Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

O-RB-Upphandling, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Hej!

Vi har ingen fastställd upphandlingsplan för myndigheten.

 

Med vänlig hälsning

_______________________________

Anna Lindblom
Upphandlare
Avdelningen för verksamhetsstöd
Länsstyrelsen Västra Götaland

 

010-224  54 44
[1][e-postadress]

[2]www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

[3]Så hanterar vi dina personuppgifter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Public Insight <[4][Registrators #776 e-postadress]>

Skickat: den 10 september 2021 11:22

Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
<[5][Länsstyrelsen i Västra Götalands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

 

Hej!

 

 

 

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

 

 

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Public Insight

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[6][Registrators #776 e-postadress]

 

 

 

Är [7][Länsstyrelsen i Västra Götalands Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Västra Götalands
Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

 

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
3. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
4. mailto:[Registrators #776 e-postadress]
5. mailto:[Länsstyrelsen i Västra Götalands Län e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #776 e-postadress]
7. mailto:[Länsstyrelsen i Västra Götalands Län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers

Hej!

Tack för svar! När och om kan upphandlingsplanen vara fastställd?

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

O-RB-Upphandling, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Hej igen
Vi arbetar inte enligt någon fastställd upphandlingsplan så jag har tyvärr inget att delge dig.

Med vänlig hälsning
_______________________________
Anna Lindblom
Upphandlare
Avdelningen för verksamhetsstöd
Länsstyrelsen Västra Götaland

010-224  54 44
[e-postadress]
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Så hanterar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #776 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:57
Till: O-RB-Upphandling <upphandling.[Länsstyrelsen i Västra Götalands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Tack för svar! När och om kan upphandlingsplanen vara fastställd?

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

visa citerade sektioner