Statistik på slutrapporterade kvicksilversaneringar på Tandläkarkliniker i Stockholm

Begäran blev framgångsrik.

Nathalie Jakobsson

Till Stockholms stad,

Jag behöver information om antalet slutrapporterade kvicksilversaneringar på tandläkarkliniker inom Stockholm from 1/1 2020 tom 1/1 2021.

Med vänlig hälsning,
Nathalie Jakobsson

Jenny Weimer, Stockholms stad

1 Bilaga

Hej,

 

Jag har precis skrivit en rapport om bland annat tillsynen av tandläkare
(som ska upp i nämnden imorgon) och i rapporten har jag skrivit att vi
hanterat 20 saneringsanmälningar på tandläkarkliniker under 2020.

 

Mvh,

Jenny

 

Jenny Weimer, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöförvaltningen
Plan och miljö, företagsenheten
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 28 181
E-post: [1][e-postadress]
[2]start.stockholm

[3]http://intranat.stockholm.se/PageFiles/4...

________________________________________________________________________

Information om behandling av personuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med
oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till
andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera
med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
[4]start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen/. Där beskriver vi dina
rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/start.stockholm
4. https://start.stockholm/dataskydd-miljof...

Nathalie Jakobsson

Till Jenny Weimer,

Hej!

Går det att få reda på hur många som är slutrapporterade dvs. där en sanering har utförts och en slutrapport har skickats in till er?

Med vänliga hälsningar,
Nathalie Jakobsson

Jenny Weimer, Stockholms stad

Hej,

Just för tillfället kommer jag inte in i vårt diarium, men grundprincipen är att alla saneringar slutrapporteras innan ärendet avslutas. Sen kan det vara några som har anmälts under 2020 men där slutrapport ännu inte inkommit eller att saneringen skjutits upp till exempel pga. pandemin.

Mvh,
Jenny

Jenny Weimer, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöförvaltningen
Plan och miljö, företagsenheten
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 28 181
E-post: [e-postadress]
start.stockholm
 
________________________________________________________________________
Information om behandling av personuppgifter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen/. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nathalie Jakobsson <[Registrators #617 e-postadress]>
Skickat: den 24 maj 2021 16:49
Till: Jenny Weimer <[e-postadress]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik på slutrapporterade kvicksilversaneringar på Tandläkarkliniker i Stockholm

Till Jenny Weimer,

Hej!

Går det att få reda på hur många som är slutrapporterade dvs. där en sanering har utförts och en slutrapport har skickats in till er?

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Jakobsson

visa citerade sektioner

Nathalie Jakobsson

Till Jenny Weimer,

Tack så mycket för hjälpen.

Med vänliga hälsningar,
Nathalie Jakobsson