Meetings with TikTok

Alexander Fanta gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Alexander Fanta

Dear Sweden's Permanent Representation to the European Union in Brussels,

under Swedish Freedom of Information law, I would like to request all communications with TikTok and its representatives since November 1, 2019. This is meant to include e-mails, text messages as well as minutes of meetings with the company and other related documents.

Yours faithfully,

Alexander Fanta
netzpolitik.org e.V.
Schönhauser Allee 6-7
10119 Berlin
Germany

Alexander Fanta

Dear Sweden's Permanent Representation to the European Union in Brussels,

have you been able to take a look at my request?

Yours faithfully,

Alexander Fanta