Hej!

Jag vill enligt offentlighetsprincipen begära ut er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Jenny Sundén, Skellefteå buss AB

Hej!

Vi ansluter till koncerngemensamma upphandlingar avseende ramavtal då det passar. I övrigt upphandlar vi i enlighet med LUF avseende fordon och övrigt som är mer av engångskaraktär.

Med vänliga hälsningar
Jenny Sundén
HR-chef

Tel 0910 72 56 18
[mobilnummer]
[e-postadress]
www.skebuss.se

Läs mer om oss i vår interaktiva broschyr!

visa citerade sektioner