Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)'.