Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig verksamhet under ett eller flera år.
Finns upphandlingsplanen publicerad på er webbplats, så räcker det med en länk dit.

Tack på förhand!
Elenor

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se
 
Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[email address]
070 970 31 08
 
Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB
[email address]
070-712 43 57

Registrator, Statens museer för världskultur

1 Bilaga

Hej,

 

Vi bekräftar mottagandet av er begäran och återkommer så snart vi kan.

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Charlotta Arnström Frykman

Registrator

Statens museer för världskultur

Södra vägen 54, 412 54 Göteborg

Tel 010-456 1102

[Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling]

www.varldskulturmuseerna.se

 

 

[1]Beskrivning: cid:image001.jpg@01CD2E8D.624D6C40

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #973 e-postadress]>
Skickat: den 20 oktober 2021 16:16
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

 

Hej!

 

 

 

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis
ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig
verksamhet under ett eller flera år.

 

Finns upphandlingsplanen publicerad på er webbplats, så räcker det med en
länk dit.

 

 

 

Tack på förhand!

 

Elenor

 

 

 

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

 

 

 

Kontakta gärna oss

 

Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se

 

[2][e-postadress]

 

070 970 31 08

 

 

 

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB

 

[3][e-postadress]

 

070-712 43 57

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[4][Registrators #973 e-postadress]

 

 

 

Är [5][Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Museer För Världskultur?
Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

 

[6]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[7]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Registrators #973 e-postadress]
5. mailto:[Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://eur02.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Registrator, Statens museer för världskultur

Hej,

Statens museer för världskultur har ingen upphandlingsplan.

Vänliga hälsningar,
Jenny Ringarp
Handläggare och registrator
Statens museer för världskultur
Södra vägen 54, 412 54 Göteborg
Tel 010-456 1131
[e-postadress]
www.varldskulturmuseerna.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #973 e-postadress]>
Skickat: den 20 oktober 2021 16:16
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig verksamhet under ett eller flera år.

Finns upphandlingsplanen publicerad på er webbplats, så räcker det med en länk dit.

Tack på förhand!

Elenor

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

 

Kontakta gärna oss

Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se

[e-postadress]

070 970 31 08

 

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB

[e-postadress]

070-712 43 57

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #973 e-postadress]

Är [Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Museer För Världskultur? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------