Upphandlingsplan Strängnäs

PublicInsight gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Strängnäs kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Strängnäs kommun hade inte den begärda informationen.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.strangnas.se/arbete-och-fore...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Strängnäs kontaktcenter, Strängnäs kommun

Tack för att du har kontaktat oss på Strängnäs kommun!

 

I vissa ärenden behöver vi ta hjälp av våra medarbetare för att få ett
korrekt svar på er fråga.

Vid akuta ärenden, vänligen ring Kontaktcenter på tfn 0152-291 00.

  

[1]Så här begär du ut handlingar från kommunen

På kommunens webbsida, [2]www.strangnas.se, kan du hitta mer information
om våra verksamheter samt göra felanmälan.

[3]Information om öppettider samt fler sätt att kontakta kommunen hittar
du här

 

Med vänliga hälsningar
Kontaktcenter
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00
[4][e-postadress]
[5]www.strangnas.se
Inkomna handlingar såsom e-post som skickas till Strängnäs kommun blir som
huvudregel allmänna handlingar. Strängnäs kommun hanterar dina
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se
[6]https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2021KC39063
Ärendebeskrivning: Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel
eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Jag är tacksam om
handlingarna kan skickas som e-post eller genom utlämnande via någon annan
elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så
räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig. Om
utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. (1)
https://www.strangnas.se/arbete-och-fore...
Med vänlig hälsning, Public Insight
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #826 e-postadress] Är [Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Strängnäs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers I vissa fall kommer publiceringar
av förfrågningar och svar att vara fördröjd. Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att
länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________
 

References

Visible links
1. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
2. http://www.strangnas.se/
3. https://www.strangnas.se/ovrigt/kontakta...
4. mailto:[e-postadress]
5. file:///tmp/www.strangnas.se
6. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...

E-post Inköp, Strängnäs kommun

Hej,

 

Kommunens upphandlingsplan finns enbart via länken du hänvisade till
([1]https://www.strangnas.se/arbete-och-fore...).
Övrigt material när det gäller upprättande av planen betraktar vi som
arbetsmaterial.

 

Mvh

Mats Lange
Inköpschef

Inköpsenheten

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 52
Fax 0152-292 09
Mobil 0730-78 98 68

[2][e-postadress]

[3]www.strangnas.se

Från: Public Insight <[4][Registrators #826 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:13
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Strängnäs kommun
<[5][Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Strängnäs

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut
enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1)
[6]https://www.strangnas.se/arbete-och-fore...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #826 e-postadress]

Är [8][Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Strängnäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:
[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.strangnas.se/arbete-och-fore...
2. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.strangnas.se
4. mailto:[Registrators #826 e-postadress]
5. mailto:[Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.strangnas.se/arbete-och-fore...
7. mailto:[Registrators #826 e-postadress]
8. mailto:[Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers