Miljö- och tillsynsärenden

Kjell Sjöstrand gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Karlskoga kommun

Jag har ett tidigare ärendenummer vilket är 2022SC1127.
Jag har fått viss dokumentation. Dock verkar det saknas handlingar, vilket Emma Anting Paulsson hos er har bekräftat. De handlingar jag fått berör endast uRecycle och verkar avse 2020 och framåt.
När det gäller övriga handlingar informerar hon mig att deras handlingar är arkiverade och därför får jag vända dig till arkivet.
Jag vänder mig därför med denna förfrågan till arkivet.
Jag begär alla miljö- och tillsynsärendehandlingar/dokument från 2014 till
dagens datum som rör följande bolag;
uRecycle Portable Batteries Oy filial i Sverige, 516404-1716,
uRecycle Battery materials Oy filial i Sverige, 516411-4976
uRecycle Industrial Batteries Oy filial i Sverige, 516411-4968
Belmont Trading Sweden AB, 559076-4410,
Belmont Trading Sweden Filial i Sverige, 516405-4859,
NP 13 Fastigheter AB (Numera Karlskogaterminalen AB), 556728-6843.

Jag är speciellt intresserad av skrivelser skickade av Kommunen till något av bolagen efter genomförd tillsyn/inspektion.

Med vänlig hälsning,

Kjell Sjöstrand

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej!

Tack för ditt mejl!

Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC1580.
Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig.

Skickar du in ditt ärende efter kontorstid hanteras det nästkommande
arbetsdag.

Är ditt ärende akut efter kontorstid, finner du information om aktuella
telefonnummer på hemsida genom denna länk:
[1]https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
- Klicka på "kontakt efter kontorstid" för att se mer information.

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss!
Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej !

 

Tack för du kontaktat oss!

 

Ditt ärende med ärendenummer 2022SC1580 är fördelat till ansvarig enhet.

Om du önskat återkoppling på ditt ärende kommer ärendet att besvaras  av
enheten eller av oss på servicecenter.

 

 

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss på kommunens servicecenter.

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[1][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Annelíe Henriksson, Karlskoga kommun

Hej!

Här kommer kopior på de ärenden från 2014 och framåt som berör nämnda
företag.

Vi har sedan tidigare skickat MI 2019-1489 och MI 2019-1770 så dessa är
inte med här. Önskar ni dem igen så hör av er till oss!

Vänliga hälsningar

Annelíe Henriksson
Karlskoga kommunarkiv
Kyrkbacken 9  |  69183  |  Karlskoga

Telefon: 0586-610 00

[1][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Till Karlskoga kommun

Jag har ett tidigare ärendenummer vilket är 2022SC1127.
Jag har fått viss dokumentation. Dock verkar det saknas handlingar, vilket
Emma Anting Paulsson hos er har bekräftat. De handlingar jag fått berör
endast uRecycle och verkar avse 2020 och framåt.
När det gäller övriga handlingar informerar hon mig att deras handlingar
är arkiverade och därför får jag vända dig till arkivet.
Jag vänder mig därför med denna förfrågan till arkivet.
Jag begär alla miljö- och tillsynsärendehandlingar/dokument från 2014 till
dagens datum som rör följande bolag;
uRecycle Portable Batteries Oy filial i Sverige, 516404-1716,
uRecycle Battery materials Oy filial i Sverige, 516411-4976
uRecycle Industrial Batteries Oy filial i Sverige, 516411-4968
Belmont Trading Sweden AB, 559076-4410,
Belmont Trading Sweden Filial i Sverige, 516405-4859,
NP 13 Fastigheter AB (Numera Karlskogaterminalen AB), 556728-6843.

Jag är speciellt intresserad av skrivelser skickade av Kommunen till något
av bolagen efter genomförd tillsyn/inspektion.

Med vänlig hälsning,

Kjell Sjöstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1269 e-postadress]

Är [Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Karlskoga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Följande fil/filer är tillgängliga i detta meddelande

Filnamn Storlek Checksum (SHA1)
Terminalen 58.9 MB 3d6a23be5f0c5cdd69f92bf346bcb5784d90331800abfff71f95c0dd9c349f99
10.zip

Klicka på följande länk för att ladda ner filen/filerna:
[2]https://filer.karlskoga.se/message/vYtnr...

E-postmeddelandet eller länken kan inte vidarebefordras.

Filen/filerna är tillgängliga till och med: Thursday, 3 February.

Meddelande ID: vYtnrXuRoSfphhKGS5EOpo

[3]Karlskoga kommun — Secure File Transfer System
Karlskoga kommun — Secure File Transfer System:
[4]https://filer.karlskoga.se

References

Visible links
1. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://filer.karlskoga.se/message/vYtnr...
3. https://filer.karlskoga.se/
4. https://filer.karlskoga.se/

Karlskoga kommun

Validate Email Karlskoga kommun

You are trying to access: https://filer.karlskoga.se. In order to verify
your email please either enter the Secure Token below, or click on the
Validate Email button/link.

Secure Token: GRbF-47U8

[1]Validate Email [2]https://filer.karlskoga.se/session/email...

Secure Token Expires at: 13:26:05

[3]Karlskoga kommun — Secure File Transfer System
Karlskoga kommun — Secure File Transfer System:
[4]https://filer.karlskoga.se

References

Visible links
1. https://filer.karlskoga.se/session/email...
2. https://filer.karlskoga.se/session/email...
3. https://filer.karlskoga.se/
4. https://filer.karlskoga.se/

Handlingar,

3 Bilagor

Handlingar-gruppen,

3 Bilagor

Handlingar-gruppen,

4 Bilagor

Handlingar-gruppen,

5 Bilagor

Handlingar-gruppen,

6 Bilagor

Handlingar-gruppen,

5 Bilagor

Handlingar-gruppen,

5 Bilagor