This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.

Date: Sun, 17 Dec 2023 14:34:50 +0000
Subject: Re: Sv: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium
From: Hugo Johansson <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
To: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>

Till Trafikverket,

Tack Karl-Johan Johansson för ditt brev.

Men jag förstår nog inte riktigt. Du skriver att det ska finnas en e-postadress till den chef Marie Haglund Backlund som ska tagit beslutet om polisanmälan av NTF som jag uppfattar det.

Jag tolkar det skrivna som att jag nu ska vänta på ett svar från henne om varför Trafikverket bara polisanmälde NTF riks och inte några regionala förbund hos NTF trots att utredningarna som sagt viasr mycket klart att också de medverkade i bedrägeriet. Och det är ju också väldigt tydligt att de tjänat mycket mer än NTF på bidragsfuskandet. Men jag ser ingen e-poostadress till henne. Och jag kan inte heller se något gulmarkerat som du skriver om men om det är just denna fråga i min förra mening du avser är det ju frid och fröjd.

Jag hoppas nu att jag får svar snabbt från Marie Haglund Backlund. Kanske skulle du kunna kontrollfråga att att hon kan läsa mitt meddelande nu?

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

-----Original Message-----

Hej Hugo!Det är vi på Internrevisionen som har till uppgift att hantera
visselblåsningar riktade mot Trafikverket. Vi är också de som utreder
eller leder utredningar i de fall vi beslutar om utredning. Jag tolkade
meddelandet från Kundtjänst som att du begärde ut rapporten men av texten
framgår att du redan tagit del av den. Säg till om vi ska förse dig med
den.När en utredning väl är genomförd lämnas den över till ansvarig chef som
med stöd av verksjurister, HR-specialister och liknande beslutar om
eventuella åtgärder. I detta fall är Marie Hagberg Backlund ansvarig chef
på avdelningsnivå. Förutom Kundtjänst får hon en kopia så kan du se hennes
e-postadress. Om din fråga är den jag gulmarkerat så är det nog hon som är
bäst lämpad att svara på den. Det är inget vi på Internrevisionen ska
svara på. Bekräfta gärna till Marie om det är själva beslutet efter
utredningen du är intresserad av.Kundtjänst och Marie för kännedom.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Med vänlig hälsningKarl-Johan Johansson

Internrevisionschef[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

Från: Internrevision, IR <[e-postadress]>
Skickat: den 12 december 2023 11:52
Till: Eriksson Leif, IR <[e-postadress]>; Johansson
Karl-Johan, IR <[e-postadress]>; Timmersjö Caroline,
IR <[e-postadress]>
Ämne: VB: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

________________________________

Från: Kundärende
Skickat: den 12 december 2023 11:52:17 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin,
Bern, Rom, Stockholm, Wien
Till: Internrevision, IR
Ämne: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och DiariumHej!

Kan ni hjälpa till i detta ärende eller hänvisa mig rätt?

Tack på förhand.Vi fick 2023-12-06 in detta ärende som vi behöver hjälp att besvara.
Alla kundfrågor ska hanteras skyndsamt enligt lagkrav och Trafikverket
egna servicemål.

Svara på ärendet genom att

1. svara direkt till kunden, med en kopia till oss, eller

2. svara oss så förmedlar vi svaret vidare.

Om du inte är rätt person att svara på ärendet, meddela då oss vem som kan
göra det istället.Tänk på att inte ändra i ämnesfältet när du svarar på detta meddelande,
för att ditt svar ska hamna rätt.Rubrik/Ämne:Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskar två pdf-rapporter
upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska
oegentligheter

Vägnamn/Vägnummer:

Län/Kommun:

,Beskrivning:Till Trafikverket,
Jag tycker fortfarande att detta system är krångligt och det har hänt
flera gånger att jag tvingats skriva om efter att det jag skrivit bara
tycks ha gått upp i rök. Jag skickade nyss en fråga avsedd för
Internrevisionen eller kanske ännu hellre den avdelning som blev drabbad
av bidragsfusket som kortfattat kan sammanfattas:
Varför polisanmälde Trafikverket inte de regionala NTF-förbunden utan bara
huvudförbundet NTF ("NTF riks" som det står i rapporten) - trots att det
så tydligt framgår av dokumentationen jag fått ut att även de regionala
förbunden deltog aktivt i både bedrägeriet och framförallt i att försöka
dälja det genom att redovisa kraftigt upptrissade uppgifter om sina
arbetsinsatser i de granskade projekten?
Jag skrev nu detta igen eftersom jag fick känslan att det jag först skrev
bara försvann.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------