Post- Och Telestyrelsen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Post- och telestyrelsen

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Mårtensson, Peter, Post- och telestyrelsen

1 Bilaga

Hej!

Här kommer Post- och telestyrelsens arkivbeskrivning.
Den har till uppgift att uppfylla både 1) och 2) nedan.
Dokumentet är reviderat i våras.
Utredningsarbete pågår även i detta nu med att ta fram vissa nya uppgifter, varför ny revidering kan väntas i höst någon gång.

Med vänliga hälsningar,

Peter Mårtensson
Enhetschef
Enheten för fastighet och dokumentation

Post- och telestyrelsen (PTS)
Ekonomiavdelningen

Telefon: 08-678 58 67
Mobil: 073-640 58 67
mailto:[email address]
www.pts.se

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha
tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Så här behandlar PTS personuppgifter:
www.pts.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #150 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:51
Till: Diarielåda <[PTS request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Post- Och Telestyrelsen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #150 email]

Är [PTS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Post- Och Telestyrelsen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------