Myndigheten För Arbetsmiljökunskap arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten För Arbetsmiljökunskap

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Info, Myndigheten För Arbetsmiljökunskap

Ditt meddelande har nu tagits emot av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Vi återkommer till dig snarast möjligt.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-post kommunikation.
Myndigheten behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för
att uppfylla kraven på att vara tillgänglig för kontakt med enskilda samt
för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan
därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger
upphov till. För ytterligare information om myndighetens
personuppgiftsbehandlingar och dina rättigheter som registrerad, vänligen
gå till: https://mynak.se/om-oss/sa-behandlar-vi-...

Vänliga hälsningar
Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Info, Myndigheten För Arbetsmiljökunskap

1 Bilaga

Hej,
Begärd handling är bifogad.
Arkivbeskrivningen är utformad för att uppfylla båda de lagkraven som ni hänvisar till.

Hälsningar

Malin Åkerlund
Arkivarie/registrator

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Postadress: Box 9, 803 20 Gävle
E-post: [MYNAK request email]
Telefon: 026-14 84 00
Webbplats: www.mynak.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #119 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:19
Till: Info <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Arbetsmiljökunskap arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #119 email]

Är [MYNAK request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Arbetsmiljökunskap? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------