Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar'.