Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Christer Hugosson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Aneby kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Aneby kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Aneby kommun,

Hej,
Önskar att ta del av samtliga fakturor utförda under ramavtal Ventilation under 2020-2021.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson