Miljö- och tillsynsärenden

Kjell Sjöstrand gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Karlskoga kommun,

Jag begär alla miljö- och tillsynsärendehandlingar/dokument från 2014 till dagens datum som rör följande bolag;

uRecycle Portable Batteries Oy filial i Sverige, 516404-1716,
uRecycle Battery materials Oy filial i Sverige, 516411-4976
uRecycle Industrial Batteries Oy filial i Sverige, 516411-4968
Belmont Trading Sweden AB, 559076-4410,
Belmont Trading Sweden Filial i Sverige, 516405-4859,

Med vänlig hälsning,
Kjell Sjöstrand

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej!

Tack för ditt mejl!

Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC1127.
Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig.

Skickar du in ditt ärende efter kontorstid hanteras det nästkommande
arbetsdag.

Är ditt ärende akut efter kontorstid, finner du information om aktuella
telefonnummer på hemsida genom denna länk:
[1]https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
Klicka på "kontakt efter kontorstid" för att se mer information.

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss!
Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Diarium TTN, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej,

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och jag har
vidarebefordrat den till miljökontoret och vårt arkiv för vidare
hantering.

Vänliga hälsningar

Anna-Karin Davidsson
Förvaltningssekreterare
Tillväxt och tillsynsförv
Telefon: 0586-61554

Från: [Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 19 januari 2022 15:37
Till: Diarium TTN <[e-postadress]>
Ämne: VB: [SPAM] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Miljö- och
tillsynsärenden [2022SC1127]

 

Från: Kjell Sjöstrand <[1][Registrators #1266 e-postadress]>
Skickat: den 19 januari 2022 15:35
Till: Karlskoga - Info Karlskoga <[2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [SPAM] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Miljö- och
tillsynsärenden

Till Karlskoga kommun,

Jag begär alla miljö- och tillsynsärendehandlingar/dokument från 2014 till
dagens datum som rör följande bolag;

uRecycle Portable Batteries Oy filial i Sverige, 516404-1716,
uRecycle Battery materials Oy filial i Sverige, 516411-4976
uRecycle Industrial Batteries Oy filial i Sverige, 516411-4968
Belmont Trading Sweden AB, 559076-4410,
Belmont Trading Sweden Filial i Sverige, 516405-4859,

Med vänlig hälsning,
Kjell Sjöstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[3][Registrators #1266 e-postadress]

Är [4][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[5][e-postadress]:
[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1266 e-postadress]
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Registrators #1266 e-postadress]
4. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers

Emma Anting Paulsson, Karlskoga kommun

9 Bilagor

Hej,

 

Här kommer handlingar för urecycle som ligger hos oss på miljökontoret.
För övriga handlingar, kontakta [e-postadress]

 

Vänliga hälsningar

Emma Anting Paulsson
Miljöinspektör
Tillväxt och tillsynsförv  |  Skrantahöjdsvägen 35  |  69183 Karlskoga
Telefon: 0586-62084
[1][e-postadress]
[2]www.karlskoga.se

 

Från: Kjell Sjöstrand <[3][Registrators #1266 e-postadress]>
Skickat: den 19 januari 2022 15:35
Till: Karlskoga - Info Karlskoga <[4][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [SPAM] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Miljö- och
tillsynsärenden

Till Karlskoga kommun,

Jag begär alla miljö- och tillsynsärendehandlingar/dokument från 2014 till
dagens datum som rör följande bolag;

uRecycle Portable Batteries Oy filial i Sverige, 516404-1716,
uRecycle Battery materials Oy filial i Sverige, 516411-4976
uRecycle Industrial Batteries Oy filial i Sverige, 516411-4968
Belmont Trading Sweden AB, 559076-4410,
Belmont Trading Sweden Filial i Sverige, 516405-4859,

Med vänlig hälsning,
Kjell Sjöstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #1266 e-postadress]

Är [6][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.karlskoga.se/
3. mailto:[Registrators #1266 e-postadress]
4. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #1266 e-postadress]
6. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till Emma Anting Paulsson,

Hej Emma. Jag tackar för de dokument jag fått. Men det verkar bara röra uRecycle. Betyder det att det inte finns något på övriga bolag jag listade?
Eller kan jag förvänta mig ytterligare handlingar från dig.

Jag skulle även vilja ha motsvarande dokument rörande NP13 Fastigheter AB (Numera Karlskogaterminalen AB) 556728-6843.

Med vänliga hälsningar,

Kjell Sjöstrand

Emma Anting Paulsson, Karlskoga kommun

Hej,

Gällande övriga bolag är deras handlingar arkiverade och därför får du
vända dig till arkivet.

Gällande NP3 fastigheter har vi inget som rör dem i vårt system tyvärr.

Mvh
Emma
Hämta [1]Outlook för Android

--------------------------------------------------------------------------

From: Kjell Sjöstrand <[Registrators #1266 e-postadress]>
Sent: Tuesday, January 25, 2022 5:46:08 PM
To: Emma Anting Paulsson <[e-postadress]>
Subject: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Miljö- och
tillsynsärenden [2022SC1127]
 
Till Emma Anting Paulsson,

Hej Emma. Jag tackar för de dokument jag fått. Men det verkar bara röra
uRecycle. Betyder det att det inte finns något på övriga bolag jag
listade?

Eller kan jag förvänta mig ytterligare handlingar från dig.

Jag skulle även vilja ha motsvarande dokument rörande NP13 Fastigheter AB
(Numera Karlskogaterminalen AB) 556728-6843.

Med vänliga hälsningar,

Kjell Sjöstrand

visa citerade sektioner