Löneuppgifter för stadsdirektör, personaldirektör och ekonomidirektör i Stockholm Stad 2022

Begäran blev framgångsrik.

Till Stockholms stad,

Begär ut månadslön för stadsdirektör, personaldirektör och ekonomidirektör.

Skicka svar till [email address]

Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen, Stockholms stad

Hej!

Månadslönen är följande för de personer du har begärt ut:
Stadsdirektör 196 000 kr
Personaldirektör 130 000
Ekonomidirektör 131 000

Med vänlig hälsning
Elisabeth Haglund
Hr-konsult
Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen, HR-stab 
Hantverkargatan 3D, 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 289
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Larsson <[Registrators #1961 e-postadress]>
Skickat: den 18 augusti 2022 10:19
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löneuppgifter

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Begär ut månadslön för stadsdirektör, personaldirektör och ekonomidirektör.

Skicka svar till [e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1961 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------