Vad betyder "licensfri"?

Jan Ainali gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Jämtlands Län

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Till Länsstyrelsen I Jämtlands Län,

Jag såg på sidan: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om...

att flera av dataseten har "Villkor: Licensfri". För mig antyder de att de saknar en explicit licens (som skulle ha kunna varit CC 0 eller liknande) och alltså är under vanlig upphovsrätt (och egentligen kanske inte borde vara listade på sidan med öppna data). Är det vad ni avser? Eller menar ni egentligen "Villkor: Utan upphovsrätt" eller "Villkor: CC 0"?

På samma sätt är "Villkor: Licensfri med hänvisning" förvirrande. Menar ni "Licens: CC BY 2.5 SE" som ni nämner i förbigående på samma sida? Om det är fallet, var specifika, eftersom att det numera finns en 4.0 på svenska också.

Med vänlig hälsning,

Jan Ainali

Länsstyrelsen Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jämtlands Län

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: LST-RB-Öppna Data <[email address]>
Skickat: den 10 februari 2020 11:19
Till: Länsstyrelsen Jämtlands län <[County Administrative Board of Jämtland County request email]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad betyder "licensfri"?

Hej, inom öppna data projektet har vi tagit fram ett förslag till policy, se nedan. Detta är dock inte beslutat ännu utan endast ett utkast. Men jag hoppas att det framgår vilka licenser vi förespråkar. Så licensfri är snarare CC-0 licens.

Öppna data/ gm Janette Johansson

"Förslag till policy för vidareutnyttjande av länsstyrelsernas data/information

Det är bara informationsägaren som kan licensiera data/information. När länsstyrelserna beställer data/information anges i avtal och överenskommelser att data/information ska levereras med licenser enligt denna policy till länsstyrelserna eller till länsstyrelsernas datavärdar.

Rapporter, bilder, filmer och ljudklipp ska licensieras med CC BY-licens.
Övriga data ska licensieras med CC 0-licens. Se avgränsningar nedan.
När länsstyrelsernas rapporter, bilder, filmer och ljudklipp tillgängliggörs med CC BY-licens är de fria att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på med enda kravet att upphovsman/upphovsmän ska anges när verket/verken används, bearbetas eller sprids.

Länsstyrelsernas data som tillgängliggörs med CC 0-licens är fria att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på utan angivande av källa.
Policyn omfattar data/information som länsstyrelserna helt eller delvis har finansierat framtagandet av och/eller som länsstyrelserna är informationsansvarig myndighet för.

Policyn omfattar både strukturerad data (mätvärden, data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, metadata) och ostrukturerad data som löpande text, bilder, filmer och ljudklipp.

Policyn omfattar inte information som omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400), som omfattas av tredje mans upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS1960:729), som skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen (SFS1998:204) eller som av annat skäl skyddats av länsstyrelserna."

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Länsstyrelsen Jämtlands län <[County Administrative Board of Jämtland County request email]>
Skickat: den 7 februari 2020 15:45
Till: LST-RB-Öppna Data <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad betyder "licensfri"?

Med vänlig hälsning

Centraldiariet/Registrator

Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND
Besöksadress: Residensgränd 7
Telefon växel: 010-225 30 00
Webb: www.lansstyrelsen.se/jamtland

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Ainali <[FOI #468 email]>
Skickat: den 6 februari 2020 09:54
Till: Länsstyrelsen Jämtlands län <[County Administrative Board of Jämtland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad betyder "licensfri"?

Till Länsstyrelsen I Jämtlands Län,

Jag såg på sidan: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om...

att flera av dataseten har "Villkor: Licensfri". För mig antyder de att de saknar en explicit licens (som skulle ha kunna varit CC 0 eller liknande) och alltså är under vanlig upphovsrätt (och egentligen kanske inte borde vara listade på sidan med öppna data). Är det vad ni avser? Eller menar ni egentligen "Villkor: Utan upphovsrätt" eller "Villkor: CC 0"?

På samma sätt är "Villkor: Licensfri med hänvisning" förvirrande. Menar ni "Licens: CC BY 2.5 SE" som ni nämner i förbigående på samma sida? Om det är fallet, var specifika, eftersom att det numera finns en 4.0 på svenska också.

Med vänlig hälsning,

Jan Ainali

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #468 email]

Är [County Administrative Board of Jämtland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Jämtlands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Tack,

Tack för svaret, då förstår jag vad ni menar. Jag uppmanar er ändå till att ta till er av min förvirring, den kommer säkerligen att uppstå hos alla andra som är intresserad av öppna data. För att göra det så tydligt som möjligt bör ni på varje ställe istället för att skriva "Villkor: licensfri" explicit skriva "Villkor: CC 0" och istället för "Villkor: Licensfri med hänvisning" skriva "Licens: CC BY 2.5 SE". På det sättet har ni gjort allt ni har kunnat för att slippa fler förvirrade frågor från potentiella dataanvändare som är vana med att se sådana märkningar.

Med vänliga hälsningar,
Jan Ainali

Länsstyrelsen Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jämtlands Län

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: LST-RB-Öppna Data <[email address]>
Skickat: den 11 februari 2020 09:41
Till: Länsstyrelsen Jämtlands län <[County Administrative Board of Jämtland County request email]>
Ämne: Sv: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad betyder "licensfri"?

Tack, vi tar till oss detta och ändrar så snart vi får något beslut på "policyn"

/Janette

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Länsstyrelsen Jämtlands län <[County Administrative Board of Jämtland County request email]>
Skickat: den 11 februari 2020 06:48
Till: LST-RB-Öppna Data <[email address]>
Ämne: VB: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad betyder "licensfri"?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Ainali <[FOI #468 email]>
Skickat: den 10 februari 2020 15:28
Till: Länsstyrelsen Jämtlands län <[County Administrative Board of Jämtland County request email]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad betyder "licensfri"?

Tack,

Tack för svaret, då förstår jag vad ni menar. Jag uppmanar er ändå till att ta till er av min förvirring, den kommer säkerligen att uppstå hos alla andra som är intresserad av öppna data. För att göra det så tydligt som möjligt bör ni på varje ställe istället för att skriva "Villkor: licensfri" explicit skriva "Villkor: CC 0" och istället för "Villkor: Licensfri med hänvisning" skriva "Licens: CC BY 2.5 SE". På det sättet har ni gjort allt ni har kunnat för att slippa fler förvirrade frågor från potentiella dataanvändare som är vana med att se sådana märkningar.

Med vänliga hälsningar,
Jan Ainali

visa citerade sektioner