Nationalmuseum arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Nationalmuseum

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Gertrud Nord, Nationalmuseum

1 Bilaga

Hej Elenor,

 

Nationalmuseum har en arkivbeskrivning där de allmänna handlingarna i våra
processer beskrivs.

Arkivbeskrivningen ligger på vår webbplats.

[1]https://www.nationalmuseum.se/assets/Dok...

 

Vänliga hälsningar

Gertrud Nord

 

 

Gertrud Nord

Verksarkivarie/Senior Archivist

 

Nationalmuseum

Box 16176, SE-103 24 Stockholm

Holmamiralens väg 2

Telephone +46(0)8 5195 4300/4344

[2][email address]

[3]www.nationalmuseum.se

 

Sveriges konst- och designmuseum

Sweden’s museum of art and design

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.nationalmuseum.se/assets/Dok...
2. mailto:[email address]
3. http://www.nationalmuseum.se/