerade lšnekostn,29569.50,23 655,60 2022-09-25,2022-10-01,2022-10-25,Telenor Sverige AB,SE556421030901,9396658,605043,7200,Telefonkostnader (telefonvŠxel,809.00,647,25 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-26,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396461,604846,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,649.99,580,35 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-17,AB Dagens Nyheter,SE556246817201,9396692,605077,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,2988.00,2 818,86 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-05,Sound of Music Stockholms HB,SE969610637701,9396494,604879,6901,Marknadsfšring reklam,7500.00,6 000,00 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-26,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396459,604844,4690,Diverse švriga personalkostnad,783.12,699,21 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-28,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396460,604845,4680,Personalrepresentation RLK,1984.10,1 771,52 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-26,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396463,604848,7070,Extern representation,1170.09,1 044,72 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-12,Securitas Sverige AB,SE556108608201,9396631,605016,7391,BevakningstjŠnster,615.00,615 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-17,Dun & Bradstreet Sweden AB,SE556436342101,9396466,604851,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),1142.00,913,64 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-05,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9396450,604835,5890,…vr lŠmnade bidrag,2010468.00,2 010 468,00 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-05,Stockholms lŠns sjukvŒrdsomrŒde,SE232100001601,9396451,604836,5890,…vr lŠmnade bidrag,1175690.00,1 175 690,00 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-25,Tiohundra AB/8590,SE556595739501,9396456,604841,5822,Regionmedel,16960.00,16 960,00 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-25,Tiohundra AB/8590,SE556595739501,9396453,604838,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,269960.00,269 960,00 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-26,Stockholms Konserthusstiftelse,802001-8266,9396474,604859,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,120694.00,96 555,29 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-26,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396455,604840,7210,…vrig IT- och telecom,644100.00,644 100,00 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-21,AB Petter Holm OY,2496936-9,9396483,604868,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),213946.00,213 946,00 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-26,Atea Sverige AB,556448-0282,9396468,604853,6404,Inkšp telefoner,147.50,118 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-26,Atea Sverige AB,556448-0282,9396469,604854,6404,Inkšp telefoner,78.75,63 2022-09-26,2022-10-11,2022-10-31,Syvutveckling,SE910906159901,9396802,605187,4698,Fakturerade lšnekostn,2500.00,2 000,00 2022-09-26,2022-10-01,2022-10-26,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396458,604843,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,39525.00,35 290,18 2022-09-26,2022-11-01,2022-11-10,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396462,604847,4684,Int representation švr RS,1675.24,1 495,75 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9396465,604850,2920,Semesterskuld,125319.00,110 760,32 2022-09-26,2022-09-26,2022-10-26,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9396465,604850,2935,PO semesterskuld,125319.00,14 558,68 2022-09-27,2022-10-01,2022-10-31,Dagens Industri,SE556221849401,9396733,605118,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,329.00,310,39 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Prenax AB,SE556540747401,9396560,604945,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,5492.00,5 181,11 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Prenax AB,SE556540747401,9396562,604947,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,5002.00,4 718,86 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Prenax AB,SE556540747401,9396563,604948,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,2424.00,2 286,80 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Prenax AB,SE556540747401,9396564,604949,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,5492.00,5 181,11 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Falck Healthcare AB,SE55657712590101,9396476,604861,7560,Konsulter švriga,3150.00,2 520,00 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Meetly AB,SE559014063701,9396477,604862,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,7230.00,5 784,00 2022-09-27,2022-11-01,2022-11-15,KAPITEL 8 Kakor AB,556524-3374,9396971,605356,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,14265.00,11 412,00 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Nowa Kommunikation AB,556693-2603,9396478,604863,6901,Marknadsfšring reklam,251056.25,200 845,00 2022-09-27,2022-10-06,2022-11-04,Aktivera Rehab Danderyd,556798-3829,9396752,605137,5822,Regionmedel,32500.00,32 500,00 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Stift Sthlms lŠn Šldrecentr,802012-0948,9396473,604858,7560,Konsulter švriga,25000.00,23 584,91 2022-09-27,2022-10-10,2022-10-27,Inrego AB,SE556531635201,9396791,605176,6439,Dataskrot, kostn f kassation,4378.00,3 502,50 2022-09-27,2022-10-01,2022-11-04,Atea Sverige AB,556448-0282,9396487,604872,6430,IT Fšrbruknings materiel,3225.00,2 580,00 2022-09-27,2022-10-01,2022-10-27,Coromatic AB,SE556578641401,9396481,604866,7546,IT-tj ext dr- uhŒllsavt,11414.00,9 131,25 2022-09-27,2022-10-01,2022-10-27,Atea Sverige AB,556448-0282,9396485,604870,6404,Inkšp telefoner,9098.75,7 279,00 2022-09-27,2022-10-01,2022-10-27,Locum/sll,232100-0016,9396539,604924,5822,Regionmedel,250000.00,250 000,00 2022-09-27,2022-10-01,2022-11-01,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9396663,605048,5822,Regionmedel,1500000.00,1 500 000,00 2022-09-27,2022-09-27,2022-10-27,Atea Sverige AB,556448-0282,9396490,604875,6415,IT Periferiutrustn under 21tkr,36258.75,29 007,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396505,604890,7549,IT-tjŠnst nyutvec (Ej konsult),311943.57,311 943,57 2022-09-28,2022-11-01,2022-11-15,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396503,604888,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,176320.00,176 320,00 2022-09-28,2022-11-01,2022-11-15,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396527,604912,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,461234.50,461 234,50 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396638,605023,4698,Fakturerade lšnekostn,557992.00,557 992,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396506,604891,7544,IT konsulter švrigt,96130.00,96 130,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396513,604898,7544,IT konsulter švrigt,42132.50,42 132,50 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396516,604901,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),5112.00,5 112,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396526,604911,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),56232.00,56 232,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-26,Anna Molander fotograf,590529-1000,9396488,604873,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),750.00,600 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-28,SkŠrgŒrdsstiftelsen i Sthlms lŠn,802405-0216,9396541,604926,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,118055.00,118 055,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-28,Kulturfšrvaltningen,SE232100001601,9396578,604963,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,13708.00,13 708,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-28,Sweden Fairs AB,SE559204251801,9396664,605049,6902,Kostn fšr mŠssor/utstŠllningar,52800.00,42 240,00 2022-09-28,2022-10-06,2022-10-31,Go for Golden AB,SE559347350601,9396757,605142,7675,Facklitteratur, skšnlitteratur,636.00,600 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396510,604895,6420,IT-programvar o IT-licenser,1000.00,1 000,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396511,604896,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,1300.00,1 300,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396520,604905,6420,IT-programvar o IT-licenser,14299.67,14 299,67 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396515,604900,5822,Regionmedel,111380.00,111 380,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-28,PR VŒrd HemsjukvŒrd AB,SE556801489701,9396496,604881,5822,Regionmedel,5600.00,5 600,00 2022-09-28,2022-11-01,2023-04-20,Sophiahemmet,5,56618E+11,9396775,605160,5822,Regionmedel,-78125.00,-62 500,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-28,Delegia AB,SE556632236701,9396542,604927,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,6875.00,5 500,00 2022-09-28,2022-11-01,2022-11-11,Delegia AB,SE556632236701,9396545,604930,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,6875.00,5 500,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,HSN/1500 (3020),232100-0016,9396489,604874,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),75000.00,75 000,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396500,604885,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),1000.00,1 000,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396501,604886,6510,UhŒllsavtal inkl support ej IT,17016.00,17 016,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396508,604893,6510,UhŒllsavtal inkl support ej IT,4660.00,4 660,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396514,604899,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),4472.00,4 472,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396532,604917,6510,UhŒllsavtal inkl support ej IT,100448.00,100 448,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396533,604918,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),5000.00,5 000,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396525,604910,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),86000.00,86 000,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396519,604904,7203,NŠtkostnader SLLnet,378519.87,20 048,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396519,604904,7203,NŠtkostnader SLLnet,378519.87,337 500,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396528,604913,6221,Hyra kopiator samt kopiekostn,267667.44,267 667,44 2022-09-28,2022-10-01,2022-11-03,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396509,604894,7546,IT-tj ext dr- uhŒllsavt,31020.00,31 020,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-11-03,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396524,604909,7546,IT-tj ext dr- uhŒllsavt,19415.22,19 415,22 2022-09-28,2022-11-01,2022-11-08,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396497,604882,7547,IT-tjŠnster švrigt,61125.00,61 125,00 2022-09-28,2022-12-01,2022-12-22,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396518,604903,7547,IT-tjŠnster švrigt,2712231.56,2 712 231,56 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396519,604904,7203,NŠtkostnader SLLnet,378519.87,20 971,87 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396502,604887,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,200025.00,200 025,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396507,604892,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,17200.00,17 200,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396517,604902,6900,Information och PR,5601.00,5 601,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396530,604915,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,34948.00,34 948,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396531,604916,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,19574.26,19 574,26 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396534,604919,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,12900.00,12 900,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396522,604907,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,164671.39,164 671,39 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396498,604883,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,150190.00,150 190,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396512,604897,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,20900.00,20 900,00 2022-09-28,2022-10-01,2022-10-24,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396521,604906,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,57950.00,57 950,00 2022-09-28,2022-12-01,2023-01-16,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396504,604889,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,939800.00,939 800,00 2022-09-28,2022-12-01,2023-01-16,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396529,604914,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,336265.57,336 265,57 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396499,604884,7545,Intern IT drift,1323.00,1 323,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-19,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396523,604908,7545,Intern IT drift,33277.53,33 277,53 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-28,BearingPoint Sweden AB,SE969741981101,9396559,604944,7564,Konsulter management,263560.00,210 848,00 2022-09-28,2022-09-28,2022-10-13,Compass Group AB,SE556258146101,9396484,604869,7070,Extern representation,664.83,593,6 2022-09-29,2022-09-29,2022-10-31,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396555,604940,4684,Int representation švr RS,540.09,482,22 2022-09-29,2022-10-01,2022-10-31,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396551,604936,4684,Int representation švr RS,900.14,803,7 2022-09-29,2022-10-01,2022-10-31,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396553,604938,4684,Int representation švr RS,2340.17,2 089,44 2022-09-29,2022-10-12,2022-10-31,Sweden Meetx AB,SE556265401101,9396834,605219,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,7774.00,6 219,20 2022-09-29,2022-09-29,2022-10-31,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396556,604941,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,2783.31,2 485,10 2022-09-29,2022-09-29,2022-10-31,eWork,556587-8708,9396550,604935,7560,Konsulter švriga,169840.00,135 872,00 2022-09-29,2022-10-01,2022-10-13,Sergel KredittjŠnster AB,556264-8310,9396573,604958,8551,Fšrseningsavgifter,194.47,194,47 2022-09-29,2022-10-01,2022-10-19,Assessio Sverige AB,556047-4255,9396568,604953,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,41406.00,33 124,75 2022-09-29,2022-10-01,2022-10-31,SendŽn Forskning och Utveckling AB,559149-3092,9396548,604933,7562,Admin. tjŠnster (Ej konsult),29250.00,23 400,00 2022-09-29,2022-09-29,2022-10-31,Amfora Ledarintelligens AB,556715-2045,9396566,604951,7675,Facklitteratur, skšnlitteratur,10070.00,9 500,00 2022-09-29,2022-10-01,2022-11-04,Amfora Ledarintelligens AB,556715-2045,9396565,604950,7675,Facklitteratur, skšnlitteratur,43664.00,38 830,00 2022-09-29,2022-11-10,2022-11-30,Albin Biblom Hšglund,750808-0533,9397462,605847,7677,Framtagning undervisningsmater,21875.00,17 500,00 2022-09-29,2022-10-01,2022-10-17,Compass Group AB,SE556258146101,9396546,604931,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,2689.46,2 401,30 2022-09-29,2022-10-06,2022-10-31,Procurator Sverige AB,SE556057655401,9396751,605136,7102,Trycks, blanketter, brevpapper,7459.00,5 967,13 2022-09-29,2022-12-01,2023-01-12,Dustin Sverige AB,556666-1012,9396547,604932,7546,IT-tj ext dr- uhŒllsavt,219836.00,175 868,79 2022-09-29,2022-10-01,2022-10-31,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396558,604943,4684,Int representation švr RS,640.08,571,5 2022-09-29,2022-09-29,2022-10-10,Hotel Malmš Arena AB,SE556979767201,9396570,604955,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,2930.00,2 616,07 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Coop Butiker & Stormarknader AB,556030-5921,9396639,605024,4680,Personalrepresentation RLK,3488.17,3 062,40 2022-09-30,2022-11-01,2022-11-08,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396726,605111,4680,Personalrepresentation RLK,1125.03,1 004,49 2022-09-30,2022-11-08,2022-11-11,Bonnier Business Media Sweden AB,SE556468889201,9397404,605789,6901,Marknadsfšring reklam,3705.00,3 495,30 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396571,604956,4680,Personalrepresentation RLK,6335.18,5 656,41 2022-09-30,2022-11-01,2022-12-02,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396644,605029,4690,Diverse švriga personalkostnad,3960.43,3 536,10 2022-09-30,2022-11-01,2022-12-02,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396645,605030,4690,Diverse švriga personalkostnad,3810.58,3 402,30 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Heat Restauranger AB,SE556621896101,9396572,604957,4684,Int representation švr RS,835.12,745,64 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Sonder AB,556713-5875,9396725,605110,7564,Konsulter management,436250.00,349 000,00 2022-09-30,2022-10-07,2022-10-31,Solita AB,SE5568768781,9396754,605139,7543,IT-konsult (enbart) nyutveckl,192951.25,154 361,00 2022-09-30,2022-10-14,2022-10-31,S&P Insurance Consulting AB,556707-7648,9396890,605275,7560,Konsulter švriga,116076.00,116 076,00 2022-09-30,2022-11-01,2022-11-16,Actsec Security AB,SE556984387201,9397380,605765,7560,Konsulter švriga,26224.00,20 979,25 2022-09-30,2022-09-30,2022-10-31,eWork,556587-8708,9396580,604965,7560,Konsulter švriga,162010.00,129 608,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,CompuGroup Medical Sweden AB,556349-5893,9396652,605037,7549,IT-tjŠnst nyutvec (Ej konsult),1101218.75,880 975,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9396585,604970,7544,IT konsulter švrigt,66700.00,5 500,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Karolinska univ-sjh/1210,232100-0016,9396585,604970,7547,IT-tjŠnster švrigt,66700.00,61 200,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-08,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396637,605022,4698,Fakturerade lšnekostn,20404.00,20 404,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,2177-Capio S:t Gšrans Sjukhus AB,SE663000147401,9396695,605080,5821,Alf-anslag (FoUU),2198918.00,733 944,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,2177-Capio S:t Gšrans Sjukhus AB,SE663000147401,9396695,605080,5822,Regionmedel,2198918.00,1 464 974,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Goodpoint AB,SE556469714101,9396724,605109,7560,Konsulter švriga,7781.25,6 225,00 2022-09-30,2022-10-11,2022-10-31,Compass Group AB,SE556258146101,9396801,605186,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,875.00,781,25 2022-09-30,2022-10-10,2022-11-04,Hela FšretagshŠlsovŒrd