Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Daniel Nilsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Stockholms stad,

Jag vill ha ut all information gällande upphandlingen som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar.

Med vänlig hälsning,
Daniel Nilsson

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholms stad

Hej,

För att kunna lämna ut handlingar så ber vi er precisera vad det är för handlingar som ni önskar utlämnade.
I en upphandling med förhandlat förfarande finns normalt följande handlingar:

- Annons (Annonsen där anbudsgivare bjuds in att delta i upphandlingen samt krav på leverantören)
- Ansökningar (De svar som anbudsgivare skickar in på annonsen)
- Anbudsinbjudan (Upphandlingsunderlaget mede krav på tjänsten)
- Anbud (De anbud som anbudsgivarna skickar in som svar på anbudsinbjudan)
- Frågor och svar under processen beskriven ovan
- Tilldelningsbeslut med tillhörande upphandlingsrapport (Beslutet om vem som vinner samt skälen för detta)
- Avtal med vinnande anbudsgivare

Med vänlig hälsning
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Nilsson <[Registrators #1245 e-postadress]>
Skickat: den 29 november 2021 11:15
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Till Stockholms stad,

Jag vill ha ut all information gällande upphandlingen som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar.

Med vänlig hälsning,

Daniel Nilsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1245 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

jag vill ta del av följande underlag:

- Annons (Annonsen där anbudsgivare bjuds in att delta i upphandlingen samt krav på leverantören)
- Ansökningar (De svar som anbudsgivare skickar in på annonsen)
- Anbudsinbjudan (Upphandlingsunderlaget med krav på tjänsten)
- Anbud (De anbud som anbudsgivarna skickar in som svar på anbudsinbjudan)
- Frågor och svar under processen beskriven ovan
- Tilldelningsbeslut med tillhörande upphandlingsrapport (Beslutet om vem som vinner samt skälen för detta)
- Avtal med vinnande anbudsgivare

Med vänliga hälsningar,

Daniel Nilsson

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholms stad

1 Bilaga

Hej,

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) tar vi ut en avgift ut för utlämnande av handlingar som omfattar mer än 9 sidor. Se bifogad prislista.
Vi bedömer att de begärda handlingarna omfattar 562 sidor vilket innebär en kostnad på 1 154 kr.

Återkom med besked om din begäran kvarstår eller om du vill ändra den.

Om du fortsatt önskar få ut handlingarna behöver du göra en insättning på 1 154 kr till stadens PG-konto. Återkom gärna med ett kvitto på att betalningen är utförd. Önskar du vara anonym måste inbetalningen ske med kontanter till plusgirokonto.
Vårt plusgirokonto: PG 11871-1
Uppge referenskod: 1104405151

Med vänlig hälsning
Fanny Ericson Hållén
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Nilsson <[Registrators #1245 e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2021 09:33
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

jag vill ta del av följande underlag:

- Annons (Annonsen där anbudsgivare bjuds in att delta i upphandlingen samt krav på leverantören)

- Ansökningar (De svar som anbudsgivare skickar in på annonsen)

- Anbudsinbjudan (Upphandlingsunderlaget med krav på tjänsten)

- Anbud (De anbud som anbudsgivarna skickar in som svar på anbudsinbjudan)

- Frågor och svar under processen beskriven ovan

- Tilldelningsbeslut med tillhörande upphandlingsrapport (Beslutet om vem som vinner samt skälen för detta)

- Avtal med vinnande anbudsgivare

Med vänliga hälsningar,

Daniel Nilsson

visa citerade sektioner

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholms stad

Hej igen,

Jag angav fel antal sidor i mejlet nedan. Ber om ursäkt om det.
Återkommer så snart som möjligt med det korrekta antalet sidor som begäran omfattar.

Med vänlig hälsning
Fanny Ericson Hållén
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2021 09:51
Till: Daniel Nilsson <[Registrators #1245 e-postadress]>
Ämne: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Hej,

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) tar vi ut en avgift ut för utlämnande av handlingar som omfattar mer än 9 sidor. Se bifogad prislista.
Vi bedömer att de begärda handlingarna omfattar 562 sidor vilket innebär en kostnad på 1 154 kr.

Återkom med besked om din begäran kvarstår eller om du vill ändra den.

Om du fortsatt önskar få ut handlingarna behöver du göra en insättning på 1 154 kr till stadens PG-konto. Återkom gärna med ett kvitto på att betalningen är utförd. Önskar du vara anonym måste inbetalningen ske med kontanter till plusgirokonto.
Vårt plusgirokonto: PG 11871-1
Uppge referenskod: 1104405151

Med vänlig hälsning
Fanny Ericson Hållén
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Nilsson <[Registrators #1245 e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2021 09:33
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

jag vill ta del av följande underlag:

- Annons (Annonsen där anbudsgivare bjuds in att delta i upphandlingen samt krav på leverantören)

- Ansökningar (De svar som anbudsgivare skickar in på annonsen)

- Anbudsinbjudan (Upphandlingsunderlaget med krav på tjänsten)

- Anbud (De anbud som anbudsgivarna skickar in som svar på anbudsinbjudan)

- Frågor och svar under processen beskriven ovan

- Tilldelningsbeslut med tillhörande upphandlingsrapport (Beslutet om vem som vinner samt skälen för detta)

- Avtal med vinnande anbudsgivare

Med vänliga hälsningar,

Daniel Nilsson

visa citerade sektioner

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholms stad

1 Bilaga

Hej,

De begärda handlingarna omfattar 2 031 sidor.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) tar vi ut en avgift ut för utlämnande av handlingar som omfattar mer än 9 sidor. Se bifogad prislista.
Vi bedömer att de begärda handlingarna omfattar 2 031 sidor vilket innebär en kostnad på 4 092 kr.

Återkom med besked om din begäran kvarstår eller om du vill ändra den.

Om du fortsatt önskar få ut handlingarna behöver du göra en insättning på 4 092 kr till stadens PG-konto. Återkom gärna med ett kvitto på att betalningen är utförd. Önskar du vara anonym måste inbetalningen ske med kontanter till plusgirokonto.
Vårt plusgirokonto: PG 11871-1
Uppge referenskod: 1104405151

Med vänlig hälsning
Fanny Ericson Hållén
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2021 11:48
Till: [Registrators #1245 e-postadress]
Ämne: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Hej igen,

Jag angav fel antal sidor i mejlet nedan. Ber om ursäkt om det.
Återkommer så snart som möjligt med det korrekta antalet sidor som begäran omfattar.

Med vänlig hälsning
Fanny Ericson Hållén
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2021 09:51
Till: Daniel Nilsson <[Registrators #1245 e-postadress]>
Ämne: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Hej,

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) tar vi ut en avgift ut för utlämnande av handlingar som omfattar mer än 9 sidor. Se bifogad prislista.
Vi bedömer att de begärda handlingarna omfattar 562 sidor vilket innebär en kostnad på 1 154 kr.

Återkom med besked om din begäran kvarstår eller om du vill ändra den.

Om du fortsatt önskar få ut handlingarna behöver du göra en insättning på 1 154 kr till stadens PG-konto. Återkom gärna med ett kvitto på att betalningen är utförd. Önskar du vara anonym måste inbetalningen ske med kontanter till plusgirokonto.
Vårt plusgirokonto: PG 11871-1
Uppge referenskod: 1104405151

Med vänlig hälsning
Fanny Ericson Hållén
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Nilsson <[Registrators #1245 e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2021 09:33
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling som TietoEvry vann, avseende systemdrift, systemförvaltning och vidareutveckling av stadens ca 500 it-system och plattformar

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

jag vill ta del av följande underlag:

- Annons (Annonsen där anbudsgivare bjuds in att delta i upphandlingen samt krav på leverantören)

- Ansökningar (De svar som anbudsgivare skickar in på annonsen)

- Anbudsinbjudan (Upphandlingsunderlaget med krav på tjänsten)

- Anbud (De anbud som anbudsgivarna skickar in som svar på anbudsinbjudan)

- Frågor och svar under processen beskriven ovan

- Tilldelningsbeslut med tillhörande upphandlingsrapport (Beslutet om vem som vinner samt skälen för detta)

- Avtal med vinnande anbudsgivare

Med vänliga hälsningar,

Daniel Nilsson

visa citerade sektioner