Riksantikvarieämbetet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Riksantikvarieämbetet

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator, Riksantikvarieämbetet

4 Bilagor

Hej!

Översänder begärda dokument gällande arkivbeskrivning samt beskrivning av
allmänna handlingar.

1. Externt dokument som nås via hemsidan 2 och 3 är interna dokument

 

Vänliga hälsningar

[1]cid:image001.png@01D29662.3FAB0660

Registrator

 

Riksantikvarieämbetet
Administrativa avdelningen

Box 1114
621 22 Visby

E-mail: [2][RÄA request email]

 

För information om hur vi hanterar personuppgifter, se [3]www.raa.se/GDPR

PPlease consider the environment before printing this email

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #147 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:50
Till: registrator <[RÄA request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksantikvarieämbetet
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[4][FOI #147 email]

 

Är [5][RÄA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Riksantikvarieämbetet? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

[6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[7]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[RÄA request email]
3. http://www.raa.se/GDPR
4. mailto:[FOI #147 email]
5. mailto:[RÄA request email]
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers