Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om handlingar gällande idrottshall F7 Såtenäs'.


UNDERRÄTTELSE OM TILLDELNING
2022-09-16
Upphandlande organisation
Upphandling
Fortifikationsverket 
Renovering idrottsbyggnad, F7 Såtenäs - 
Daniel Claesson 
omtag 
1140/2022 
Översiktlig information
Annons publicerad: 2022-06-17 
Sista anbudsdag: 2022-09-09 23:59 
Lagrum: Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 
Upphandlingsförfarande: Enstegsupphandling
Anbudssammanställning
Inkomna anbud:
5562274315, Byggnadsfirma Kennet Ivehag AB 
5565278198, MVB Väst AB 
5566781943, Tommy Byggare AB 
Kvalificerade anbud:
5562274315, Byggnadsfirma Kennet Ivehag AB 
5565278198, MVB Väst AB 
5566781943, Tommy Byggare AB 
Slutsats och motivering
Fortifikationsverket ämnar att teckna avtal med:
5562274315, Byggnadsfirma Kennet Ivehag AB 
Beslutet grundar sig på antaget anbud enligt lägst pris.
Anbudspriser framgår av bifogad anbudsutvärdering.
Avtalsspärr
Avtalsspärr råder till och med 2022-09-27, och kontrakt kommer som tidigast att ingås dagen efter 
nyssnämnt datum.
Vi tackar för visat intresse.
 
Fortifikationsverket
 
Daniel Claesson
Entreprenadupphandlare
Sida 1/1