Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020

Myndigheten skulle vilja eller har svarat med post till denna begäran.

Hej,

Jag vill ta del av en allmän handling ang. leveranser av skyddsmaterial 2020-05-01 - 2020-05-31 kopplat till pandemin med covid-19. De behöver ej vara leverantörsidentifierade och förpackningarna kan vara i olika storlekar.

Är specifikt intresserad av informationsmängden ”Lagersaldo – tillgängliga volymer av skyddsmaterial” som kan innehålla typ av skyddsmaterial (exempelvis handskar, förkläde, visir, handsprit, ytdesinfektion med flera), storlek, koncentration, antal/mängd per förpackning.

Om någon av ovanstående uppgifter inte finns i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Elenor

Strängnäs kontaktcenter, Strängnäs kommun

Tack för att du har kontaktat oss på Strängnäs kommun!

 

I vissa ärenden behöver vi ta hjälp av våra medarbetare för att få ett
korrekt svar på er fråga.

Vid akuta ärenden, vänligen ring Kontaktcenter på tfn 0152-291 00.

  

[1]Så här begär du ut handlingar från kommunen

På kommunens webbsida, [2]www.strangnas.se, kan du hitta mer information
om våra verksamheter samt göra felanmälan.

[3]Information om öppettider samt fler sätt att kontakta kommunen hittar
du här

 

Med vänliga hälsningar
Kontaktcenter
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00
[4][e-postadress]
[5]www.strangnas.se
Inkomna handlingar såsom e-post som skickas till Strängnäs kommun blir som
huvudregel allmänna handlingar. Strängnäs kommun hanterar dina
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se
[6]https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2021KC24290
Ärendebeskrivning: Hej, Jag vill ta del av en allmän handling ang.
leveranser av skyddsmaterial 2020-05-01 - 2020-05-31 kopplat till pandemin
med covid-19. De behöver ej vara leverantörsidentifierade och
förpackningarna kan vara i olika storlekar. Är specifikt intresserad av
informationsmängden ”Lagersaldo – tillgängliga volymer av skyddsmaterial”
som kan innehålla typ av skyddsmaterial (exempelvis handskar, förkläde,
visir, handsprit, ytdesinfektion med flera), storlek, koncentration,
antal/mängd per förpackning. Om någon av ovanstående uppgifter inte finns
i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen. Jag är tacksam om
handlingarna kan skickas som e-post eller genom utlämnande via någon annan
elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så
räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig. Om
utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig hälsning, Elenor
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #628 e-postadress] Är [Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Strängnäs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers I vissa fall kommer publiceringar
av förfrågningar och svar att vara fördröjd. Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att
länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________
 

References

Visible links
1. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
2. http://www.strangnas.se/
3. https://www.strangnas.se/ovrigt/kontakta...
4. mailto:[e-postadress]
5. file:///tmp/www.strangnas.se
6. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...