Till Trafikverket,
Skulle vilja ha lönestatistik för sektionen underhåll inom trafikverket

Med vänlig hälsning,

Gurkan.

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

Hej!
Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
lönestatistik för sektionen underhåll" har fått ärendenummer TRV
2022/129186.
Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen: upp till 9 sidor/filer är
avgiftsfria, 50 kronor för den 10:e sidan/filen och därutöver 2 kronor per
sida/fil.
Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

Trafikverket

1 Bilaga

Hej,

 

Bifogat finner du lista enligt önskemål

Om du svarar på detta meddelande, var vänlig och ändra inte rubriken.

 

 

Ida Åman

HR support

 

HR Lön och System

Tel: 010-123 44 44

Kontakta oss via den [1]interna ärendeportalen

 

 

References

Visible links
1. http://internarendeportal.trafikverket.l...