Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Höganäs kommun

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att återkomma till dig
inom kort.
Du vet väl om att du på vår hemsida [1]www.hoganas.se kan lösa flera av
dina ärende till kommunen samt få snabba svar via vår chatt! Chatten på
hemsidan är bemannad på vardagar klockan 8.00-17.00. Du kan också använda
dig av hemsidans sökfunktion för att hitta svaret på din specifika fråga.

Här kan du göra din felanmälan gällande belysning, grönytor eller klotter,
[2]länk till e-tjänst för felanmälan
 

För att erbjuda dig självservice dygnet runt och när det passar dig så har
flera av kommunens verksamheter e-tjänster. Du kan exempelvis ansöka om
barnomsorg, busskort, bygglov eller lämna in tips på evenemang via våra
e-tjänster på [3]www.hoganas.se/minasidor.

 

Med vänlig hälsning

 

HÖGANÄS SERVICECENTER
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Centralgatan 20
263 38 Höganäs
TEL: 042-337100
[4]WWW.HOGANAS.SE

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2021SC58060
Ärendebeskrivning: Hej! Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i
format som excel eller word. Jag är tacksam om handlingarna kan skickas
som e-post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns
handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till
sidan där handlingen finns tillgänglig. Om utlämnandet är förknippat med
en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan
utlämnandet sker. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Public Insight
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #725 e-postadress] Är [Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Höganäs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers I vissa fall kommer publiceringar
av förfrågningar och svar att vara fördröjd. Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att
länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.hoganas.se/
2. https://minasidor.hoganas.se/oversikt/ov...
3. http://www.hoganas.se/minasidor
4. http://www.hoganas.se/

Höganäs kommun

Hej,

Tack för din fråga!

Vill du specificera vad du menar med upphandlingsplan. Är det en lista
över kommande upphandlingar eller kommunens upphandlingspolicy, eller
något annat?

Vänliga hälsningar,
Axel Victorin
Höganäs kommun

 

Från: Public Insight <[Registrators #725 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:27
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Höganäs kommun
<[Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan
Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #725 e-postadress]

Är [Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Höganäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Om kommunen har planerade / önskade upphandlingar för hösten 2021 eller för nästa år till exempel. Har ni en en lista över kommande upphandlingar så begär jag ut det.

Stockolms upphandlingsplan som exempel: https://www.sll.se/contentassets/1ab2354...

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

Höganäs kommun

Hej,

Tyvärr måste jag meddela att vi inte har någon plan av den typ du
efterfrågar. Vi hoppas att vi kan utveckla upphandlingsverksamheten så att
vi inom något år ska kunna ha en upphandlingsplan av den typ du beskriver.

Vänliga hälsningar,
Axel Victorin

 

Från: Public Insight <[Registrators #725 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 13:36
Till: Höganäs kommun <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan
[2021SC58060]
Hej,

Om kommunen har planerade / önskade upphandlingar för hösten 2021 eller
för nästa år till exempel. Har ni en en lista över kommande upphandlingar
så begär jag ut det.

Stockolms upphandlingsplan som exempel:
https://www.sll.se/contentassets/1ab2354...

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

visa citerade sektioner

Hej!

Tack för svar, det låter bra :)

Med vänlig hälsning,

PublicInsight

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[email address]
070 970 31 08