Riskbedömningar från äldreboenden för covid19

Johanna Persson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Umeå kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Johanna Persson

Till Umeå kommun,

jag önskar ta del av alla riskbedömning för arbetsplatsen från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020.

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

Till Umeå kommun,

Vänligen vidarebefordra detta till den person som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Umeå kommuns hantering av min begäran om allmän handling 'Riskbedömningar från äldreboenden för covid19'.

Ingen respons har getts ännu och jag önskar att ärendet hanteras skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningen kap2 16§.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/riskbed...

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

Umeå kommun

Hej!

Jag ser att ditt mejl hamnat i skräpposten men är nu vidarebefordrat till Äldrenämnden för besvarande.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
Assistent
Administration och Innovation
090 – 16 40 15
070 – 361 57 32
[email address]

Umeå kommun
Kommunledningsstaben
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Persson <[FOI #475 email]>
Skickat: den 15 april 2020 15:16
Till: Umeå kommun <[Umeå municipality request email]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riskbedömningar från äldreboenden för covid19

Till Umeå kommun,

Vänligen vidarebefordra detta till den person som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Umeå kommuns hantering av min begäran om allmän handling 'Riskbedömningar från äldreboenden för covid19'.

Ingen respons har getts ännu och jag önskar att ärendet hanteras skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningen kap2 16§.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/riskbed...

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #475 email]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Yvonne Claesson, Umeå kommun

2 Bilagor

Hej
Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020.
Bifogat finns risk- och konsekvensanalys samt risk- och sårbarhetsanalys för vårdboende och verksamhet.

Med vänlig hälsning

Yvonne Claesson
Nämndsadministratör
090-16 10 12
[email address]

Umeå kommun
Stöd- och omsorgsförvaltningen
Socialtjänstens kansli
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

     
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Persson <[FOI #475 email]>
Skickat: den 8 april 2020 08:20
Till: Umeå kommun <[Umeå municipality request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riskbedömningar från äldreboenden för covid19

Till Umeå kommun,

jag önskar ta del av alla riskbedömning för arbetsplatsen från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020.

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #475 email]

Är [Umeå municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------