Pensionsmyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Pensionsmyndigheten

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Andreas Ljung, Pensionsmyndigheten

2 Bilagor

Hej, Elenor!

Enligt önskemål skickar jag dig

- en länk till nuversionen av Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning på vår externa webbplats: https://www.pensionsmyndigheten.se/conte...

- nuversionen av huvudförteckningen i den s.k. registerförteckning som tillsammans med arkivbeskrivningen utgör den beskrivning som myndigheten är ålagd att upprätta genom 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utöver huvudförteckningen bifogar jag ett exempel från det dryga nittiotal s.k. registerförteckningsbilagor som hör till registerförteckningen - bilagan för diarieföringssystemet W3D3 (Bilaga 5.17). Ett arbete har inletts som förväntas resultera i att registerförteckningens uppgifter i framtiden kommer att samlas i ett excel-dokument.

Med vänlig hälsning
Andreas Ljung
____________________________________________________________

Andreas Ljung / Huvudarkivarie

Inköps-, fastighets- och arkivenheten
Telefon direkt 010-454 23 14, mobil 072-210 23 14
[email address]

Pensionsmyndigheten,
Telefon vxl 0771-771 771, fax 08-658 13 00, www.pensionsmyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator <[email address]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:55
Till: Andreas Ljung <[email address]>; Susanne Berntsson <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Pensionsmyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #153 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:52
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Pensionsmyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #153 email]

Är [Pension Agency request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Pensionsmyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------