Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Handlingar kring Husbåten på Röskär'.