Upphandlingsplan Karlskoga

PublicInsight gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Karlskoga kommun hade inte den begärda informationen.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej!

Tack för ditt mejl!

Ditt ärende har fått ärendenummer 2021SC18354.
Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig.

Skickar du in ditt ärende efter kontorstid hanteras det nästkommande
arbetsdag.

Är ditt ärende akut efter kontorstid, finner du information om aktuella
telefonnummer på hemsida genom denna länk:
[1]https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
Klicka på "kontakt efter kontorstid" för att se mer information.

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss!
Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej !

 

Tack för du kontaktat oss!

 

Ditt ärende med ärendenummer 2021SC18354 är fördelat till ansvarig enhet.

Om du önskat återkoppling på ditt ärende kommer ärendet att besvaras  av
enheten eller av oss på servicecenter.

 

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss på kommunens servicecenter.

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[1][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

Hej,

Karlskoga kommun har ingen fastställd upphandlingsplan.
Har ni ytterligare frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att
kontakta mig.

Vänliga hälsningar

Ola Gustafsson
Upphandlare
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-61030
[1][e-postadress]
[2]www.karlskoga.se
Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga

 

Från: Public Insight <[Registrators #845 e-postadress]>
Skickat: den 20 september 2021 14:53
Till: Karlskoga - Info Karlskoga <[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Karlskoga
Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #845 e-postadress]

Är [Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Karlskoga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.karlskoga.se/

Hej!

Brukar ni fastställa den eller planerar att fastställa denna?

Med vänliga hälsningar,

PublicInsight

Det här utskecket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[email address]
070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB
[email address]
070-712 43 57

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

Hej,

Nej, den fastställs inte utan är ett arbetsdokument som ständigt justeras
beroende på prioriteringar och uppkomna behov.

Mvh
Ola Gustafsson

Från: Public Insight <[Registrators #845 e-postadress]>
Skickat: den 8 oktober 2021 09:03
Till: [Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan
Karlskoga [2021SC18354]
Hej!

Brukar ni fastställa den eller planerar att fastställa denna?

Med vänliga hälsningar,

PublicInsight

Det här utskecket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[e-postadress]
070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB
[e-postadress]
070-712 43 57

visa citerade sektioner