Moderna Museet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Moderna Museet

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, Moderna Museet

Hej Elinor, du ska självfallet få de handlingar du begär. Vår registrator är hemma och VAB:ar idag så vi är tacksamma om det är ok om du får handlingarna i morgon eller på onsdag. Även om jag skulle kunna ta fram handlingarna är det ju sådana handlingar som vår registrator har allra bäst koll på.

Med vänlig hälsning
Lars Turesson
Administrativ chef

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #120 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:19
Till: Registrator <[The Modern Museum request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Moderna Museet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #120 email]

Är [The Modern Museum request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Moderna Museet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator, Moderna Museet

2 Bilagor

Hej Elenor,
Här kommer Moderna Museets arkivbeskrivning samt beskrivning av museets allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning/Best regards

Camilla Rennstam Vaara
Registrator Arkivarie/Registrar Archivist
Direkt tel/Phone: +46 8 520 235 77
[email address]

Moderna Museet
Box 16382
SE-103 27 Stockholm Sweden

Besöksadress/Visiting adress
Skeppsholmen
www.modernamuseet.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #120 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:19
Till: Registrator <[The Modern Museum request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Moderna Museet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #120 email]

Är [The Modern Museum request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Moderna Museet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------