This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.

Date: Tue, 02 Jan 2024 17:35:54 +0000
Subject: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter
From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
To: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

Till Trafikverket,

Hej igen,

Det har nu gått åtminstone 4 hela arbetsdagar sedan jag frågade senast. Kanske någon annan hos Trafikverket kan svara på frågan om varför ni enbart polisanmälde NTF? Kanske vet inte Marie Hagberg Backlund? Såg nu att jag råkat skriva efternamnet fel förut och ber så mycket om ursäkt för det.

Kanske kan Karl-Johan Johansson svara? Lämnade ni på internrevisionen något förslag till verksamhetsansvariga i den viktiga frågan om polisanmälningar efter konstaterat bedrägeri?

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

-----Original Message-----

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.Med vänlig hälsning,

Trafikverket

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------