Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om handlingar gällande idrottshall F7 Såtenäs'.Upphandlingsdokument
2022-10-14
Upphandlande organisation
Upphandling
Fortifikationsverket 
Renovering idrottsbyggnad, F7 Såtenäs - 
Daniel Claesson 
omtag 
1140/2022 
Publicerad 2022-06-17 13:34 
Sista anbudsdag: 2022-09-09 23:59
Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen
Texten ingår i kvalificeringen
Texten kommer att ingå i avtalet
Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen
Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas
Texten/frågan innehåller ESPD-krav
Frågan är viktad och ingår i utvärderingen
Frågan är viktad och ingår i utvärderingen
Frågan ställs endast upplysningsvis
Frågan besvaras av upphandlaren
Frågan är markerad för särskild uppföljning
1. Formulär till anbud
Anbudsgivande företag
a. Företagets namn:
Fritext
b. Organisationsnummer:
Fritext
c. Adress:
Fritext
d. Postadress:
Fritext
e. Entreprenörens ombud (ange namn, telefonnummer och E-post adress):
Fritext
Sida 1/2

1140/2022 Renovering idrottsbyggnad, F7 Såtenäs - 
Publicerad 2022-06-17 13:34
omtag
f. PG alt. BG nummer:
Fritext
Anbud
Genom att avge anbud erbjuder sig härmed anbudsgivaren att för Fortifikationsverkets räkning och i 
full överensstämmelse med i Administrativa föreskrifter under AFB.22 angivet förfrågningsunderlag, 
samt av Fortifikationsverket under anbudstiden översända skrivelser utföra aktuellt arbete för ett fast 
pris utan indexreglering enligt nedan offererad anbudssumma.
Anbudssumma:
Prisfält
Ersättning för tillkommande arbeten för yrkesarbetare och maskiner 
multiplicerat med antal fiktiva timmar

Ersättning för tidarbete, inkl. resor och traktamente, arbetsledning, alla omkostnader, avgifter och 
arvode i fast prisläge utan indexreglering utgår enligt nedan offererade timpriser.
Timkostnader:
Prismatris. 10 rader
Specifikation
Kvantitet
Enhet
Pris per enhet (SEK)
Byggnadsarbetare (bygg, plåt, smed etc.)
320
tim.
Anläggningsarbetare
80
tim.
Målare
200
tim.
Montör luftbehandling
240
tim.
Montör rör
200
tim.
Montör el, tele
240
tim.
Montör SÖ
80
tim.
SÖ-tekniker (programmering)
40
tim.
Grävmaskin hjulburen 10-20 ton, inkl. förare
40
tim.
Lastbil typ boggi, inkl.
40
tim.
Option - Tillbyggnad materialförråd
Optionspris:
Prisfält
Sida 2/2