Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Mail'.

Date: Thu, 30 Nov 2023 16:11:08 +0100
Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mail
From: Stine Christophersen <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
To: "Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sjöbo kommun" <xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx>

Till Sjöbo kommun,

Jag önskar att begära ut alla mail mellan Skolchef Ulrica Falck och rektor Joakim Wijkander som skickats mellan den 23/11-2023 och torsdag den 30/11-2023

och

Alla mail som skickats mellan Ulrica Falck och Rebecca Bäckman mellan den 23/11-2023 och torsdag den 30/11-2023

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Stine Christophersen
Reporter Dagens ETC
070-482 14 34

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Är xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sjöbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till xxxx@xxxxxxxxxx.xx:
https://handlingar.se/change_request/new?body=sjobo_kommun

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.


-------------------------------------------------------------------