Hej!
Finns er upphandlingsplan i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Region Dalarna

Ditt mail är mottaget och hanteras därmed av en registrator på Region Dalarna. Brevlådan öppnas endast under ordinarie kontorstid, helgfri vardag. Om du behöver kontakt med vården hänvisas du till www.1177.se<http://www.1177.se> eller 1177 på telefon.
Under en kort period mottas även mail till [e-postadress] via denna e-postlåda men tänk på att vi svarar via [Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling] och hänvisar till den adressen.
I och med att man skickar mail till denna e-post blir det en allmän handling och kommer att hanteras därefter. Om ditt mail innehåller personuppgifter kommer de att behandlas utifrån att de ingår i en allmän handling. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa på våran hemsida: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Your mail has been received and handled by a registrar at the County Council Dalarna.
The letterbox is only opened during normal office hours, on a daily basis. If you need contact due to illnes, please visit www.1177.se<http://www.1177.se> or call 1177 by phone.
By sending mail to this e-mail, it becomes an official document If your mail contains personal information, they will be treated based on the fact that they are part of a general act. For more information about how we handle personal data, please read more on our website: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Region Dalarna

Hej!

Upphandlingsenheten på Region Dalarna håller på att arbeta fram en långsiktig upphandlingsplan, men det finns alltså inte en sådan i existerande form i dagsläget. Länk till e-avrop avtalsdatabasen finns på: https://www.e-avrop.com/ltdalarna/Defaul...
Om det är någon specifik upphandling ni söker så får ni gärna återkomma.

Med vänlig hälsning
Sandra

Sandra Evervi – Koordinator, Gemensam utlämningsfunktion
Region Dalarna – Central Förvaltning
Telefon: 072-504 89 39  | E-post: [e-postadress]
GUF - Telefon: 023-491003 | E-post: [e-postadress]
www.regiondalarna.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #661 e-postadress]>
Skickat: den 9 september 2021 13:22
Till: Region Dalarna <[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Finns er upphandlingsplan i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #661 e-postadress]

Är [e-postadress] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Region Dalarna? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Tack för svar! Finns det något datum på när upphandlingsplanen kan vara fastställd?

Med vänlig hälsning,

Public Insight

Region Dalarna

Ditt mail är mottaget och hanteras därmed av en registrator på Region Dalarna. Brevlådan öppnas endast under ordinarie kontorstid, helgfri vardag. Om du behöver kontakt med vården hänvisas du till www.1177.se<http://www.1177.se> eller 1177 på telefon.
Under en kort period mottas även mail till [e-postadress] via denna e-postlåda men tänk på att vi svarar via [Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling] och hänvisar till den adressen.
I och med att man skickar mail till denna e-post blir det en allmän handling och kommer att hanteras därefter. Om ditt mail innehåller personuppgifter kommer de att behandlas utifrån att de ingår i en allmän handling. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa på våran hemsida: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Your mail has been received and handled by a registrar at the County Council Dalarna.
The letterbox is only opened during normal office hours, on a daily basis. If you need contact due to illnes, please visit www.1177.se<http://www.1177.se> or call 1177 by phone.
By sending mail to this e-mail, it becomes an official document If your mail contains personal information, they will be treated based on the fact that they are part of a general act. For more information about how we handle personal data, please read more on our website: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Region Dalarna

Hej,
Målet är att upphandlingsplanen skall vara klar till årsskiftet 21/22.

Med vänliga hälsningar

Upphandlingsavdelningen
Region Dalarna – Upphandlingsavdelningen
Telefon: 023-49 00 00
E-post: [e-postadress]

www.regiondalarna.se
www.regiondalarnaplus.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #661 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:38
Till: Region Dalarna <[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej,

Tack för svar! Finns det något datum på när upphandlingsplanen kan vara fastställd?

Med vänlig hälsning,

Public Insight

visa citerade sektioner