AB,SE556771951201,9396777,605162,7560,Konsulter švriga,22725.00,18 180,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Kompetensutvecklingsinst Sverige AB,SE663000264701,9396649,605034,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,31563.00,25 250,50 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,SšdertŠlje sjukhus AB/8580,SE556775992201,9396576,604961,7563,Inhyrd personal, ej bemannings,94599.00,92 594,25 2022-09-30,2022-10-07,2022-10-20,Looft ReklamateljŽ AB,SE556097307401,9396774,605159,7690,…vriga kostnader,11250.00,9 000,00 2022-09-30,2022-12-13,2022-12-16,Gaia Leadership AB,SE556588806101,9398361,606746,7002,Konf/utb/mšten med ext deltag,49650.00,39 720,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-04,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9396577,604962,5824,…vriga avgifter,190800.00,190 800,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-04,Danderyds Sjukhus AB/8510,SE556575616901,9396696,605081,5824,…vriga avgifter,63600.00,63 600,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-11,PraktikertjŠnst AB,556077-2419,9396575,604960,5824,…vriga avgifter,296800.00,296 800,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-11,PraktikertjŠnst AB,556077-2419,9396710,605095,5824,…vriga avgifter,-247335.00,-247 335,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-11,PraktikertjŠnst AB,556077-2419,9396713,605098,5824,…vriga avgifter,-247335.00,-247 335,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-11,PraktikertjŠnst AB,556077-2419,9396714,605099,5824,…vriga avgifter,-247335.00,-247 335,00 2022-09-30,2022-09-30,2022-10-31,Sšdersjukhuset AB/8570,SE556595740301,9396582,604967,7542,IT-tjŠnster adm fšrv sys/appl,16875.00,13 500,00 2022-09-30,2022-09-30,2022-10-31,Medlingscentrum Sverige AB,556776-6935,9396579,604964,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,93125.00,74 500,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Adda AB,SE556026190001,9396584,604969,7670,Tidningar, tidskrifter o prenu,541.00,510,4 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Servicefšrvaltningen/2985,232100-0016,9396721,605106,7561,Konsulter juridik,25276.00,25 276,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Utš Sjštransporter Aktiebolag,SE556235668201,9396697,605082,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),2420.00,1 936,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Utš Sjštransporter Aktiebolag,SE556235668201,9396730,605115,7592,…vriga tjŠnster (Ej konsult),15498.00,12 398,50 2022-09-30,2022-11-21,2022-11-30,Poolia Executive Search AB,SE556573633601,9397620,606005,4691,Platsannonser/rekryteringskost,176250.00,141 000,00 2022-09-30,2022-10-10,2022-10-31,Ekologigruppen AB,556342-2285,9396773,605158,7560,Konsulter švriga,38030.00,30 424,00 2022-09-30,2022-11-01,2022-11-17,Sustainable Innovation i Sverige AB,SE556753401001,9396946,605331,7560,Konsulter švriga,131175.00,104 940,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-21,HSN/1500 (3020),232100-0016,9396641,605026,4698,Fakturerade lšnekostn,3500001.00,3 500 001,00 2022-09-30,2022-10-12,2022-10-31,Knowit Reaktor Stockholm AB,SE556432967901,9396824,605209,7547,IT-tjŠnster švrigt,6756.00,5 404,75 2022-09-30,2022-11-01,2022-11-09,Delegia AB,SE556632236701,9396607,604992,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,1625.00,1 300,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-03,Pro4u AB,SE556590689701,9396646,605031,7544,IT konsulter švrigt,258280.00,104 486,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-03,MediCarrier AB,SE556543616801,9396676,605061,6790,…vr transporter o frakter,269.00,215,28 2022-09-30,2022-09-30,2022-10-31,Informationsteknik Scandinavia AB,SE556385703901,9396642,605027,7547,IT-tjŠnster švrigt,155209.00,124 167,25 2022-09-30,2022-09-30,2022-10-31,Netpublicator APPS AB,556861-8127,9396675,605060,6420,IT-programvar o IT-licenser,3750.00,3 000,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-11-03,Pro4u AB,SE556590689701,9396646,605031,7544,IT konsulter švrigt,258280.00,102 138,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-31,Sonder AB,556713-5875,9396722,605107,7564,Konsulter management,231625.00,185 300,00 2022-09-30,2022-10-25,2022-10-31,PŒ i Sverige AB,SE556277665701,9397036,605421,6420,IT-programvar o IT-licenser,43750.00,35 000,00 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-17,DF Kompetens AB,556386-8255,9396671,605056,4611,Utbildn o konferenser inom Sve,9938.00,7 950,50 2022-09-30,2022-10-07,2022-10-31,Time Danowsky AdvokatbyrŒ AB,SE559179979501,9396753,605138,7561,Konsulter juridik,12700.53,10 160,42 2022-09-30,2022-10-01,2022-10-21,Sthlms lŠns sjv-omr/1100,SE232100001601,9396581,604966,5822,Regionmedel,100000.00,100 000,00