Lönelistor för grundskolelärare F-3

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Nelly Bärgård, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Till Stockholms stad,

Jag önskar att få ta del av lönelistor för grundskolelärare med inriktning F-3 i Stockholm innerstad. Gärna på lärare med 5 år eller mindre, erfarenhet.
Är det för brett önskar jag att få ta del av de skolor som ligger på Södermalm.

Med vänlig hälsning,
Nelly Bärgård

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nelly Bärgård <[Registrators #1425 e-postadress]>
Skickat: den 7 augusti 2022 21:28
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolelärare F-3

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag önskar att få ta del av lönelistor för grundskolelärare med inriktning F-3 i Stockholm innerstad. Gärna på lärare med 5 år eller mindre, erfarenhet.

Är det för brett önskar jag att få ta del av de skolor som ligger på Södermalm.

Med vänlig hälsning,

Nelly Bärgård

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1425 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF P-DIABAS,

Hej Nelly

Visst ska du få en lönelista, men vi behöver få specificerat vilka skolor du vill ha, det räcker alltså inte med "innerstaden" eller "Södermalm". Vi kan dessvärre inte ta fram de som har 5 år eller längre erfarenhet, det är ingen uppgift som framgår i vårt lönesystem.

Hälsningar

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 33 000
E-post: [e-postadress]

start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 8 augusti 2022 08:26
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolelärare F-3

Hej!

För handläggning.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 8 augusti 2022 08:23
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolelärare F-3

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nelly Bärgård <[Registrators #1425 e-postadress]>
Skickat: den 7 augusti 2022 21:28
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolelärare F-3

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag önskar att få ta del av lönelistor för grundskolelärare med inriktning F-3 i Stockholm innerstad. Gärna på lärare med 5 år eller mindre, erfarenhet.

Är det för brett önskar jag att få ta del av de skolor som ligger på Södermalm.

Med vänlig hälsning,

Nelly Bärgård

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1425 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF P-DIABAS,

1 Bilaga

  • Attachment

    VB beg ran enligt Offentlighetsprincipen L nelistor f r grundskolel rare F 3.txt

    2K Download View as HTML

Hej

 

Den 8 augusti 2022, kl 11:11 svarade vi på din förfrågan enligt nedan, men
vi har inte fått svar från dig:

 

Hej Nelly

 

Visst ska du få en lönelista, men vi behöver få specificerat vilka skolor
du vill ha, det räcker alltså inte med "innerstaden" eller "Södermalm". Vi
kan dessvärre inte ta fram de som har 5 år eller längre erfarenhet, det är
ingen uppgift som framgår i vårt lönesystem.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [e-postadress]

 

 

start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 08:54
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelistor för grundskolelärare F-3

 

Hej,

 

Tidigare förfrågan vidarebefordrades till er från oss 2022-08-08, se
bifogat mejl. Återkoppla gärna hur ni vill att vi ska göra med hennes
begäran om granskning.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Madelene Lust Sjöberg

Registrator

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Box 22049, 104 22 
Stockholm

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 662

E-post: [1][e-postadress]

start.stockholm

 

___________________________________________________________

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.

På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[2][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 15 augusti 2022 06:40

Till: Funktion UTBF Registrator
<[3][e-postadress]>

Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelistor för grundskolelärare F-3

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Nelly Bärgård <[4][Registrators #1425 e-postadress]>

Skickat: den 12 augusti 2022 15:38

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[5][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelistor för grundskolelärare F-3

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

 

 

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna
handlingar.

 

 

 

Jag skriver för att begära en intern granskning av Stockholms stads
hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen
- 'Lönelistor för grundskolelärare F-3'.

 

 

 

Jag begärde ut lönelistor för grundlärare inom F-3 i stockholm stad för
mer än en vecka sedan och det dröjer ännu.

 

 

 

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
[6]https://handlingar.se/sv/request/lonelis...

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Nelly Bärgård

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[7][Registrators #1425 e-postadress]

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Registrators #1425 e-postadress]
5. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://handlingar.se/sv/request/lonelis...
7. mailto:[Registrators #1425 e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/help/officers

Funktion UTBF P-DIABAS,

2 Bilagor

Hej

 

Vad vi kan se har du ännu inte specificerat exakt vilka skolor du vill ha.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

Från: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 09:21
Till: [Registrators #1425 e-postadress]
Kopia: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelistor för grundskolelärare F-3

 

Hej

 

Den 8 augusti 2022, kl 11:11 svarade vi på din förfrågan enligt nedan, men
vi har inte fått svar från dig:

 

Hej Nelly

 

Visst ska du få en lönelista, men vi behöver få specificerat vilka skolor
du vill ha, det räcker alltså inte med "innerstaden" eller "Södermalm". Vi
kan dessvärre inte ta fram de som har 5 år eller längre erfarenhet, det är
ingen uppgift som framgår i vårt lönesystem.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [4][e-postadress]

 

 

start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator
<[5][e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 08:54
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[6][e-postadress]>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelistor för grundskolelärare F-3

 

Hej,

 

Tidigare förfrågan vidarebefordrades till er från oss 2022-08-08, se
bifogat mejl. Återkoppla gärna hur ni vill att vi ska göra med hennes
begäran om granskning.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Madelene Lust Sjöberg

Registrator

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Box 22049, 104 22 
Stockholm

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 662

E-post: [7][e-postadress]

start.stockholm

 

___________________________________________________________

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.

På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 15 augusti 2022 06:40

Till: Funktion UTBF Registrator
<[9][e-postadress]>

Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelistor för grundskolelärare F-3

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Nelly Bärgård <[10][Registrators #1425 e-postadress]>

Skickat: den 12 augusti 2022 15:38

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[11][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelistor för grundskolelärare F-3

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

 

 

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna
handlingar.

 

 

 

Jag skriver för att begära en intern granskning av Stockholms stads
hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen
- 'Lönelistor för grundskolelärare F-3'.

 

 

 

Jag begärde ut lönelistor för grundlärare inom F-3 i stockholm stad för
mer än en vecka sedan och det dröjer ännu.

 

 

 

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
[12]https://handlingar.se/sv/request/lonelis...

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Nelly Bärgård

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[13][Registrators #1425 e-postadress]

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[14]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[Registrators #1425 e-postadress]
11. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
12. https://handlingar.se/sv/request/lonelis...
13. mailto:[Registrators #1425 e-postadress]
14. https://handlingar.se/sv/help/officers

Funktion UTBF P-DIABAS,

Hej

Vi har fortfarande inte fått någon precisering på exakt vilka skolor du vill ha lönelistor för. Vi tar ut lönelistor ur vårt lönesystem och vilken stadsdel de ligger in framgår inte där.

Hälsningar

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 33 000
E-post: [e-postadress]

start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 8 augusti 2022 08:26
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolelärare F-3

Hej!

För handläggning.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 8 augusti 2022 08:23
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolelärare F-3

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nelly Bärgård <[Registrators #1425 e-postadress]>
Skickat: den 7 augusti 2022 21:28
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolelärare F-3

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag önskar att få ta del av lönelistor för grundskolelärare med inriktning F-3 i Stockholm innerstad. Gärna på lärare med 5 år eller mindre, erfarenhet.

Är det för brett önskar jag att få ta del av de skolor som ligger på Södermalm.

Med vänlig hälsning,

Nelly Bärgård

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1425 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------