Öppna data om vandringsleder

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Länsstyrelsen i Stockholms Län ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län,

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om vandringslederna och liknande geodata som finns i kommunen.
Jag har hittat data hos naturkartan från er nedan där vandringsleder och stigar markerats ut.
Denna data skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)
https://www.naturkartan.se/sv/stockholms...

Jag försökte kolla om jag kunde hitta datamängder för vandringsleder här https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/o... men hittade inte det jag sökte inom 5 min.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit emot ditt e-postmeddelande. Om du
har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

 

Vill du skicka stora filer? Skicka då en begäran till oss om att få en
inloggning till tjänsten ”Filskick”. Vi har inte möjlighet att öppna
länkar till andra molntjänster.

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du 
på [1]https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Gäller ditt meddelande omsättningsstödet till näringsidkare hittar du
information om stödet och e-tjänst för ansökan
på [2]https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/b...

 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 10 00
E-post: [Länsstyrelsen i Stockholms Län e-postadress för begäran om allmän handling]
Besök oss gärna på: [3]www.lansstyrelsen.se/stockholm

 

 

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
2. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/b...
3. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm