Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Rasmus Lundqvist, Borås stad

Hej,

Borås Stad har idag ingen fastställd upphandlingsplan.

Med vänliga hälsningar

Rasmus Lundqvist
Upphandlingsjurist
-----------------------------------------------------
Borås Stad - Koncerninköp - Stadsledningskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 57
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 74 05
E-Post: [e-postadress]

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 10 september 2021 10:14
Till: Martin Perlstedt <[e-postadress]>; Rasmus Lundqvist <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #682 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 09:40
Till: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #682 e-postadress]

Är [Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Borås stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------