Lönelistor från Stockholms stads grundskolor (högstadielärare 7-9)

K. Sahlström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Myndigheten skulle vilja eller har svarat med post till denna begäran.

Till Stockholms stad,
Jag skulle vilja begära ut lönelistor från Stockholms stads grundskolor. Jag är intresserad av högstadierna (åk 7-9) som drivs i offentlig regi.

Med vänlig hälsning,

K. Sahlström

Funktion UTBF Personalavd,

2 Bilagor

Hej

 

Då det i vårt lönesystem inte framgår vilka skolor som har högstadium
behöver vi få ett förtydligande gällande vilka befattningar du är
intresserad av. Vänligen återkom med en precisering av vilka befattningar
du önskar få lista på (se bilaga).

 

Observera att vi inte skickar listor innehållande namn till externa
e-postadresser. Vi kan däremot skicka en utskriven lista till valfri
postadress om du även vill ha namn-uppgift, men det är förenat med en
kostnad då det kommer att överstiga 10 sidor, det rör sig om ca 6000
lärare.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 14 januari 2022 09:44
Till: Funktion UTBF Personalavd <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor från
Stockholms stads grundskolor (högstadielärare 7-9)

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[4][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 14 januari 2022 09:43

Till: Funktion UTBF Registrator
<[5][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor från
Stockholms stads grundskolor (högstadielärare 7-9)

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: K. Sahlström <[6][Registrators #1263 e-postadress]>

Skickat: den 14 januari 2022 09:36

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[7][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor från Stockholms
stads grundskolor (högstadielärare 7-9)

 

Till Stockholms stad,

 

Jag skulle vilja begära ut lönelistor från Stockholms stads grundskolor.
Jag är intresserad av högstadierna (åk 7-9) som drivs i offentlig regi.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

K. Sahlström

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[8][Registrators #1263 e-postadress]

 

 

 

Är [9][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

 

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #1263 e-postadress]
7. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #1263 e-postadress]
9. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till Funktion UTBF Personalavd,

Hej!

Tack för svar!
Jag är intresserad av de befattningar som börjar med grs och grt.

Tack!

Med vänliga hälsningar,

K. Sahlström

Funktion UTBF Personalavd,

2 Bilagor

Hej

 

Här kommer önskad lönelista gällande december 2021. Vi skickar dock inte
den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-postadresser.
Om du vill veta vem som har vilken lön kan vi skicka en utskriven lista
till valfri postadress alternativt kan du hämta listan i vår reception här
på Hantverkargatan 2F. Observera att utskriven lista blir mer än på 10
sidor och då tar vi ut en avgift för det.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: K. Sahlström <[Registrators #1263 e-postadress]>
Skickat: den 14 januari 2022 13:30
Till: Funktion UTBF Personalavd <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor från
Stockholms stads grundskolor (högstadielärare 7-9)

 

Till Funktion UTBF Personalavd,

 

 

 

Hej!

 

 

 

Tack för svar!

 

Jag är intresserad av de befattningar som börjar med grs och grt.

 

 

 

Tack!

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

 

K. Sahlström

 

 

 

visa citerade sektioner